Ubezpieczenie zdrowotne
www.e-prawnik.pl/ep.php3/bD1wbCZwPTM3OA==
W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych opłaca się 4 rodzaje składek na
ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe) oraz
składkę zdrowotną, na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych.
W przypadku pracowników, których stosunki pracy wynikają z umów o pracę
sytuacja jest jasna. Natomiast w przypadku zleceniobiorców, menedżerów i osób
wykonujących dzieło zachodzą spore róznice.

Osoba wykonująca dzieło

W przypadku, gdy umowa taka ma charakter samoistny, nie jest ona podstawą do
jakichkolwiek ubezpieczeń, bez względu na to, czy rozpatrujemy ubezpieczenia
obowiązkowe, czy dobrowolne.
Sytuacja kształtuje się inaczej, gdy umowę o dzieło zawiera pracodawca z
własnym pracownikiem.

     

  Samozatrudnienie, pobyt w szpitalu a ZUS
sdomitrz napisała:

> Witam!
>
> Mam pytanie do wszystkich, kto jest w temacie
>
> Prowadzę własną działalność gospodarczą, czyli działam na własny rachunek,
> 10 dni temu miałam poronienie i 4 dni spędziłam w szpitalu.
> Czy w takim przypadku po zaniesieniu zwolnienia/zaświadczenia ze szpitala
> ZUS coś mi zwróci?
> Czy coś mi z tego tytułu się należy i jeśli tak to ile (może w ogóle nie
> warto rozpoczynać bieganiny...)
>
> Gorąco pozdrawiam, S.D.
>
>
>
A czy odprowadzałaś składkę na ubezpieczenie chorobowe?

Ubezpieczony ma prawo do zasiłku chorobowego, jeżeli został objęty
ubezpieczeniem chorobowym. Dla pracowników jest to ubezpieczenie obowiązkowe. W
przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą odprowadzanie składki na
ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne i następuje zawsze na wniosek
zainteresowanego. Podstawa prawna: art. 11 ust.2 ustawy z dnia 13 października
1998 r.o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 1998r. Nr 137 poz. 887 z
późn. zm.).

Pozdrawiam.
Paulina

  swoja firma a ciąża
musi placic skladke na ubezpieczenie chorobowe, ktora jest dobrowolna i od
1.09.03 wynosi 31,47zl liczona od 1284,61(60% przecietnego wynagrodzenia w II
kwartale 2003r)Moze placic wyższa skladke ale podstawa nie moze byc wyzsza niz
250%przecietnego miesiecznego wynagrodzenia (5 352,53)
Zasilek macierzynski i chorobowy liczy sie od takiej podstawy od jakiej bedzie
oplacala skladke.
pozdrawiam Asia

  Zasiłek macierzyński z ZUS.
z 6, jesli sie wahalo policha z 12

Podstawę wymiaru zasiłku dla pracownika stanowi przeciętne miesięczne
wynagrodzenie wypłacone za okres 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających
powstanie niezdolności do pracy. Dla pracowników, których wynagrodzenie ulega
znacznym wahaniom, podstawa wymiaru ustalana jest z okresu 12 miesięcy
kalendarzowych.

Do ustalenia podstawy wymiaru przyjmuje się przychód stanowiący podstawę
wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe,

     

  m-cne nagrody pieniezne a zasilek chorobowy
Podstawa wymiaru

Podstawę wymiaru zasiłku dla pracownika stanowi przeciętne miesięczne
wynagrodzenie wypłacone za okres 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających
powstanie niezdolności do pracy. Dla pracowników, których wynagrodzenie ulega
znacznym wahaniom, podstawa wymiaru ustalana jest z okresu 12 miesięcy
kalendarzowych.

Do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku przysługującego z ubezpieczenia
chorobowego przyjmuje się przychód stanowiący podstawę wymiaru składki na
ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu potrąconych przez pracodawcę składek na
ubezpieczenia społeczne. Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego z
ubezpieczenia wypadkowego uwzględnia się podstawę wymiaru składek na
ubezpieczenie wypadkowe. Oprócz składników przysługujących za okresy
miesięczne, w podstawie wymiaru zasiłku uwzględnia się składniki wynagrodzenia
przysługujące za okresy dłuższe. W podstawie wymiaru nie uwzględnia się
składników, które nie są pomniejszane za okres pobierania zasiłku. Dla
pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy podstawa wymiaru nie
może być niższa od odpowiedniej do stażu pracy kwoty minimalnego wynagrodzenia,
po odliczeniu kwoty odpowiadającej 18,71% tego wynagrodzenia.

www.zus.pl/swiadcze/zas008.htm

Pzdr

  L4,urlopy macierzyńskie,zasiłek porodowy, itp
Zasiłek porodowy wrócił od 01.05.2004 i nazywa się teraz dodatek do zasiłku
rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka. Przysługuje tylko tym osobom, które mają
prawo do zasiłku rodzinnego, czyli dochody netto za rok 2002 (nie 2003, to nie
pomyłka) podzielone na 12 miesięcy i ilość osób w rodzinie nie przekraczają
504,00 zł na osobę. Tylko wtedy wypłacą ten dodatek, w kwocie 500,00 zł. Te
dochody za 2002 obowiązują od 01.05.2004 do 31.08.2005. Taki okres ustalił ZUS.

Przy L4 w firmie jest tak jak pisały dziewczyny wyżej. Teoretycznie
wychodzi taka sama wypłata netto jak zawsze. Ale ten okres pozostaje nie
składkowy, bo w tym czasie pracodawca nie płaci za nas składek na ubezpieczenie
m.in. emerytalne, rentowe, chorobowe. Płaci tylko zdrowotną i podatek.

L4 płacone przez ZUS traktowane jest trochę inaczej. Podstawa liczona tak
jak mówią dziewczyny, z ostatnich 6 -ciu m-cy, itd. Ale od wynagrodzenia
zabieraja nam podatek 19% w lini prostej, i nic więcej. Więc pieniążków jest
trochę mniej.

  ZUS zasiłek macierzyński
ZUS zasiłek macierzyński
Mam pytanie czy wiecie gdzie i komu mogę zadać konkretne pytanie odnośnie
zasady ustalania podstawy do zasiłku macierzyńskiego z ZUS? Nie chodzi mi o
zwykły Inspektorat, bo tam się dowiadywałam.
Dlaczego premia uznaniowa nie jest uznawana w podstawie do zasiłku, a jest
podstawą do składki na ubezpieczenie chorobowe??? To po co płacimy składki
jak z nich nam się nic nie należy???
Jestem na tym stratna ok. 700 złotych.
Bardzo pilne!!!

  urlop wychowawczy a otworzenie DG
1.nie nie musisz informować pracodawcy
2 jakie składki? składki takie jakie odprowadzają prowadzący działalność
gospoarczą:

Zadeklarowana podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla osób
prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących nie może
być niższa od kwoty:

Okres
Kwota 1.06.2005 r. - 31.08.2005 r.
60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (zł) 1.449,27

Dlatego też, składki na ubezpieczenia społeczne tych osób nie mogą być niższe
od kwot:

Rodzaj ubezpieczenia Stawka % 1.06.2005 r. - 31.08.2005 r.
(zł)
emerytalne 19,52 % - 282,90
rentowe 13,00%- 188,41
chorobowe 2,45 % - 35,51
wypadkowe -o d 1 stycznia 2003 r. stopę procentową składki na ubezpieczenie
wypadkowe płatnik składek ustala zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia
MPiPS z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz. U. nr 200, poz. 1692 ze zm.).

Zadeklarowana podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób
prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących oraz
wyliczone od niej składki nie mogą być niższe od kwot:

Okres
1.06.2005 r. - 31.08.2005 r.
75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (zł) 1.818,93
Stawka % 8,5
Kwota (zł) 154,61
Stawka % do odliczenia od podatku 7,75
Kwota (zł) 140,97

Składka na Fundusz Pracy dla wymienionych wyżej grup ubezpieczonych nie może
być niższa za czerwiec, lipiec i sierpień 2005 r. od kwoty 35,51 zł (tj. 2,45%
z kwoty 1.449,27 zł).
Chorobowe jest dobrowolne.

  Czy dobrze oszacowałam ZUS?
Czy dobrze oszacowałam ZUS?
Zamierzam rozpocząc samodzielną dział. gosp. i skorzystać z obniżonej składki
ZUS.
Nie moge się dobić do ZUSu więc sama oszacowałam składkę, ale mam wątpliwości:
OBNIŻONA PODSTAWA do naliczania składek na ubezpieczenie = 269,73 zł.
Od tej pozycji na bank liczymy:
- ub. emerytalne 19,52% = 52,65zł
- ub. rentowe 13% = 35,06zł
- dobrowolne ub. chorobowe 2,45% = 6,61zł
Ubezpieczenia społeczne razem = 94,32zł

Teraz mam watpliwości odnośnie pozostałych składek, tj. podstawy wymiaru i
czy wszystkie są obowiązkowe:
- obowiązkowe? ub. wypadkowe 1,80% ALE CHYBA JUŻ OD PEŁNEJ PODSTAWY?, tj.
1456,26 = 26,21,
- obowiązkowy Fundusz Pracy 2,45% i też chyba od pełnej podstawy = 35,68zł,
- obwowiązkowy? Fundusz Gw. Św. Pracowniczych 0,10% od pełnej podstawy? =
1,46zł,
- obowiązkowe ub. zdrowotne 8,75% ale od innej podstawy 1936,75 = 169,47.

W sumie wszystko wyszło mi: 327,14zł
Czy możecie mi ocenić poprawność obliczeń - potrzebuje danych do biznesplanu.

  jak jest wyliczany zasiłek macierzyński?
Tak mówi ustawa:
"Podstawę wymiaru zasiłku dla pracownika stanowi przeciętne miesięczne
wynagrodzenie wypłacone za okres 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających
powstanie niezdolności do pracy. Dla pracowników, których wynagrodzenie ulega
znacznym wahaniom, podstawa wymiaru ustalana jest z okresu 12 miesięcy
kalendarzowych.

Do ustalenia podstawy wymiaru przyjmuje się przychód stanowiący podstawę
wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu potrąconych przez
pracodawcę składek na ubezpieczenia społeczne. Oprócz składników
przysługujących za okresy miesięczne, w podstawie wymiaru zasiłku uwzględnia
się składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy dłuższe. W podstawie
wymiaru nie uwzględnia się składników, które nie są pomniejszane za okres
pobierania zasiłku. Dla pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy
podstawa wymiaru nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia, po
odliczeniu kwoty odpowiadającej 18,71% tego wynagrodzenia."
Pracodawca nie może Cię zwolnić w trakcie trwania urlopu macierzyńskiego.

  wysokość macierzyńskiego????????????????
za ZUSEM:

Podstawa wymiaru

Podstawę wymiaru zasiłku dla pracownika stanowi przeciętne miesięczne
wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających
powstanie niezdolności do pracy.

Do ustalenia podstawy wymiaru przyjmuje się przychód stanowiący podstawę wymiaru
składki na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu potrąconych przez pracodawcę
składek na ubezpieczenia społeczne. Oprócz składników przysługujących za okresy
miesięczne, w podstawie wymiaru zasiłku uwzględnia się składniki wynagrodzenia
przysługujące za okresy dłuższe. W podstawie wymiaru nie uwzględnia się
składników, które nie są pomniejszane za okres pobierania zasiłku. Dla
pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy podstawa wymiaru nie
może być niższa od minimalnego wynagrodzenia, po odliczeniu kwoty odpowiadającej
18,71% tego wynagrodzenia.
czyli że moim zdaniem wypłacane powinna być średnia zarobków od których
odprowadzane są składki czyli premie i inne 13 jak najbardziej wchodzą w tą średnią
pozdrawiam
YETI

  wysokość chorobowego
Trochę masz rację, a trochę nie masz :o)

ZUS pisze:
Do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku przysługującego z ubezpieczenia
chorobowego przyjmuje się przychód stanowiący podstawę wymiaru składki na
ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu potrąconych przez pracodawcę składek na
ubezpieczenia społeczne. Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego z
ubezpieczenia wypadkowego uwzględnia się podstawę wymiaru składek na
ubezpieczenie wypadkowe. Oprócz składników przysługujących za okresy miesięczne,
w podstawie wymiaru zasiłku uwzględnia się składniki wynagrodzenia przysługujące
za okresy dłuższe. W podstawie wymiaru nie uwzględnia się składników, które nie
są pomniejszane za okres pobierania zasiłku. Dla pracowników zatrudnionych w
pełnym wymiarze czasu pracy podstawa wymiaru nie może być niższa od odpowiedniej
do stażu pracy kwoty minimalnego wynagrodzenia, po odliczeniu kwoty
odpowiadającej 18,71% tego wynagrodzenia.

Z tego wynika, że wliczają się premie, których nie dostajesz, jeśli jesteś chora.
Jeśli dostajesz je bez względu na to,czy chorujesz, czy nie - do podstawy
zasiłku się nie wliczają.
A zasady wypłacania premii określa regulamin ich wypłacania, albo inny podobny
dokument.

  jak obliczyć pensję na L4 - help
Sprawa obliczania zasiłków chorobowych jest trochę skomplikowana wiec skoro nie
ma dokładnych danych zakładam, że:
- pracownik jest zatrudniony np. od 2 maja 2005 r. (1 maj-święto) wypadek np.
15 czerwca 2005 r.
- pracownik ma w umowie o prace wynagrodzenie zasadnicze 2400,00 (nie otrzymuje
żadnych innych zmiennych składników płacy) i tyle też otrzymał za pracę w maju.
W takim wypadku do podstawy zasiłku przyjmuje się przeciętne m-ne wynagrodzenie
za pełne miesiące kalendarzowe pracy a więc za m-c maj po pomniejszeniu o
składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe:
2400,00 - (2400 x 18,71%) = 1950,96 - podstawa 100%
zasiłek za 1 dzień wyniesie: 1950,96 : 30 = 65,03
Choruje powiedzmy do końca czerwca, zasiłek za czerwiec wyniesie: 16 dni x
65,03 = 1040,48 zł.
Jest to zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego płatny od 1 dnia
niezdolności z funduszu ZUS. Pracownik ma do niego prawo oczywiście jeśli
spełnia warunki np. wypadek nie został spowodowany rażącym niedbalstwem
pracownika albo naruszeniem przepisów BHP, to wszystko musi zawierać protokół
wypadkowy. Okres wyczekiwania pomijamy gdyż zasiłek z funduszu wypadkowego
przysługuje niezależnie od okresu ubepieczenia. Inaczej sytuacja wygląda z
prawem do wynagrodzenia za czas choroby z funduszu pracodawcy, przy tak krótkim
okresie zatrudnienia trzeba wziąć pod uwagę datę zgłoszenia do ubezpieczenia
chorobowego i inne sprawy.
Wynagrodzenie za prace za m-c czerwiec wyniesie: 2400 - (2400 : 30 x 16).

  działalność gospodarcza a macierzyński
nie wiesz na co idą składki?
aktualnie są od podstawy 1456,36 co stanowi 60% przeciętnego wynagrodzenia,
oczywiście jeśli chcesz możesz płacić od podstawy takiej jaki masz dochód, tak
jak pracownik-zarobi 1000 płaci od 1000, zarobi 3000 płaci od 3000; niestety to
minimum jest ustalone na 60% średniej
jeśli płacisz od kwoty 1456,36 jest to równoznaczne z tym wszelkie świadczenia
będą zależne od tej kwoty (zasiłki, emerytura)

teraz płacisz 740,65 czyli
284,28 na ubezpieczenie emeytalne, czyli składka na emeryturę
189,33 na ubezpieczenie rentowe, czyli składka na przedemerytalną niezdolność
do pracy
35,68 na ubezpieczenie chorobowe, czyli na zasiłek w razie choroby i
macierzyństwa
26,21 na ubezpieczeie wypadkowe, czyli na zasiłek w związku z wypadkiem przy
pracy
169,47 na ubezpieczenie zdrowotne, czyli na służbę zdrowia
35,68 na Fundusz Pracy, czyli np. żeby dostać zasiłek dla bezrobotnych

Jeśli chodzi o zasiłek to jest obliczana podstawa wymiary ze średniej z
ostatnich 12 m-cy. Będzie to 1475. Od tej kwoty odejmujemy składki społeczne
(18,71%) których za czas zasiłku się nie płaci czyli 275 i mamy 1200. Za 1
dzień zasiłkowy będzie 40. Za cały miesiąc przebywania na zasiłku będzie do
wypłaty 1200 - podatek czyli 972.

  wyższa podstawa na ub. chorobowe dla osoby współpr
wyższa podstawa na ub. chorobowe dla osoby współpr
Witam. Od niedawna jestem zarejestrowana jako osoba współpracująca
przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Mam pytanie czy np. dwa
miesiące przed porodem mogę podwyższyć podstawę, od której opłacane
jest ubezpieczenie chorobowe, tak aby zasiłku macierzyńskiego było
trochę więcej niż od podstawy minimalnej?

  wysokość L4 i macierzyńskiego
Do tej pory było tak, że wszystko zależało od regulaminu pracy - to określało od
jakiej kwoty będziesz miała płaconą chorobę i ZUS. Obecnie wchodzi zmiana:
"Nieuwzględnianie w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego wypłaconych składników
wynagrodzenia, od których pracownik uiścił składkę na ubezpieczenie chorobowe, a
które nie są mu wypłacane w okresie pobierania wynagrodzenia za czas
niezdolności do pracy wskutek choroby, jest niezgodne z Konstytucją RP." Wyrok
jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw. Podstawa
prawna
Wyrok TK z 24 czerwca 2008 r. (SK 16/06)
W związku z tym najprawdopodobniej będziesz miała płacone z 1900 zł.

  urlop ojcowski? jak to jest?
Odnośnie tatusiów prowadzących DG
Jesli tatuś opłaca sobie z DG składkę chorobową ma prawo do zasiłku
macierzyńskiego za okres ustalony w Kodeksie Pracy jako okres urlopu
tacierzyńskiego.
Taki tatuś nie ma parwa do urlopu - bo nie ma - nie jest
pracownikiem, ale ma prawo do zasiłku macierzyńskiegfo z aokres
ustalony w KP jako urlop tacierzyński. Wnioskuje o wypłatę zasiłku
macierzyńskigo za okres od...do
Pismo coś w ten deseń:

Proszę o wypłatę zasiłku macierzyńskiego przez okres określony
przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu ojcowskiego w okresie
od... do... na dziecko urodzone w dniu.... + dołącza odpowiednie
druki.

Podstawa prawna:ustawa zasiłkowa.
www.zus.pl/files/Macierzyńskie%20od%201%20stycznia%202010%20r.pdf

Zasiłek macierzyński przez okres określony przepisami Kodeksu pracy
jako okres urlopu ojcowskiego przysługuje zarówno pracownikom
korzystającym z takiego urlopu, jak i innym osobom podlegającym
ubezpieczeniu chorobowemu nie będącym pracownikami.
Prawo do zasiłku macierzyńskiego przysługuje przez okres określony
przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu ojcowskiego, nawet jeżeli
ubezpieczenie chorobowe ustanie w trakcie pobierania tego zasiłku.

  pensja na macierzyńskim raz jeszcze - POMOCY !!!
Macierzyńskie i zwolnienie lekarskie wylicza się zawsze ze średniej z 12
miesięcy poprzedzających zwolnienie lekarskie lub urlop macierzyński.
Od kwoty brutto - 18,71% ( składki na ubezpieczenie chorobowe).NP: zarabiasz
1000,00 brutto - 18,71% (czyli 187,10)= 812,90.
Od tego odlicza się kwotę wolną od podatku czyli 48,90 miesięcznie.
Czyli 812,90 - 48,90= 764,00 ( to jest podstawa do opodatkowania) i od tego 19%
podatku = 618,84 ( kwota netto, czyli do wypłaty).
Oczywiście z kwoty podatku odlicza się składkę na ubezpieczenie zdrowotne, ale
tego już nie będę wyliczać bo to i tak nie wpływa na kwotę netto.

Jeśli chodzi o premię to zależy jaka to była premia, jeśli premia była tz.
uznaniowa i zmniejszana proporcjonalnie do dni nieprzepracowanych to ta premia
nie wchodzi ani do wypłaty zasiłku chorobowego ani macierzyńskiego.

Dorota
mama 14 letniego Mariuszka i chyba synka 16tc.

  zasiłek macierzynski-pytanie
Podejrzewam, że nie. Myśle, że ZUS specjalnie takimi przepisami
zabezpiecza się przed wyłudzaniem pieniędzy a w przepisach jasno
pisze, że "Podstawę wymiaru zasiłku dla pracownika stanowi
przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy
kalendarzowych poprzedzających powstanie niezdolności do pracy.

Do ustalenia podstawy wymiaru przyjmuje się przychód stanowiący
podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu
potrąconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenia społeczne.
Oprócz składników przysługujących za okresy miesięczne, w podstawie
wymiaru zasiłku uwzględnia się składniki wynagrodzenia przysługujące
za okresy dłuższe. W podstawie wymiaru nie uwzględnia się
składników, które nie są pomniejszane za okres pobierania zasiłku.
Dla pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy podstawa
wymiaru nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia, po
odliczeniu:

kwoty odpowiadającej 18,71% tego wynagrodzenia jeżeli zasiłek
przysługuje pracownikowi za okres do 30 czerwca 2007 r.,
kwoty odpowiadającej 15,71% tego wynagrodzenia, jeżeli zasiłek
przysługuje pracownikowi za okres od 1 lipca 2007 r. do 31 grudnia
2007 r.,
po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% tego wynagrodzenia jeżeli
zasiłek przysługuje pracownikowi za okres po dniu 31 grudnia 2007
r.".

  do kobiet prowadzacych wlasna firme w ciazy
Musisz dokładnie doczytać, ale na pewno nie jest to 80 zł miesięcznie. Podstawę do macierzyńskiego przyjmują taką, jak podstawa do ubezpieczenia chorobowego a to jest obecnie chyba około 1500 brutto. Od tego oczywiście trzeba odjąć podatek i może coś jeszcze, dokładnie nie wiem. W czasie urlopu macierzyńskiego płacisz tylko składkę zdrowotną, reszty nie. Natomiast po macierzyńskim musisz znowu płacić pełne składki. Najlepiej zadzwoń albo przejedź się do swojego oddziału ZUS i tam panie na pewno wszystko Ci powiedzą.
Jedno jest pewne, żeby mieć jakiekolwiek pieniądze, musisz płacić dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. W innym przypadku nie należy Ci sie nic.

  Znaleziono winne!
maretina napisała:
> heheheh, skladka zdrowotna to niecale 3%, osoby, ktore prowadza
> dzialanosc zazwyczaj placa ok 170 zl..... jol! good luck w
> poszukiwaniu kliniki, ktora z taka "fortuna" cie przyjmie do porodu
> czasami ludzie nie maja elementarnej wiedzy, ale wymagania i
> wyobrazenia kosmiczne

Niecałe 3% (2.45%) płaci się na ubezpieczenie chorobowe - brak ci elementarnej
wiedzy? I nie wiesz też jaka jest podstawa mojej składki, nie wiesz czym się
zajmuję zawodowo więc może sobie daruj kąśliwe uwagi - wierz mi w odróżnieniu od
ciebie wiem jaki jest wymiar składki na ubezpieczenie zdrowotne, a z racji tego,
że nie rodzę co miesiąc ani nawet co rok to mogę sobie pozwolić na "kosmiczne
wymaganie" jakim jest spokojne oczekiwanie na poród, jak również na "kosmiczne
wyobrażenie", że w tych miesiącach kiedy NIE rodziłam z mich składek zdołała się
zebrać całkiem pokaźna suma.

  Zwolnienie lekarskie....
za zwolnieniu lekarskim możesz przebywać w danym roku kalendarzowym
182 dni w tym pierwsze 33 dni zwolnienia otrzymujesz wynagrodzenie
chorobowe a reszta to zasiłek z ZUS-u
podstawa to średnia z 12 mięsięcy(w twoim przypadku 6 miesięcy)
minus składki na ubezpieczenie społeczne-od 80% tej sumy oblicza sie
kwotę wynagrodzenia lub zasiłku

  Zwolnienie lekarskie....
black-lenka81 napisała:

> za zwolnieniu lekarskim możesz przebywać w danym roku
kalendarzowym
> 182 dni w tym pierwsze 33 dni zwolnienia otrzymujesz wynagrodzenie
> chorobowe a reszta to zasiłek z ZUS-u
> podstawa to średnia z 12 mięsięcy(w twoim przypadku 6 miesięcy)
> minus składki na ubezpieczenie społeczne-od 80% tej sumy oblicza
sie
> kwotę wynagrodzenia lub zasiłku

(chyba) 182 dni możesz być na zwolnieniu a potem ewentualnie możesz
przejść na zasiłek rehabilitacyjny
Pozdr.

  ciezarna wlascicielka firmy
Aby otrzymac z ZUSu zasiłek chorobowy i macierzyński, musisz co miesiąc mieć
opłacane składki na ubezpieczenie chorobowe i społeczne (przez co najmniej 180
dni wcześniej). To podstawa.
Podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego stanowi przychód z okresu 12 miesięcy
kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym nastąpił poród.

  zasady naliczania zasilku chorobowego?
dodam jeszcze że nie chodzi o kwotę brutto, tj. tą określoną w
umowie o pracę

podstawą wymiaru zasiłku jest kwota bez składek na ub społeczne, tak
aby po odjęciu podatku wyszło do wypłaty tyle jak normalnie w czasie
pracy (pomijając fakt obliczenia średniej z 12 m-cy, i drobnego
odchylenia spowodowanego brakiem ub zdrowotnego i części nie
odliczanej od podatku)

Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w
razie choroby i macierzyństwa
Art. 3. pkt 3 wynagrodzenie - przychód pracownika stanowiący
podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu
potrąconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenie emerytalne,
rentowe oraz ubezpieczenie chorobowe,

  Pensja na macierzynskim
właśnie byłam na stronie zus'u. podstawą wymiaru jest pensja, po odliczeniu
wszystkich opłat ponoszych przez pracodawcę. czyli powinnaś dostawać 100%
cytat ze strony zus'u:
"Do ustalenia podstawy wymiaru przyjmuje się przychód stanowiący podstawę
wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu potrąconych przez
pracodawcę składek na ubezpieczenia społeczne. Oprócz składników
przysługujących za okresy miesięczne, w podstawie wymiaru zasiłku uwzględnia
się składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy dłuższe. W podstawie
wymiaru nie uwzględnia się składników, które nie są pomniejszane za okres
pobierania zasiłku. Dla pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy
podstawa wymiaru nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia, po
odliczeniu kwoty odpowiadającej 18,71% tego wynagrodzenia."

  O co wlasciwie chodzi...
Polecam lekture tej tabelki, Sky. Moze bedzie bardziej zrozumiala.
www.zus.pl/ubezpie/podstawa.htm
Dodam tylko, ze ubezpieczenie chorobowe w wysokosci 2,45% podstawy (obecnie
1517,17 zl) jest, w przeciwienstwie do ubezpieczenia zdrowotnego (8,75%)
nieobowiazkowe, jednak tylko ono upowaznia Cie w razie choroby do otrzymania
zasilku chorobowego. Zasilek ten wynosi mniej wiecej tyle, ile cala miesieczna
skladka na ZUS, czyli wyplacajac zasilek ZUS zapewnia s o b i e, ze pacjent
bedzie mial z czego zaplacic mu skladke za miesiac poprzedzajacy chorobe. Bo
placi sie nie "z gory", a "z dolu" (jakby ktos nie wiedzial). A to, za co klient
bedzie zyl w okresie zwolnienia od pracy, to juz ta zlodziejska instytucja ma
gleboko gdzies.

  koszty zatrudnienia-POMOCY!!!
Ja mogę napisac - z tym, że zaznaczam: na starych składkach zdrowotnego i
podatku, bo nie wiem jakie są teraz:)
1. Wynag. brutto - 900 zł
2. Koszty uzyskania - 102,25 (tez, się zmieniły)
3.Składki ZUS
emerytal.900x 0,0976= 87,84
rentowe – 900x 0,065 = 58,50
chorobowe – 900x 0,0245 = 22,05
razem składki: 168,39
4.Podstawa ubezpieczenia zdrowotnego:900-168,39= 731,61
5.Ubezpieczenie zdrowotne:
- pobrane – 731,61x 0,085= 62,19
- do odliczenia – 731,61x 0,0775 = 56,70
6. Podstawa naliczenia zaliczki na podatek dochodowy 731,61-102,25=629,36
W zaokrągleniu do pełnej złotówki =629
7.Zaliczka na podatek dochodowy:(629 x 0,19) - 44,17 =119,51-44,17= 75,34
8.Zaliczka po potrąceniu zdrowotnego (zaliczka do wpłaty do US)75,34-56,70=18,64
W zaokrągleniu do pełnej złotówki 19
Kwota do wypłaty:900-168,39-62,19-19=650,42.
Pracodawca płaci: Składki ZUS takie jak pracownik, czyli - 168,39
Fundusz pracy czyli: 900 X 2,45=22,05
Fundusz wypadkowy (jesli u Ciebie jest to 1,80%)900x1,80%=16,20.
FGŚP-my tego nie płaciliśmy, ale tez pewnie od brutto.
Mam nadzieję, że w miarę jasno.

  zasady obliczania płac
1. Umowa zlecenie, wykonywana przez osobę nigdzie nie zatrudnioną lub w innym
podmiocie gospodarczym niż zleceniodawca zatrudnioną na umowę o pracę lub
wykonującą umowę zlecenie, ale osiągającą z tych aktywności przychód miesięczny
mniejszy od wynagrodzenia minimalnego (899,10 zł):
a) Obowiązkowe ubezpieczenie E (9,76%), R (6,50%), Zdr, dobrowolne
ubezpieczenie chorobowe (2,45%).
b) Przykład: brutto 1000 zł, bez ubezpieczenia chorobowego, czyli bez prawa do
zasiłku chorobowego:
1000 - 97,60(E)- 65,00(R) = 837,40
837,40 x 8,75% = 73,27 (skł. zdr. do zapłaty)
837,40 x 7,75% = 64,90 (skł. zdr. do odliczenia)
koszty uzyskania przychodu 20%: 837,40 x 20% = 167,48
837,40 - 167,48 = 669,92 (po zaokr. 670 podstawa opodatkowania)
670 x 19% = 127,30
127,30 - 64,90 = 62,40 (zaliczka na podatek)
837,40 - 73,27 - 62,40 = 701,73 (netto)
2. Umowa o dzieło (z wyjątkiem umowy o dzieło zawartej z własnym pracodawcą):
1000 zł brutto:
1000 - 200 (kup 20%) = 800
800 x 19% = 152,00 (zaliczka na podatek)
1000 - 152 = 848 zł (netto)

  praca na umowa zlecenia
chyba cos ci sie ,,,,
biznes.elfin.pl/index2wz.html?id=biznes/g_tematy//print.php3&id_artykulu=1212
Umowa zlecenia, o dzieło W przypadku umów zlecenia (i o dzieło), od 14 stycznia 2000 roku obowiązują zmienione zasady w odniesieniu do składek na ubezpieczenie społeczne. Obecnie dochód z umowy zlecenia traktuje się tak jak dochód ze stosunku pracy, gdzie występuje generalna zasada obowiązkowego podlegania składkom. Szczegółowe zasady wyglądają następująco: jeśli umowa zlecenia jest jedynym zatrudnieniem (tzn. zleceniobiorca nie jest zatrudniony nigdzie na podstawie umowy o pracę) - składki na ub. emerytalno-rentowe są obowiązkowe (chorobowe jest dobrowolne, wypadkowe jest obowiązkowe, gdy umowa wykonywana jest u zleceniodawcy) jeśli zleceniobiorca zawarł umowę ze swoim pracodawcą (tzn. łączy go z nim stosunek pracy) - składki są obowiązkowe jeśli zleceniobiorca zawarł umowę, ale nie ze swoim pracodawcą (tzn. jest zatrudniony u innego pracodawcy) - nie ma obowiązkowych składek. Jeśli jednak z tytułu umowy o pracę, podstawa do obliczania składek jest niższa od najniższego wynagrodzenia - wówczas umowa zlecenia podlega obowiązkowym składkom (w przypadku ub. wypadkowego - składki są obowiązkowe gdy zlecenie wykonywane jest u zleceniobiorcy). Należy podkreślić, że obecnie dla podlegania składkom

  admin- ZA CO BAN?
pan tadeusz-rozdz.1
Od 01.09.01 maleje podstawa składek na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne osób samodzielnie prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi
współpracujących. Poniewaź przeciętne wynagrodzenie w II kw. 2001r. obniżyło
się do 2006,92 zł, oznacza to spadek od 01.09.01 podstawy składek na
ubezpieczenie społeczne do kwoty 1204,15 zł. Składki wyniosą odpowiednio:

Ubezpieczenie wypadkowe 1,62% 19,51 zł;
Ubezpieczenie emerytalne 19,52 % 235,05 zł;
Ubezpieczenie rentowe 13% 156,54 zł;
Ubezpieczenie chorobowe 2,45% 29,50 zł;
Fundusz pracy 2,45% 29,50 zł;
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 93,32 zł.

  prosze o poradę-umowa na czas okreslony
Na zasiłku chorobowym mozesz być 180dni a jeśli orzecznik Ci przedłuzy to 270
dni. Nie wiem ile dostaniesz bo nie wiem ile zarabisz.
Możesz sobie policzyć
Brutto z ostatnich 6 miesięcy - 18,71% = podstawa wymiaru/przez 30 = zasiłek za
1 dzień
-przez pierwsze 90 dni 80%
-od 91 dnia 100%

Brutto takie od jakiego została odprowadzona składka na ubezpieczenie chorobowe.

  BIZNESMENI ŁŻĄ JAK PSY...
BIZNESMENI ŁŻĄ JAK PSY...
Mam ja przed sobą konkretny dokument: ZUS RMUA za październik 2002 roku (dla
niewtajemniczonych wyjaśniam, że jest to miesięczny raport pracodawcy dla
osoby ubezpieczonej - pracownika).

Dokument zawiera kilka informacji wartych upowszechnienia:

1. Podstawa wymiaru składki, czyli płaca pracownika wynosi 1614,29 zł;

2. Kwota składki finansowanej przez ubezpieczonego (pracownika) wynosi:
a./ składka emerytalna: 157,55 zł;
b./ składka rentowa 104,53 zł;
c./ składka na ubezpieczenie chorobowe: 39,55 zł;
d./ składka na ubezpieczenie zdrowotne: 101,70 zł;

3. Kwota składki finansowanej przez płatnika (czyli pracodawcę) wynosi:
a./ składka emerytalna: 157, 55 zł;
b./ składka rentowa: 104,93 zł;
c./ składka na ubezpieczenie wypadkowe: 26,15 zł;

I teraz dochodzimy do sedna.
Medialni przedsiębiorcy (tzn. tacy, którzy więcej kłapią dziobami w
telewizorach i gazetach, niż prowadzą interesy) od lat nam robić usiłują wodę
z mózgu powtarzając do znudzenia, jak to destrukcyjnie na możliwości
zatrudniania kolejnych pracowników wpływają obowiązkowe składki
ubezpieczeniowe, które musi płacić pracodawca.

Kolejny raz wyszedł wczoraj do telewizora p. Jeremi Mordasiewicz z BCC
(chyba) i znowu opowiadał, jak to każde sto złotych wypłacone pracownikowi,
kosztuje pracodawcę dodatkowych 90 zł obowiązkowych obciążeń.

Z przedstawionego wyżej dokumentu wcale tak nie wynika, bowiem cała część
opłat ubezpieczeniowych ponoszonych przez pracodawcę, to zaledwie ok. 18
proc. płacy brutto (zob. pkt.3. a+b+c= 288,63 zł). Ta kwota podzielona przez
1614,29 zł daje 17, 8796... proc.).

Czyli każde wypłacone pracownikowi sto złotych kosztuje dodatkowo pracodawcę
ok. 18 złotych.

To gdzie są te kolejne 72 złote, o których mówi Mordasiewicz???
Łże on aby, czy jak???

  BIZNESMENI ŁŻĄ JAK PSY...
Gość portalu: babariba napisał:

> Mam ja przed sobą konkretny dokument: ZUS RMUA za październik 2002 roku (dla
> niewtajemniczonych wyjaśniam, że jest to miesięczny raport pracodawcy dla
> osoby ubezpieczonej - pracownika).
>
> Dokument zawiera kilka informacji wartych upowszechnienia:
>
> 1. Podstawa wymiaru składki, czyli płaca pracownika wynosi 1614,29 zł;
>
> 2. Kwota składki finansowanej przez ubezpieczonego (pracownika) wynosi:
> a./ składka emerytalna: 157,55 zł;
> b./ składka rentowa 104,53 zł;
> c./ składka na ubezpieczenie chorobowe: 39,55 zł;
> d./ składka na ubezpieczenie zdrowotne: 101,70 zł;
>
> 3. Kwota składki finansowanej przez płatnika (czyli pracodawcę) wynosi:
> a./ składka emerytalna: 157, 55 zł;
> b./ składka rentowa: 104,93 zł;
> c./ składka na ubezpieczenie wypadkowe: 26,15 zł;
>
> I teraz dochodzimy do sedna.
> Medialni przedsiębiorcy (tzn. tacy, którzy więcej kłapią dziobami w
> telewizorach i gazetach, niż prowadzą interesy) od lat nam robić usiłują wodę
> z mózgu powtarzając do znudzenia, jak to destrukcyjnie na możliwości
> zatrudniania kolejnych pracowników wpływają obowiązkowe składki
> ubezpieczeniowe, które musi płacić pracodawca.
>
> Kolejny raz wyszedł wczoraj do telewizora p. Jeremi Mordasiewicz z BCC
> (chyba) i znowu opowiadał, jak to każde sto złotych wypłacone pracownikowi,
> kosztuje pracodawcę dodatkowych 90 zł obowiązkowych obciążeń.
>
> Z przedstawionego wyżej dokumentu wcale tak nie wynika, bowiem cała część
> opłat ubezpieczeniowych ponoszonych przez pracodawcę, to zaledwie ok. 18
> proc. płacy brutto (zob. pkt.3. a+b+c= 288,63 zł). Ta kwota podzielona przez
> 1614,29 zł daje 17, 8796... proc.).
>
> Czyli każde wypłacone pracownikowi sto złotych kosztuje dodatkowo pracodawcę
> ok. 18 złotych.
>
> To gdzie są te kolejne 72 złote, o których mówi Mordasiewicz???
> Łże on aby, czy jak???
******************************************************************

No kłamczuchy, do roboty. Podważcie znaczenie konkretnych liczb...

  BIZNESMENI ŁŻĄ JAK PSY...
OD POCZĄTKU TEGO WĄTKU...
...nie było mowy, o tym ile ZARABIA pracownik, jeno ile KOSZTUJE płaca
pracownika. I tyle by było na wstępie...

Wczoraj w telewizorze p. Jeremi Mordasewicz powiedział, że kolejne 100 PLN
wypłacone pracownikowi kosztujwe go, jako pracodawcę 90 PLN dodatkowych
obciążeń.

A TO JEST NIEPRAWDA.
I tyle.

Jeśli ktoś chce dyskutować na ten temat, niech przedstawi KONKRETNE rachunki.
Bo pospekulować, to sobie możemy....
*************************************************

Gość portalu: babariba napisał:

> Mam ja przed sobą konkretny dokument: ZUS RMUA za październik 2002 roku (dla
niewtajemniczonych wyjaśniam, że jest to miesięczny raport pracodawcy dla
ubezpieczonej - pracownika).
>
> Dokument zawiera kilka informacji wartych upowszechnienia:
>
> 1. Podstawa wymiaru składki, czyli płaca pracownika wynosi 1614,29 zł;
>
> 2. Kwota składki finansowanej przez ubezpieczonego (pracownika) wynosi:
> a./ składka emerytalna: 157,55 zł;
> b./ składka rentowa 104,53 zł;
> c./ składka na ubezpieczenie chorobowe: 39,55 zł;
> d./ składka na ubezpieczenie zdrowotne: 101,70 zł;
>
> 3. Kwota składki finansowanej przez płatnika (czyli pracodawcę) wynosi:
> a./ składka emerytalna: 157, 55 zł;
> b./ składka rentowa: 104,93 zł;
> c./ składka na ubezpieczenie wypadkowe: 26,15 zł;
>
> I teraz dochodzimy do sedna.
> Medialni przedsiębiorcy (tzn. tacy, którzy więcej kłapią dziobami w
> telewizorach i gazetach, niż prowadzą interesy) od lat nam robić usiłują wodę
> z mózgu powtarzając do znudzenia, jak to destrukcyjnie na możliwości
> zatrudniania kolejnych pracowników wpływają obowiązkowe składki
> ubezpieczeniowe, które musi płacić pracodawca.
>
> Kolejny raz wyszedł wczoraj do telewizora p. Jeremi Mordasiewicz z BCC
> (chyba) i znowu opowiadał, jak to każde sto złotych wypłacone pracownikowi,
> kosztuje pracodawcę dodatkowych 90 zł obowiązkowych obciążeń.
>
> Z przedstawionego wyżej dokumentu wcale tak nie wynika, bowiem cała część
> opłat ubezpieczeniowych ponoszonych przez pracodawcę, to zaledwie ok. 18
> proc. płacy brutto (zob. pkt.3. a+b+c= 288,63 zł). Ta kwota podzielona przez
> 1614,29 zł daje 17, 8796... proc.).
>
> Czyli każde wypłacone pracownikowi sto złotych kosztuje dodatkowo pracodawcę
> ok. 18 złotych.
>
> To gdzie są te kolejne 72 złote, o których mówi Mordasiewicz???
> Łże on aby, czy jak???

  BIZNESMENI ŁŻĄ JAK PSY...
GOSPODA und MADAMY

na początku tego wątku zacytowałem ja konkretny dokument:

Gość portalu: babariba napisał:

> Mam ja przed sobą konkretny dokument: ZUS RMUA za październik 2002 roku (dla
> niewtajemniczonych wyjaśniam, że jest to miesięczny raport pracodawcy dla
> osoby ubezpieczonej - pracownika).
>
> Dokument zawiera kilka informacji wartych upowszechnienia:
>
> 1. Podstawa wymiaru składki, czyli płaca pracownika wynosi 1614,29 zł;
>
> 2. Kwota składki finansowanej przez ubezpieczonego (pracownika) wynosi:
> a./ składka emerytalna: 157,55 zł;
> b./ składka rentowa 104,53 zł;
> c./ składka na ubezpieczenie chorobowe: 39,55 zł;
> d./ składka na ubezpieczenie zdrowotne: 101,70 zł;
>
> 3. Kwota składki finansowanej przez płatnika (czyli pracodawcę) wynosi:
> a./ składka emerytalna: 157, 55 zł;
> b./ składka rentowa: 104,93 zł;
> c./ składka na ubezpieczenie wypadkowe: 26,15 zł;
>
> I teraz dochodzimy do sedna.
> Medialni przedsiębiorcy (tzn. tacy, którzy więcej kłapią dziobami w
telewizorach i gazetach, niż prowadzą interesy) od lat nam robić usiłują wodę
z mózgu powtarzając do znudzenia, jak to destrukcyjnie na możliwości
zatrudniania kolejnych pracowników wpływają obowiązkowe składki
ubezpieczeniowe, które musi płacić pracodawca.
>
> Kolejny raz wyszedł wczoraj do telewizora p. Jeremi Mordasiewicz z BCC
> (chyba) i znowu opowiadał, jak to każde sto złotych wypłacone pracownikowi,
> kosztuje pracodawcę dodatkowych 90 zł obowiązkowych obciążeń.
>
> Z przedstawionego wyżej dokumentu wcale tak nie wynika, bowiem cała część
> opłat ubezpieczeniowych ponoszonych przez pracodawcę, to zaledwie ok. 18
> proc. płacy brutto (zob. pkt.3. a+b+c= 288,63 zł). Ta kwota podzielona przez
1614,29 zł daje 17, 8796... proc.).
>
> Czyli każde wypłacone pracownikowi sto złotych kosztuje dodatkowo pracodawcę
ok. 18 złotych.
>
> To gdzie są te kolejne 72 złote, o których mówi Mordasiewicz???
> Łże on aby, czy jak???
**********************************************

dokument wystawiony jest przez ORGAN (administracji samorządowej), gdyby kogo
to interesowało.
ORGAN "skarba" rżnie na podatkach i opłatach???

  BIZNESMENI ŁŻĄ JAK PSY...
Nie bardzo rozumiem o co ta walka.
Czy pracodawca chce pokazac koszty jego pracownika, czy zarobki tegoz
pracownika?

Jesli zarobek brutto tego pracownika jest; 1,614.29 zl, to jest to
zawarta w umowie suma ,
za jaka ten pracownik jest zatrudniony.
Jest to zarobek brutto podlegajacy opodatkowaniu, jak i od tej sumy naliczane
sa wszelkie skladki i potracenia.

Od tej sumy , pracownik i pracodawca placa ustalone oplaty;

(prosze pamietac ze kwota 1614.29zl, to suma za jaka jest zatrudniony ten
pracownik - to sa jego pieniadze)

Nastepnie pracownik musi zaplacic , jak nizej.

Podstawa wymiaru składki, czyli płaca pracownika wynosi 1614,29 zł;

2. Kwota składki finansowanej przez ubezpieczonego (pracownika) wynosi:
a./ składka emerytalna: 157,55 zł;
b./ składka rentowa 104,53 zł;
c./ składka na ubezpieczenie chorobowe: 39,55 zł;
d./ składka na ubezpieczenie zdrowotne: 101,70 zł;

RAZEM…skladki………………………… 403.33 zl plus podatek
………………………………………………………………

Do pracodawcy nalezy wplacenie, poza podstawowa suma brutto; jak nizej

Kwota składki finansowanej przez płatnika (czyli pracodawcę) wynosi:
a./ składka emerytalna: 157, 55 zł;
b./ składka rentowa: 104,93 zł;
c./ składka na ubezpieczenie wypadkowe: 26,15 zł;

Czyli jak by nie liczyl, doplata pracodawcy do pensji pracownika, to;

157.55 + 104.93 + 26.15 = 288.63 zl

Daje to 17.8796 % z zarobku pracownika

Mamy tu proste wyliczenie, pracodawca doplaca do tego wlasnie pracownika,
17.8796% jego zarobkow brutto.
Prosze nie mylic pojec, cala suma odprowadzana przez pracodawce, nie oznacza ze
jest to doplata do pracownika.
Doplata jest natomiast, kazda suma, poza suma 1614.29 zl, czyli poza zarobkiem
brutto pracownika.
Jesli pracodawca odprowadza podatek tego pracownika, to jest on potracany z
tej podstawowej sumy , czyli zarobku brutto.

Zarobek netto tego pracownika, to ;

1614.29 zl –(minus) podatek –(minus) 403.33 zl = netto zarobek tego pracownika

Czy jest sie o co sprzeczac??????????????????????????/

  Ubezpieczenie społeczne w samozatrudnieniu
Skoro już rozwineliśmy ten temat, to przyjrzyjmy się zatem jak wygląda sprawa
ubezpieczenia społecznego przy samozatrudnieniu, ale wpierw podstawy.

Prowadząc działalność gospodarczą podlega Pan obowiązkowym ubezpieczeniom
społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu.Musi Pan pamiętać, że jeżeli firma
nie będzie przynosiła żadnych dochodów, to będzie pan musiał przysłowiowo
opłacić firme z własnych pieniążków.Jest to comiesięczny wydatek rzędu ok.600-
630 zł - nie zależnie czy firma przynosi dochody czy ich nie ma.

Następnie należy się przejść do ZUSu.Obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia
społecznego powstaje z chwilą rozpoczęcia prowadzenia działalności
gospodarczej.Ma Pan siedem dni od rozpoczęcia działalności aby dokonać
zgłoszenia.Taki sam termin dotyczy pracowników których będzie pan zatrudniał -
7 dni na ich zgłoszenie.

Obowiązują pana następujące terminy płatności składek :
- do 10 dnia następnego miesiąca – jeżeli opłaca pan składki wyłącznie za
siebie,
- do 15 dnia następnego miesiąca – jeżeli zatrudnia Pan pracowników,

Zgodnie z art. 19 Ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym składka na
ubezpieczenie zdrowotne wynosi 8,25 % podstawy wymiaru składki.

Dobrowolnie może Pan opłacać składki na ubezpieczenie chorobowe, dzięki temu
zapewni Pan sobie wypłatę zasiłku w razie niezdolności do pracy z powodu
choroby.Ponadto muszą być uiszczane składki na Fundusz Pracy, a w przypadku,
gdy są pracownicy – na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Podstawą wymiaru składek na ZUS osoby prowadzącej działalność gospodarczą jest
kwota jaką Pan zadeklaruje.Zgodnie z art. 22.Ustawy o systemie ubezpieczeń
społecznych stopy procentowe składek ubezpieczenia społecznego wynoszą:

a) 19,52% podstawy wymiaru - na ubezpieczenie emerytalne,
b) 13,00% podstawy wymiaru - na ubezpieczenie rentowe,
c) 2,45% podstawy wymiaru - na ubezpieczenie chorobowe,
d) od 0,97% do 3,86% podstawy wymiaru - na ubezpieczenie wypadkowe

  ile maciezynskiego przy um.o prace "artystycznej"?
Czy od pozostalej czesci wynagrodzenia byla oplacana skladka na ubezpieczenie
chorobowe???

Podstawa wymiaru

Podstawę wymiaru zasiłku dla pracownika stanowi przeciętne miesięczne
wynagrodzenie wypłacone za okres 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających
powstanie niezdolności do pracy. Dla pracowników, których wynagrodzenie ulega
znacznym wahaniom, podstawa wymiaru ustalana jest z okresu 12 miesięcy
kalendarzowych.

Do ustalenia podstawy wymiaru przyjmuje się przychód stanowiący podstawę
wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu potrąconych przez
pracodawcę składek na ubezpieczenia społeczne. Oprócz składników
przysługujących za okresy miesięczne, w podstawie wymiaru zasiłku uwzględnia
się składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy dłuższe. W podstawie
wymiaru nie uwzględnia się składników, które nie są pomniejszane za okres
pobierania zasiłku. Dla pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy
podstawa wymiaru nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia, po
odliczeniu kwoty odpowiadającej 18,71% tego wynagrodzenia.

Podstawę wymiaru zasiłku przysługującego ubezpieczonemu niebędącemu
pracownikiem stanowi przeciętny miesięczny przychód, od którego opłacana jest
składka na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 18,71%
podstawy wymiaru składek na to ubezpieczenie, z okresu 12 miesięcy
kalendarzowych poprzedzających powstanie prawa do zasiłku.

Podstawa wymiaru zasiłku nie może być niższa od najniższej podstawy wymiaru
składek na ubezpieczenie chorobowe, określonej dla danej grupy ubezpieczonych,
po odliczeniu kwoty odpowiadającej 18,71% tej podstawy.

Wysokość zasiłku

Zasiłek macierzyński wynosi 100% wynagrodzenia lub przychodu stanowiącego
podstawę jego wymiaru

Pzdr

  Działalnosć gospodarcza
Prawo do zasiłku
Ubezpieczony nabywa prawo do zasiłku chorobowego po upływie okresu wyczekiwania
Osoba podlegająca temu ubezpieczeniu dobrowolnie, prawo do zasiłku nabywa po
upływie 180 dni nieprzerwanego ubezpieczenia. Do okresu ubezpieczenia zalicza
się poprzednie okresy ubezpieczenia chorobowego, jeżeli przerwa w ubezpieczeniu
nie przekracza 30 dni albo jest spowodowana urlopem wychowawczym, bezpłatnym ...
Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego przysługuje objętym
ubezpieczeniem chorobowym:

osobom prowadzącym pozarolniczą działalność oraz osobom z nimi współpracującym,

Podstawę wymiaru zasiłku przysługującego ubezpieczonemu niebędącemu
pracownikiem stanowi przeciętny miesięczny przychód, od którego opłacana jest
składka na ubezpieczenie chorobowe lub wypadkowe, po odliczeniu kwoty
odpowiadającej 18,71% podstawy wymiaru składek na to ubezpieczenie, z okresu 12
miesięcy kalendarzowych poprzedzających niezdolności do pracy.

Jeżeli przyczyną niezdolności do pracy (...)przypada na okres ciąży(....)
zasiłek chorobowy przysługuje w wysokości 100% podstawy wymiaru (także za okres
pobytu w szpitalu).

www.zus.pl/swiadcze/zas008.htm

Prawo do zasiłku

Zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej, która w okresie ubezpieczenia
chorobowego lub w okresie urlopu wychowawczego:

urodziła dziecko,

Zasiłek macierzyński przysługuje objętym ubezpieczeniem chorobowym:
osobom prowadzącym pozarolniczą działalność oraz osobom z nimi współpracującym,
Podstawa wymiaru- jak przy zasilku chorobowym.
Zasiłek macierzyński wynosi 100% wynagrodzenia lub przychodu stanowiącego
podstawę jego wymiaru.

Przysluguje przez okres:
16 tygodni - przy pierwszym porodzie,
18 tygodni - przy każdym następnym porodzie,
26 tygodni - w razie urodzenia więcej niż jednego dziecka

Niezbędne dokumenty

Dokumentem wymaganym do wypłaty zasiłku macierzyńskiego jest zaświadczenie o
przewidywanej dacie porodu lub o dacie odbytego porodu albo akt urodzenia
dziecka.

Pzdr

  Do Rakiji!
blanch napisała:
> 1) czy mogę przynieść zwolnienie lekarskie z dniem 31.12.04r czy też przerwać
> już teraz wychowawczy?
Mozesz. Przerwac moezesz za zgoda pracodawcy w kazdym terminie lub po
uprzedzeniu go na 30 dni przed planowanym powrotem do pracy.
Swieta ida, nie przerywaj )

> 2)od kiedy będzie mi przysługiwał zasiłek chorobowy?
1 stycznia 2005

> 3)czy pracodawca płaci za mnie Zus w tym czasie czy też urlop wychowaczy jest
> ciągłością z porzednim okresem niezdolności do pracy (od 4mc do dnia porodu
> byłam na L4) i od razu zasiłek wypłaca mi Zus?,

Skladki na ubezpieczenie zdrowotne i spolecznie w czasie urlopu wychowawczego
sa oplacane z budzetu panstwa. Nie oplacano natomiast skladek na ubezpieczenie
chorobowe. (nie przysluguje zasilek chorobowy w czasie wychowawczego)
Zalicza sie poprzednie okresy oplacania skladek i w zwiazku z tym, zasilek
chorobowy przysluguje Ci od 1 dnia po urlopie wychowawczym
Nie wiem o jaka ciaglosc Ci chodzi. Urlop jest urlopem, zwolnienie zwolnieniem,
nie maja ze soba nic wspolnego.
Od 1 stycznia wracasz do pracy i skladki oplaca za Ciebie pracodawca.
Pierwsze 33 dni chorobowego w roku wyplaca pracodawca.

> 4) czy po okresie leczenia ewentualnie będę mogła wrócić na wychowawczy?,
Skladajac wniosek na min. 14 dni przed jego rozpoczeciem.

> 5) ile razy można wracać na wychowawczy?
Urlop wychowawczy mozna wykorzystac max. w 4 czesciach.

> 6) czy podstawa do zasiłku to to co napisane na umowie?
Art. 37. 1. Jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem pełnego miesiąca
kalendarzowego ubezpieczenia chorobowego, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego
stanowi wynagrodzenie, które ubezpieczony będący pracownikiem osiągnąłby, gdyby
pracował pełny miesiąc kalendarzowy.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego
stanowi:

1) wynagrodzenie miesięczne określone w umowie o pracę lub w innym akcie, na
podstawie którego powstał stosunek pracy, jeżeli wynagrodzenie przysługuje w
stałej miesięcznej wysokości,

Do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku przysługującego z ubezpieczenia
chorobowego przyjmuje się przychód stanowiący podstawę wymiaru składki na
ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu potrąconych przez pracodawcę składek na
ubezpieczenia społeczne.
Dla pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy podstawa wymiaru
nie może być niższa od odpowiedniej do stażu pracy kwoty minimalnego
wynagrodzenia, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 18,71% tego wynagrodzenia.

Pzdr

  macierzynski-jak placony
chyba coś pokręciłas - jest tak a nie jakies 600 czy 900 zł !!

Podstawę wymiaru zasiłku dla pracownika stanowi przeciętne miesięczne
wynagrodzenie wypłacone za okres 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających
powstanie niezdolności do pracy. Dla pracowników, których wynagrodzenie ulega
znacznym wahaniom, podstawa wymiaru ustalana jest z okresu 12 miesięcy
kalendarzowych.

Do ustalenia podstawy wymiaru przyjmuje się przychód stanowiący podstawę
wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu potrąconych przez
pracodawcę składek na ubezpieczenia społeczne. Oprócz składników
przysługujących za okresy miesięczne, w podstawie wymiaru zasiłku uwzględnia
się składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy dłuższe. W podstawie
wymiaru nie uwzględnia się składników, które nie są pomniejszane za okres
pobierania zasiłku. Dla pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy
podstawa wymiaru nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia, po
odliczeniu kwoty odpowiadającej 18,71% tego wynagrodzenia.

Podstawę wymiaru zasiłku przysługującego ubezpieczonemu niebędącemu
pracownikiem stanowi przeciętny miesięczny przychód, od którego opłacana jest
składka na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 18,71%
podstawy wymiaru składek na to ubezpieczenie, z okresu 12 miesięcy
kalendarzowych poprzedzających powstanie prawa do zasiłku.

Podstawa wymiaru zasiłku nie może być niższa od najniższej podstawy wymiaru
składek na ubezpieczenie chorobowe, określonej dla danej grupy ubezpieczonych,
po odliczeniu kwoty odpowiadającej 18,71% tej podstawy.

Wysokość zasiłku

Zasiłek macierzyński wynosi 100% wynagrodzenia lub przychodu stanowiącego
podstawę jego wymiaru

  Zakładam pierwszy wątek :)
> Art 16 ust.4 cyt." Składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i
> wypadkowe osób prowadzących pozarolniczą działalność finansują w całości z
> własnych środków sami ubezpieczeni"
> Wynika z tego zapisu, że trzeba mieć własne środki czyli dochód aby opłacać
> składki.

Nie, nic podobnego z tego zapisu nie wynika. W ustawie nie napisano bowiem, ze
warunkiem powstania obowiązku zapłaty jest posiadanie środków na zapłatę. Jak
ty sobie to w ogóle wyobrażasz? Powiedzmy, że idzisz do sklepu po chleb ale nie
masz pieniędzy. Mówisz więc pani w kasie: domaganie się ode mnie zapłaty jest
łamaniem prawa. Po czym bierzesz chleb i odchodzisz...

Art.18 ust.8 cyt." Podstawę wymiaru składek stanowi zadeklarowana kwota, nie
> niższa jednak niż 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia......itd "
> Tu ustawodawca precyzuje jaka zadeklarowana kwota stanowi podstawę wymiaru, a
> jaka nie stanowi. Tym samym ustanawia minimalny dochód, który pozwoli
> sfinansować opłacenie składek z "własnych środków" bez szkody dla
działalności
> gospodarczej.

Nic podobnego... podstawa wymiaru składek w żaden sposób nie jest równoważna
minimalnej kwocie od której powstaje obowiązek opłacania składki. Gdyby taka
była intencja ustawodawcy to musiałby to wyraznie napisać a on tego nie zrobił.
Słuchaj, nie każdy może dokonywać wiarygodnych interpretacji aktów prawnych. Ty
na pewno nie możesz gdyz nie dysponujesz żadną wiedzą prawniczą. Dlaczego nie
zgłosiłeś się z tym do jakiegoś prawnika? Opowiadasz potworne bzdury niestety.

Wysłalem w tej sprawie skargę do ministerstwa i
> cisza, już trzy miesiące brak jakiejkolwiek reakcji, a powinni mi
odpowiedzieć
> w przeciągu miesiąca.

Powinni ci byli odpowiedzieć. Napisz kolejne pismo, koniecznie wyślij je
poleconym. Twoje zarzuty są oczywiście bzdurne, ale urzędy mają obowiązek
odpowiadać nawet osobom przekonanym, że ich szef jest kosmitą i szykuje zamach
na papieża.

Wybieram się w tej sprawie do posła.

I co powiedział poseł?

  nagonka urzędu skarbowego na allegro
arnnikka napisała:

> Czy będąc studentką muszę płacić ZUS??
Nie ma czegoś takiego jak podatek ZUS, a tylko obowiązujące skladku
ubezpieczenia z tytułu..., na ktore zostało rozszerzone postepowanie podatkowe
dzieki ekipie Buzka. Jest to jednak sprawa termonologii

Podstawą wymiaru składek ZUS dla osób prowadzących działalność gospodarczą w
roku 2005 są przychody z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o
podatku dochodowym od osób fizycznych.
Minimalna deklarowana podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i
Fundusz Pracy za styczeń i luty 2005r. wynosiła 1361,96 zł.
Składki opłacane przez te osoby nie mogły być niższe niż:
- 265,85 zł (tj. 19,52%) na ubezpieczenie emerytalne
- 177,05 zł (tj. 13%) na ubezpieczenia rentowe
- 33,37 zł (tj. 2,45%) na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe
- od 0,97% do 3,86% na ubezpieczenie wypadkowe
- 33,37 zł (tj. 2,45%) na Fundusz Pracy
- 154,88 zł (tj. 8,50%) na ubezpieczenie zdrowotne
Proponuję w tym wypadku zarajestrować jako działalność dodatkową (uboczną)
objetą obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym w wus. 154,55 nzł miesięcznie (od
marca będzie już nieco wyższa).

Prawo podatkowe nie przewiduje ulg dla prowadzących działalność gospodarczą ze
względu na pobieranie nauk.
Wydaje mi się, że w tym układzie jest to najbardziej rozsądna forma wzięcia
swoich spraw w zwoje ręce zgodnie z obowiazującym prawem. Miej jednak
świadomość, że te pieniądze płacone zgodnie z prawem finansować będą tylko
tabuny umocowanych prawnie urzędników ZUS i nic więcej :)

Jako studentce w tej kwestii mogę podrzucić weryfikowalną informację, że
aktualnie w administracji państwowej zatrudnienie wzroslo prawie dzwukrotnie w
stosunku do roku 1990, a w niektórych sytuacjacj nawet prawie 4-krotnie.
Sięgając do tych spraw, myślę, że wiecz co robisz. Życzę powodzenia przede
wszystkim w zdobywaniu praktycznej wiedzy mającej zastosowanie w każdych warunkach.

  Czy ktoś może mi pomóc rozgryźć kodeks pracy? ;)
Na ten moment jest to 710 złotych, wliczając składkę na ubezpieczenie zdrowotne.
Rozliczanie jest bardzo proste :-)
W ogóle w waszych wywoadach zauważyłam sporo błędów, ale wątek się bardzo
rozwinął i nie bardzo mam czas, zeby to wszystko prostować.

generalnie wyjscia są następujace:
1) praca na umowę o pracę, płatnikiem składek jest pracodawca, ale koszt składek
ponoszą:
a) emerytalnej 1/2 pracodawca, 1/2 pracownik
b) rentownej 1/2 pracodawca, 1/2 pracownik
c) wypadkowe - pracodawca
d) chorobowe - pracownik
e) zdrowotne - pracownik
f) podatek - pracownik
To, ze napisałam 'pracownik' oznacza, ze dana kwota zostanie odjęta od twojej
pensji oraz przekazana przez pracodawcę do ZUS lub US. Podstawą obliczania
obciążeń jest pensja brutto

2) zlecenie
jesli nie jesteś studentem, to:
emerytalne, rentowe - j.w.
wypadkowe - tylko jeśli wykonujesz zlecenie u zelceniodawcy, nie w domu, pokrywa
zleceniodawca
chorobowe - nie obowiązuje, mozesz się ubezpieczyć dobrowolnie na własny koszt,
ubezpieczenie nabierze mocy po 180 dniach ciągłego pąłcenia składek
zdrowotne - płacisz sam
podatek - zaliczka 19% od zarobionej kwoty po uwzględnieniu 20% ryczałtu kosztów
uzyskania przychodu

3) dzieło
zus - brak
podatek liczony od zarobionej kwoty
a) wariant ze sprzedażą praw autorskich - 19% zaliczki po uwzglednieniu 50%
ryczatłku kup
b) wariant 'dzieło zwykłe' - 19% zaliczki po uwzględnieniu 20% kup
minusy - brak ubezpiecznia!

4) działalność
ZUS - wedle zadeklarowanej kwoty nie niższej niż kwota ogłaszana co kwartał
przez ZUS (yeraz 710 złotych miesiąc) bez wzgledu na uzyskiwane dochody (nawet
jeśli wynoszą zero)
PIT - od faktycznie uzyskanych przychodów zgodnie z zasada memoriału wedle
standardowej skali podatkowej lub, o ile przypisy nie wyłączają takiej
mozliwości dla danego typu działalności, liniowy 19%.

  Ciąża, zwolnieie lekarskie a wysokość pensji
2ania-774 napisała:

Ř Właśnie wyczytałam na stronie ZUS że do ustalenia podstawy
wymiaru przyjmuję się przychód stanowiący podstawę wymiaru składek
na ubezpieczenie i chorobowe po odliczeniu potrąconych przez
pracodawcę składek na ubezpieczenie społeczne.A więc jeżeli zasiłek
przysługuję pracownikowi po okresie 31.12.2007 należy odliczyć ze
(średniej z 12 miesięcy) poprzedzającej zwolnienie kwotę 13.71% i
wtedy wychodzi ile faktycznie wynosi wysokość pensji.

2anua-774 masz trochę racji, jeśli bierze się pod uwagę podstawę od
I – VI.2008 to odlicza się składki w wysokości 13,71%, bo tyle od
2008 roku wynoszą składki, które lezą po stronie pracownika,
natomiast od VI.2007 do XII 2007 składki wynosiły 15,71% i jeśli
ktoś idzie na zwolnienie lekarskie od m-ca lipca, to bierze się
podstawę z 12 m-cy czyli od VII 2007 do VI 2008 z tym, że należy
tutaj wyliczyć tę podstawę osobno dla składek wynoszących 15,71 % i
osobno dla 13,71% i to co wyjdzie podzielić na 12 m-cy. Z tym, że
jeśli podstawa wyjdzie mniejsza niż minimalne wynagrodzenie z 2008 (
1126 ) minus składki 13,71% = 971,63 to wtedy przyjmuję się własnie
podstawę. ( dotyczy to osób pracujacych w pełnym wymiarze etatu)
Bo ustawa zasiłkowa mówi, ze podstawa do obliczenia chorobowego nie
może być niższa niż minimalne wynagrodzenie w bieżącym roku po
potrąceniu skadek ZUS.

I jeśli ustalimy już podstawę to od niej trzeba jeszcze odjąć
podatek 19% - i wtedy wychodzi netto ( - dotyczy to zasiłku,
natomiast jeśli są to pierwsze 33 dni chorobowego to jeszcze prócz
podatku potrącana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne .

  Od przyszłego roku zapłacimy mniejszy PIT
znalazłem
Podstawą obliczania podatku dochodowego od osób fizycznych są przychody
podatnika, pomniejszone o składkę na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i
chorobowe oraz zryczłtowane koszty uzyskania przychodu.

takze zarobki netto

  mały zus a zasiłek chorobowy i macierzyński
alena-m-m napisała:

> a co jeśli dodatkowo zatrudnię się u kuzynki na umowę o pracę. jak
> długo muszę pracować na umowie o pracę, abym mogłą przejść na
> ewentualne chorobowe? rozumiem, że przy chorobowym nie mogę
> wystawiać faktur z działalności, ale muszę płacić składkę na
> ubezpieczenie zdrowotne z tyt prowadzenia działalności? będąc na
> chorobowym jakie będę dostawać świadczenie i w jakiej kwocie? kto
> płaci mi te chorobowe: pracowaca- kuzynka czy zus? czy pracodawca
> ponosi jakieś koszty związane z moim chorobowym? czy po urodzeniu
> dziecka mogę zostać na macierzyńskim? na jak długo i jakie wtedy
> przysługuje mi świadczenie? a urlop wychowaczy mi się będzie
> należał? ewetualnie jak długo? i znmów pytanie, jakie świadczenie
na
> wychowawczym? kto je płaci? zus czy pracodawca?
>
> jeszcze raz z góry dziękuję za odpowiedź
>
> P.S. i bardzo proszę powstymać się od różnych aluzji i spekulacji

Jesli nie posiadasz 10 cio letniego stażu pracy - to okres
wyczekiwania na chorob. wynosi 30 dni. Jesli legitymujesz się 10
letnim stażem od 1 dnia mozesz chorować. za pierwsze 33 dni choroby
płaci pracodawca, od 34 dnia ZUS.
Podstawa do chorobowego bedzie zależeć od wynagrodzenia.
Pracodawca ponosi koszty za pierwsze 33 dni choroby - bo wypłaca
wynagrodzenie chorobowe, potm ich nie ponos, bo świadczenia wypłaca
ZUS.

Odnośnie chorobowego, macierzyńskiego i wychowawczego i długości ich
trwania. Chorowac mozesz 270 dni, Urlop amcierzyński w 2010 trwa 22
tyg, jeśli urodzisz jedno dziecko, Urlop wuchpwawczy mozesz miec do
3 lat aż do momentu ukończenia przez dziecko 4 r.ż. Ograniczeniem
czasiwym jest tu jedynie długosć trwania umowy.
Jsli bedziesz mieć umowę do dnia porodu, to w dniu porodu zostajesz
zwolniona, i nie mas zprawa do urlopu macierzyńskiego, lecz do
zasiłku macierzyńskiego płaconego przez ZUS. I to oznacza, że nie
będziesz mieć prawa do urlopu wychowawczego, gdyż nie pozostajesz w
zatrudnieniu.

  Ile pieniędzy otrzymam na L4 i macierzyńskim?
W raporcie miesięcznym dla osoby ubezpieczonej mam zapis taki:
Podstawa wymiaru składki
Ubezpieczenie: emerytalne i rentowe: 2000,00, chorobowe i wypadkowe 2000,00 i
zdrowotne 1725,80 zł. W umowie nie ma mowy o tym co wlicza się do chorobowego.

  Polak za pół-darmo.
Polak za pół-darmo.

Obliczenia moga byc niepelne.

Przyklad: wynagrodzenie brutto (na umowie o prace) - 2.800 PLN.

1. Skladki na ubezpieczenia spoleczne finansowane przez pracownika (odprowadzane przez pracodawce):

- emerytalne: 2800 zł × 9,76% = 273,28
- rentowe: 2800 zł × 6,5% = 182
- chorobowe: 2800 zł × 2,45% = 68,60

Lącznie: 523,88
tj. 18,71 % z 2800

2. Zaliczka na podatek dochodowy (odprowadzana przez pracodawce):

Podstawa obliczenia zaliczki na podatek dochodowy:
2800 - 523,88 = 2276,12
tj. 81,29 % z 2800

Wysokosc zaliczki na podatek dochodowy:
2276,12 x 19 % = 432,46
tj. 15,44 % z 2800

3. Wynagrodzenie netto (na reke dla pracownika):

2800 - 523,88 - 432,46 = 1843,66
tj. 65,845 % z 2800

albo: 100% - 18,71 - 15,44 = 65,85 % z 2800

4. Skladka na ubezpieczenie zdrowotne (placona przez pracodawce):

Podstawa wymiaru składki:
2800 zł - 523,88 zł = 2276,12

- zdrowotne: 2276,12 x 9 % = 204,85
- zdrowotne: 2276,12 x 7,75 % = 176,40

Lacznie:
204,85 + 176,40 = 381,25
tj. 13,62 % z 2800

5. Skladki na fundusze (placone przez pracodawce):

Składki na Fundusz Pracy:
2800 x 2,45 % = 68,60

Skladki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych:
2800 x 0,1% = 2,80

Lacznie:
68,60 + 2,80 = 71,40

6. Koszt pracy pracownika przeniesiony na produkt (tzn. domniemywana wartosc pracy pracownika):

2800 + 381,25 + 71,40 = 3252,65
tj. 116,17 % z 2800

7. Sila nabywcza pracownika:

= Przyjmujac wartosc pracy pracownika - 3252,65 - za 100 %, to:

= Ma pensje - 2800 - tj. 86,08 %

= "Na reke" dostaje - 1843,66 - tj. 56,68 %

= Zakupi sobie zVATowana prace "sobie-podobnych" za

1843,66 / 122 x 100 = 1511,20 - tj. za 46,46 % wartosci swojej wlasnej pracy.

8. Nutka optimizmu:

W powyzszym nie uwzgledniono:

- Skladka na obowiazkowe ubezpieczenie wypadkowe (placone przez pracodawce):
2800 x 2,30% = 64,40

- rozne inne podatki, akcyzy, oplaty i przerozne daniny dnia codziennego.

  Ile kasy za chorobowe...?
Podstawę wymiaru zasiłku dla pracownika stanowi przeciętne miesięczne
wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających
powstanie niezdolności do pracy.

Do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku przysługującego z ubezpieczenia
chorobowego przyjmuje się przychód stanowiący podstawę wymiaru składki na
ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu potrąconych przez pracodawcę składek na
ubezpieczenia społeczne. Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego z
ubezpieczenia wypadkowego uwzględnia się podstawę wymiaru składek na
ubezpieczenie wypadkowe. Oprócz składników przysługujących za okresy
miesięczne, w podstawie wymiaru zasiłku uwzględnia się składniki wynagrodzenia
przysługujące za okresy dłuższe. W podstawie wymiaru nie uwzględnia się
składników, które nie są pomniejszane za okres pobierania zasiłku. Dla
pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy podstawa wymiaru nie
może być niższa od odpowiedniej do stażu pracy kwoty minimalnego wynagrodzenia,
po odliczeniu kwoty odpowiadającej 18,71% tego wynagrodzenia.

Tak to oficjalnie określa ZUS, ja prowadzę działalność wysokość podstawy
zmienia się prawie co kwartał, nawet mi się nie chce liczyć tej średniej, na
odcinku z poczty jest dokładny okres za jaki ci wypłacają świadczenie u mnie
jest tak:
- 11.12 - 24.01 1452,13 netto po odliczeniu podatku
- 25.01 - 14.02 681,47 netto
- 15.02 - 02.03 519.12 netto
- 03.03 - 23.03 681,47 netto

trochę więcej jak u Ciebie, ale przy działalności podstawa jest wyższa niż 1000
zł, sprawdź za ile faktycznie dni Ci policzyli bo widzę że liczą w cały świat.
Dobrze by było sprawdzić sobie od jakiej kwoty pracodawca odprowadza Ci
składki, bo z własnego doświadczenia wiem, że z tym to różnie bywa, sprawdzisz
to na pasku z zakładu pracy lub karcie wynagrodzeń, bo z umową może być różnie.

Mój synek !!!

  Byly Burmistrz Andrzej Kobel wciaz na zwolnieniu
na zwolnieniu
Gość portalu: zawad napisał(a):

...
> 2/ Zgodnie z prawem osoba będąca na zwolnieniu pobiera z Zus maxa dwie
> średnie .W przypadku Kobla to ok 2000 złotych na rękę. daleko do 10.000...

Podstawa wymiaru

Podstawę wymiaru zasiłku dla pracownika stanowi przeciętne miesięczne
wynagrodzenie wypłacone za okres 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających
powstanie niezdolności do pracy. Dla pracowników, których wynagrodzenie ulega
znacznym wahaniom, podstawa wymiaru ustalana jest z okresu 12 miesięcy
kalendarzowych.

Do ustalenia podstawy wymiaru przyjmuje się przychód stanowiący podstawę wymiaru
składki na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu potrąconych przez pracodawcę
składek na ubezpieczenia społeczne. Oprócz składników przysługujących za okresy
miesięczne, w podstawie wymiaru zasiłku uwzględnia się składniki wynagrodzenia
przysługujące za okresy dłuższe. W podstawie wymiaru nie uwzględnia się
składników, które nie są pomniejszane za okres pobierania zasiłku. Dla
pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy podstawa wymiaru nie może
być niższa od minimalnego wynagrodzenia, po odliczeniu kwoty odpowiadającej
18,71% tego wynagrodzenia.

Podstawę wymiaru zasiłku przysługującego ubezpieczonemu nie będącemu pracownikiem
stanowi przeciętny miesięczny przychód, od którego opłacana jest składka na
ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 18,71% podstawy
wymiaru składek na to ubezpieczenie, z okresu 12 miesięcy kalendarzowych
poprzedzających powstanie prawa do zasiłku.

Podstawa wymiaru zasiłku nie może być niższa od najniższej podstawy wymiaru
składek na ubezpieczenie chorobowe, określonej dla danej grupy ubezpieczonych, po
odliczeniu kwoty odpowiadającej 18,71% tej podstawy.

  Niski ZUS nadal legalnie
Mam opinię prawnika z portalu "twoja-firma", która jest taka, że opinia pani
asibasi jest pod znakiem zapytania, tzn. czy nie jest naciągana. Opinia ta
wkrótne będzie ogólnodostępna na portalu twojej-firmy.

Witam Panią,

oto odpowiedź Eksperta. Jednocześnie informuję, że porada zostanie zamieszczona
w ciagu najblizszych dni na łamach serwisu www.twoja-firma.pl

Niestety nie ma możliwości, aby Pani zmniejszyła składki na ZUS, nawet w
sytuacji bardzo małych dochodów. Jedynym słusznym rozwiązaniem w takiej
sytuacji jest wyrejestrowanie się z działalności gospodarczej i przejęcie tej
działalności przez kogoś innego. Działalność taka była by już oparta na nowych
zasadach, (czyli o niższe składki ZUS). Podstawę wymiaru składek na
ubezpieczenia społeczne w październiku i listopadzie 2005 r. stanowi
zadeklarowana kwota, nie niższa niż 254,70 zł (30 proc. minimalnego
wynagrodzenia). W związku z tym składki dla tych osób za ten okres nie mogą być
niższe od kwot:
- 49,72 zł - na ubezpieczenie emerytalne,
- 33,11 - na ubezpieczenie rentowe,
- 6,24 zł na ubezpieczenie chorobowe.

Przepisy ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
(Dz.U. nr 137, poz. 887 z późn. zm.) nie przewidują możliwości zawieszenia
prowadzenia działalności gospodarczej. Natomiast z pisma ZUS z 4 marca 2005 r.
(sygn. Fun 400-307) wynika, że brak przychodów z działalności gospodarczej nie
stanowi przesłanki do wyłączenia z ubezpieczeń społecznych.

Osoba, która czasowo zaprzestaje prowadzenia działalności, na formularzu ZUS
ZWUA jako kod przyczyny wyrejestrowania z ubezpieczeń podaje kod przyczyny
wyrejestrowania 100 (ustanie tytułu do ubezpieczeń), a na formularzu ZUS ZWPA
kod przyczyny wyrejestrowania płatnika 111 (zaprzestanie prowadzenia
działalności).

Jeżeli przedsiębiorca prowadzi firmę jednoosobową, to obu tych zgłoszeń
związanych z wyrejestrowaniem dokonuje wyłącznie za siebie. Jeżeli oprócz niego
w firmie są również osoby współpracujące przy prowadzeniu działalności
gospodarczej, to wówczas – aby uniknąć opłacania za nie składek w okresie
wakacji – powinien je również wyrejestrować z ZUS na ten czas, a następnie
zarejestrować, gdy firma ponownie rozpocznie działalność.

Jeżeli przedsiębiorca nie dopełni tych formalności, to nie tylko będzie musiał
uiścić za ten okres zaległe składki z odsetkami za zwłokę (liczonymi w ten
sposób jak od zaległości podatkowych), lecz również może zostać ukarany przez
ZUS.

W sprawach spornych i budzących wątpliwości ZUS ma prawo przeprowadzić
postępowanie wyjaśniające, a nawet kontrolę, aby stwierdzić, czy okresy
prowadzenia działalności wynikające ze składanych przez przedsiębiorcę
dokumentów ubezpieczeniowych są zgodne z okresami faktycznego prowadzenia tej
działalności. Na przykład może sprawdzić w urzędzie skarbowym, czy te okresy
zostały zgłoszone i uznane tam jako przerwy dla celów podatkowych w urzędzie
skarbowym.

Przedsiębiorca powinien ostrożnie korzystać z możliwości okresowego
wyrejestrowywania swojej działalności z ZUS. ZUS kwestionuje przypadki
wyrejestrowywania z ubezpieczeń wówczas, gdy jako główną przyczynę płatnik
wskazuje brak dostatecznych przychodów umożliwiających opłacenie należnych
składek. ZUS przyznaje wprawdzie, że okoliczność ta jest istotna dla osoby
prowadzącej działalność, lecz nie może być jedyną przyczyną wyrejestrowania z
ubezpieczeń społecznych z powodu zaprzestania prowadzenia działalności. ZUS
natomiast nie kwestionuje wyrejestrowywania z ubezpieczeń społecznych
przypadków, które nie są zgłaszane nagminnie, a wynikają z okresowego
faktycznego zaprzestania prowadzenia działalności, związanego np. z
sezonowością prowadzonej działalności, wyjazdem, zdarzeniami losowymi. Jednakże
powinien zostać przy tym spełniony warunek, że w tym czasie przedsiębiorca
rzeczywiście nie prowadzi działalności.

Wyrejestrowanie się z ubezpieczeń społecznych, a następnie po przerwie ponowne
zarejestrowanie się, ma wpływ na uzyskanie w przyszłości zasiłku chorobowego
przez przedsiębiorcę, który do ubezpieczenia chorobowego przystąpił
dobrowolnie. Aby móc otrzymać zasiłek w razie choroby, przedsiębiorca powinien
mieć 180-dniowy okres wyczekiwania, podczas którego opłaca składkę na to
ubezpieczenie w terminie i w niezaniżonej wysokości. Wyrejestrowanie się z ZUS
powoduje przerwę w okresie regularnego opłacania składek.

Podstawa prawna: Przepisy ustawy z 13 października 1998 r. o systemie
ubezpieczeń społecznych (Dz.U. nr 137, poz. 887 z późn. zm.)

pozdrawiam i życzę sukcesów

  Liczenie PKB w USA (mnozniki)
Gość portalu: JOrl napisał(a):
> Kagan udziela sie na tym forum od lat. I od przypadku do przypadku opisuje
> gdzie mieszkal i co robil. I NAPEWNO mieszkal dluzszy czas w USA. Programowal
> bankomaty. Tez mieszkal/mieszka w Australii. Napewno robil tam doktorat.
Teraz > przesiaduje w Polsce. Po prostu nie nalezy do takich dusigroszy jak Ty,
ciezko > dorabiajacego sie poszczegolnych nastepnych przednmiotow do chalupy.
Aby sie > nimi cieszc. A Ty wlasnie jestes charakterystyczny dla biedaka ktory
sie > zaczyna dorabic i liczy kazdego $. Dokladnie zna podatki i go boli
zaplacenie > jakiegos tam.> Ja mieszkam dlugo w Niemczech, zarabiam sporo, ale
nie obracam € przed > wydaniem. I nie licze podatkow, chociaz place ich duzo.
Tez place maximalne > stawki na ubezpieczenie chorobowe czy rentowe. Ale z tego
powodu nie placze. > Zostaje mi sporo jak i mnie nie interesuja tak za bardzo
pieniadze.> Po prostu o pieniadzach sie nie mowi. Pieniadze sie MA.
> Pozdrowienia

masz racje pieniadze sie ma...
dawno juz nie ogladalem pieniadza przed wydaniem, i zyczylbym tobie takich
zarobkow jakie mnie sie udalo osiagnac.... uwierz mi bylbys szczesliwy...
co do kagana to on/ona ma takie pojecie o swiecie/gospodarce/ekonomii jak tym,
czyli male, macie kompleks usa, ciezko cierpicie ze nie udalo sie wam wyjechac
do np kanady czy usa....
co do aussie, to widzisz miedzy mna a toba jorl jest taka roznica ze ja znam
aussie i bywalem tam, w niemczech mieszkalem, a ty nigdy nie byles w aussie (bo
to co piszesz na forum to mi tak mowi) w usa albo jesli byles to byles na
czarno pracujacym gosciem ktory swiata nie widzial i na wszystko narzekal....
ja place podatki i wiem ile i za co to jest podstawa kazdego obywatela tego
kraju aby wiedziec, jesli ty mowiac ze wiesz na poczatku a pozniej mowiac ze
nie przywiazujesz do tego uwagi (znaczy nie dokladnie wiesz) to sam zaprzeczasz
sobie,
ludzie ktorzy maja pieniadze maja zupelnie inne podejscie do pieniadza oni ten
pieniadz szanuja, bo wiedza ile trzeba aby go zarobic, nawet jesli zyja
extrawagancko (czego ty nie uswiadczyles ani nie uswiadczysz pewnie w swoim
zyciu z wiedza ktora masz) to wiedza co robia wydajac pieniadze
moj bol polega nie na wydawaniu pieniedzy ale na tym ze w polsce mamy kupe
takich ludzi jak kagan i ty ktrym sie zdaje ze cos wiedza i wlasnie dlatego
sytuacja wyglada jak wyglada....
wogole cale eu sie przesciga w glupocie i ty i kagan jestescie wlasnie takimi
reprezentatami tej glupoty...
mowisz o pieniadzach sie nie mowi....
koles a o czym te wszystkie dyskusje sa? o pieniadzach i ile z nich zostaje sie
w kieszeni zwyklego zjadacza chleba....
takie to masz pojecie o ekonomii....
pozdrowienia...
zycze obudzenia sie ze snu i wyjsca z krainy fantazji...
dobrze to zrobi co po niektorym

  BIZNESMENI ŁŻĄ JAK PSY...
Gość portalu: sas napisał(a):

> Nie bardzo rozumiem o co ta walka.
> Czy pracodawca chce pokazac koszty jego pracownika, czy zarobki tegoz
pracownika?
>
> Jesli zarobek brutto tego pracownika jest; 1,614.29 zl, to jest to zawarta
w umowie suma, za jaka ten pracownik jest zatrudniony.
> Jest to zarobek brutto podlegajacy opodatkowaniu, jak i od tej sumy naliczane
sa wszelkie skladki i potracenia.
>
> Od tej sumy , pracownik i pracodawca placa ustalone oplaty; (prosze pamietac
ze kwota 1614.29zl, to suma za jaka jest zatrudniony ten pracownik - to sa jego
pieniadze)
>
> Nastepnie pracownik musi zaplacic, jak nizej.
>
> Podstawa wymiaru składki, czyli płaca pracownika wynosi 1614,29 zł;
>
> 2. Kwota składki finansowanej przez ubezpieczonego (pracownika) wynosi:
> a./ składka emerytalna: 157,55 zł;
> b./ składka rentowa 104,53 zł;
> c./ składka na ubezpieczenie chorobowe: 39,55 zł;
> d./ składka na ubezpieczenie zdrowotne: 101,70 zł;
>
> RAZEM…skladki……………………R
> 30;… 403.33 zl plus podatek
> ……………………………&#
> 8230;…………………………R
> 30;…
>
> Do pracodawcy nalezy wplacenie, poza podstawowa suma brutto; jak nizej
>
> Kwota składki finansowanej przez płatnika (czyli pracodawcę) wynosi:
> a./ składka emerytalna: 157, 55 zł;
> b./ składka rentowa: 104,93 zł;
> c./ składka na ubezpieczenie wypadkowe: 26,15 zł;
>
>
> Czyli jak by nie liczyl, doplata pracodawcy do pensji pracownika, to;
>
> 157.55 + 104.93 + 26.15 = 288.63 zl
>
> Daje to 17.8796 % z zarobku pracownika
>
>
> Mamy tu proste wyliczenie, pracodawca doplaca do tego wlasnie pracownika,
> 17.8796% jego zarobkow brutto.
> Prosze nie mylic pojec, cala suma odprowadzana przez pracodawce, nie oznacza
że jest to doplata do pracownika.
> Doplata jest natomiast, kazda suma, poza suma 1614.29 zl, czyli poza
zarobkiem brutto pracownika.
> Jesli pracodawca odprowadza podatek tego pracownika, to jest on potracany z
tej podstawowej sumy , czyli zarobku brutto.
>
> Zarobek netto tego pracownika, to ;
>
> 1614.29 zl –(minus) podatek –(minus) 403.33 zl = netto zarobek tego
> pracownika
>
> Czy jest sie o co sprzeczac??????????????????????????/
********************************************************

Ta wypowiedź jest bardzo sensowną klamrą, zamykającą tę dyskusję, bowiem w
sposób oczywisty powraca do mojego wyliczenia zawartego w pierwszym poscie tego
wątku.

A problem został wywołany powszechnym w Polsce przekonaniem pracodaców
(wyrażonym tym razem przez nielada ich przedstawiciela, Jeremiego
Mordasiewicza, szefa BCC), że wszystkie pieniądze odprowadzane przez
pracodawcę, czy to W IMIENIU pracownika, czy jako obowiązkowe obciążenia
pracodawcy, są OBCIĄZENIAMI ponoszonymi przez pracodawcę.

Absurdalne to, ale W TYM SZALEŃSTWIE JEST METODA, bowiem jest to przykład
ewidentnych działań lobbingowych i propagandowych, mających wykazać trudny los
polskich biznesmenów.

Konkretne wyliczenia pokazują jednak, że w istocie jest to cyniczne pranie
mózgów uprawiane z entuzjastycznym udziałem wielu mediów.

Pozdrawiam, babariba

  poród a zwolnienie męża
Podstawa prawna
Basha twój ginekolog nie miał racji. Zawsze możesz poprosić o zwolnienie dla
męża od lekarza szpitalnego przy wypisie lub od rejonowego internisty. Jedyna
sytuacja kiedy mąż nie może dostać takiego zwolnienia jest wtedy gdy w jednym
gospodarstwie domowym znajduje się trzecia osoba dorosła, która może opiekę
zapewnić (np. niepracująca babcia).

A oto podstawa prawna

"Art. 189 kP - prawo do zasiłku za czas nieobecności w pracy z powodu
konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem rguluja odrębne
przepisy.

A to jest to co znalazłam na stronie ZUS;

Prawo do zasiłku

Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu, który jest zwolniony od
wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad
zdrowym dzieckiem w wieku do lat 8., chorym dzieckiem w wieku do lat 14. lub
innym chorym członkiem rodziny. Prawo do zasiłku przysługuje na równi matce i
ojcu dziecka, a zasiłek wypłaca się tylko jednemu z rodziców, temu, który
wystąpi z wnioskiem o jego wypłatę za dany okres.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres zwolnienia od pracy z powodu
konieczności osobistego sprawowania opieki, nie dłużej jednak niż przez 60 dni
w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad dzieckiem do lat 8. i
chorym dzieckiem do lat 14., albo 14 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka
sprawowana jest nad dzieckiem w wieku ponad 14 lat lub innymi chorymi członkami
rodziny. Łączny okres wypłaty zasiłku opiekuńczego z powodu opieki nad dziećmi
i innymi członkami rodziny z różnych przyczyn i bez względu na liczbę członków
rodziny wymagających opieki, nie może przekroczyć 60. dni w roku kalendarzowym.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje pod warunkiem, że nie ma innych członków rodziny
mogących zapewnić opiekę. W przypadku sprawowania opieki nad chorym dzieckiem w
wieku do lat 2., zasiłek opiekuńczy przysługuje nawet wówczas, gdy są inni
członkowie rodziny mogący zapewnić opiekę.

Zasiłek przysługuje ubezpieczonym podlegającym obowiązkowo ubezpieczeniu
chorobowemu.

Podstawa wymiaru

Podstawę wymiaru zasiłku dla pracowników stanowi przeciętne miesięczne
wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających
powstanie niezdolności do pracy.

Do ustalenia podstawy wymiaru przyjmuje się przychód stanowiący podstawę
wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu potrąconych przez
pracodawcę składek na ubezpieczenia społeczne. Oprócz składników
przysługujących za okresy miesięczne, w podstawie wymiaru zasiłku uwzględnia
się składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy dłuższe. W podstawie
wymiaru nie uwzględnia się składników, które nie są pomniejszane za okres
pobierania zasiłku. Dla pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy
podstawa wymiaru nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia, po
odliczeniu kwoty odpowiadającej 18,71% tego wynagrodzenia.

Podstawę wymiaru zasiłku przysługującego ubezpieczonemu nie będącemu
pracownikiem stanowi przeciętny miesięczny przychód, od którego opłacana jest
składka na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 18,71%
podstawy wymiaru składek na to ubezpieczenie, z okresu 12 miesięcy
kalendarzowych poprzedzających powstanie prawa do zasiłku.

Wysokość zasiłku

Zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 80% wynagrodzenia stanowiącego
podstawę wymiaru zasiłku.

Niezbędne dokumenty

Podstawowym dokumentem stanowiącym podstawę do wypłaty zasiłku opiekuńczego z
tytułu sprawowania opieki nad chorym dzieckiem lub chorym członkiem rodziny
jest zaświadczenie lekarskie wystawione na formularzu ZUS ZLA.

Dokumentem wymaganym do wypłaty zasiłku opiekuńczego z powodu konieczności
sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do lat 8. są:

oświadczenie ubezpieczonego - w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka,
przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko,
decyzja właściwego inspektora sanitarnego zarządzającego izolację - w przypadku
izolacji dziecka z powodu podejrzenia o nosicielstwo zarazków choroby zakaźnej,
zaświadczenie lekarskie wystawione na zwykłym blankiecie - w razie porodu,
choroby lub pobytu małżonka stale opiekującego się dzieckiem w stacjonarnym
zakładzie opieki zdrowotnej.

Ubezpieczony występujący o wypłatę zasiłku składa również wniosek o uzyskanie
tego zasiłku na druku ZUS Z-15. Jeżeli zasiłek wypłacany jest przez ZUS, do
jego wypłaty niezbędne jest zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku
ZUS Z-3 - w przypadku pracowników oraz ZUS Z-3a - w przypadku pozostałych
ubezpieczonych."

  urlop macierzynski a pensja
No, moim zdaniem, to 100% brutto na umowie nie jest podstawą do naliczania
wynagrodzenia chorobowego w okresie ciąży. Sama tym byłam zdziwiona, ale
przyjmuje się kwote brutto po odjęciu składek na ZUS płaconych przez pracodawcę
(czyli, jeżeli wynagrodzenie wychodzi ci średnio za ostatnie 6 m-cy 1000 zł, to
do wyliczenia zasiłku bierze się kwotę około 820 zł brutto).

ponadto, w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego i macierzyńskiego nie
uwzględnia się przychodów pracownika, które zgodnie z obowiązującymi przepisami
nie stanowią podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i
chorobowe. Przychody te określone zostały w rozporządzeniu MPiPS z 18 grudnia
1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe (DzU nr 161, poz. 1106 ze zm.)

Niektórych składników wynagrodzenia nie uwzględnia się w podstawie wymiaru
zasiłku chorobowego, mimo że stanowią podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie
chorobowe. dotyczy to najczęściej premii i nagród o charakterze uznaniowym,
przysługujących zarówno za okresy miesięczne, kwartalne, jak i roczne.

podstawa prawna

Od 13 stycznia 2002 r., zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie
ustawy - Kodeks pracy (Dz.U. nr 154, poz. 1805) obowiązuje nowy wymiar urlopu
macierzyńskiego i urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego i wynosi:

16 tygodni - przy pierwszym porodzie,
18 tygodni - przy każdym następnym porodzie,
26 tygodni - w razie urodzenia więcej niż jednego dziecka,
16 tygodni - w razie przyjęcia dziecka na wychowanie, nie dłużej niż do
ukończenia przez dziecko 12 m-cy; okres urlopu nie może być krótszy niż 8 m-cy.
W razie urodzenia dziecka w czasie urlopu wychowawczego lub po ustaniu
zatrudnienia zasiłek macierzyński przysługuje przez okres skrócony o 2 tygodnie.

Nowy, krótszy okres wypłaty zasiłku macierzyńskiego nie ma zastosowania do
ubezpieczonych, które nabyły prawo do zasiłku przed 13 stycznia 2002 r.,
zasiłek macierzyński przysługuje im w dotychczasowym wymiarze. Dotychczasowy
wymiar będzie miał również zastosowanie do ubezpieczonych, które w dniu 13
stycznia 2002 r. były w ciąży - na ich wniosek.

Zasiłek macierzyński przysługuje objętym ubezpieczeniem chorobowym:

pracownikom,
członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych,
osobom wykonującym pracę nakładczą,
osobom wykonującym pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia oraz
osobom z nimi współpracującym,
osobom prowadzącym pozarolniczą działalność oraz osobom z nimi współpracującym,
osobom wykonującym odpłatnie pracę, na podstawie skierowania do pracy, w czasie
odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
duchownym.
Podstawa wymiaru

Podstawę wymiaru zasiłku dla pracownika stanowi przeciętne miesięczne
wynagrodzenie wypłacone za okres 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających
powstanie niezdolności do pracy. Dla pracowników, których wynagrodzenie ulega
znacznym wahaniom, podstawa wymiaru ustalana jest z okresu 12 miesięcy
kalendarzowych.

Do ustalenia podstawy wymiaru przyjmuje się przychód stanowiący podstawę
wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu potrąconych przez
pracodawcę składek na ubezpieczenia społeczne. Oprócz składników
przysługujących za okresy miesięczne, w podstawie wymiaru zasiłku uwzględnia
się składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy dłuższe. W podstawie
wymiaru nie uwzględnia się składników, które nie są pomniejszane za okres
pobierania zasiłku. Dla pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy
podstawa wymiaru nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia, po
odliczeniu kwoty odpowiadającej 18,71% tego wynagrodzenia.

Podstawę wymiaru zasiłku przysługującego ubezpieczonemu nie będącemu
pracownikiem stanowi przeciętny miesięczny przychód, od którego opłacana jest
składka na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 18,71%
podstawy wymiaru składek na to ubezpieczenie, z okresu 12 miesięcy
kalendarzowych poprzedzających powstanie prawa do zasiłku.

Podstawa wymiaru zasiłku nie może być niższa od najniższej podstawy wymiaru
składek na ubezpieczenie chorobowe, określonej dla danej grupy ubezpieczonych,
po odliczeniu kwoty odpowiadającej 18,71% tej podstawy.

Wysokość zasiłku

Zasiłek macierzyński wynosi 100% wynagrodzenia lub przychodu stanowiącego
podstawę jego wymiaru.

Niezbędne dokumenty

Dokumentem wymaganym do wypłaty zasiłku macierzyńskiego jest zaświadczenie o
przewidywanej dacie porodu lub o dacie odbytego porodu albo akt urodzenia
dziecka. Do wypłaty tego zasiłku w przypadku przyjęcia dziecka na wychowanie
wymagane jest zaświadczenie o wystąpieniu do sądu z wnioskiem o wszczęcie
postępowania w sprawie przysposobienia dziecka lub przyjęcia dziecka na
wychowanie w ramach rodziny zastępczej.

  wynagrodzenie w ciazy i na macierzynskim
Cześć. ja byłam w podobnej sytuacji jak Ty. Też moja pebsja wydawał mi się za
niska więc sama dochodziłam do wszystkiego. Tu poniżej ściągnęłam Tobie swoją
wypowiedź w innym wątku. Teraz jestem w trakcie dochodzenia pieniędzy za urlop
macierzyński, bo znów mnie kantują. Pozdrawiam i życzę cierpliwości w
dochodzeniu swoich spraw.
Co do pensji ,kiedy kobieta ciężarna pracuje to nie wiem jak jest, ale wydaje mi
się, że płaci się za wszystko normalnie. Wszystkie składki, premie itd. Przecież
jesteś cały czas normalnym wydajnym pracownikiem.
Co do osób, kobiet na zwolnieniu lekarskim, z powodu ciąży to:
Podstawa wymiaru zasiłku
Podstawę wymiaru zasiłku dla pracownika stanowi przeciętne miesięczne
wynagrodzenie wypłacone za okres 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających
powstanie niezdolności do pracy.
Do ustalenia podstawy wymiaru przyjmuje się przychód stanowiący podstawę wymiaru
składki na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu potrąconych przez pracodawcę
składek na ubezpieczenia społeczne. Oprócz składników przysługujących za okresy
miesięczne, w podstawie wymiaru zasiłku uwzględnia się składniki wynagrodzenia
przysługujące za okresy dłuższe. W podstawie wymiaru nie uwzględnia się
składników, które nie są pomniejszane za okres pobierania zasiłku. Dla
pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy podstawa wymiaru nie
może być niższa od minimalnego wynagrodzenia, po odliczeniu kwoty odpowiadającej
18,71% tego wynagrodzenia.
Składniki wynagrodzenia i sposób ich uwzględniania w podstawie wymiaru zasiłku
Ustawa o świadczeniach pieniężnych[1] nie wymienia poszczególnych rodzajów
składników wynagrodzenia, które powinny być uwzględniane w podstawie wymiaru
zasiłku chorobowego, a które nie. Wliczanie poszczególnych składników do
podstawy uzależnione jest od wytycznych zawartych np. w układzie zbiorowym pracy
czy w regulaminie wynagradzania obowiązującym w danej jednostce.
I tak w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego:
Uwzględnia się wszystkie składniki wynagrodzenia, od których odprowadzana jest
składka na ubezpieczenie społeczne, z tym, że:
a.)Wynagrodzenia (składniki o kodzie 11 w klasyfikacji ZUS) uwzględnia się po
uzupełnieniu o dni, w których zanotowano następujące nieobecności:
 zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego (kod 311);
 zasiłek opiekuńczy z ubezpieczenia chorobowego (kod 312);
 zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego (kod 313);
 zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego (kod 314);
 świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia chorobowego (kod 321);
 świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia wypadkowego (kod 322);
 wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy z innych przyczyn niż wypadek przy
pracy lub choroba zawodowa, finansowane ze środków pracodawcy (kod 331);
 wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy
lub chorobą zawodową, finansowane ze środków pracodawcy (kod 333);
 inne świadczenia i przerwy (kod 350).
B.)Składniki wynagrodzenia, przysługujące za okresy miesięczne takie, jak:
godziny nadliczbowe (kod 12), premia miesięczna (kod 21), składniki
wynagrodzenia wypłacane jednorazowo (kod 32) oraz inne składniki wynagrodzenia
(kod 50) - uwzględnia się w wysokości (kwocie) faktycznie wypłaconej
pracownikowi za miesiące kalendarzowe, z których wynagrodzenie przyjmuje się do
ustalenia podstawy wymiaru zasiłku.
C.)Składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy kwartalne takie, jak: premia
kwartalna (kod 22) - wlicza się do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w
wysokości stanowiącej jedną dwunastą kwot wypłaconych pracownikowi za cztery
kwartały poprzedzające miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.
D.)Składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy roczne takie, jak: premia
roczna (kod 31) - wlicza się do podstawy wymiaru zasiłku w wysokości stanowiącej
jedną dwunastą kwoty wypłaconej pracownikowi za rok poprzedzający miesiąc, w
którym powstała niezdolność do pracy.
• Nie uwzględnia się: "...składników wynagrodzenia, jeżeli postanowienia układów
zbiorowych pracy lub przepisy o wynagradzaniu nie przewidują zmniejszania ich za
okres pobierania zasiłku" (art. 41, ust. 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych[1]).
[1] Ustawa z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia
społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. nr 60, poz. 636 i nr 110,
poz. 1256, z 2000 r. nr 53, poz. 633 oraz z 2001 r. nr 99, poz. 1075 i nr 154,
poz. 1791). Obowiązuje od 1 września 1999 r.

  zwolnienie dla męża na opieke nad żoną po porodzie
Ja może zacytuje to co jedna z dziewczyn z Łodzi znalazła i wtedy znajdziecie
to co akurat wam potrzebne:

"Art. 189 kP - prawo do zasiłku za czas nieobecności w pracy z powodu
konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem rguluja odrębne
przepisy.

A to jest to co znalazłam na stronie ZUS;

Prawo do zasiłku

Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu, który jest zwolniony od
wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad
zdrowym dzieckiem w wieku do lat 8., chorym dzieckiem w wieku do lat 14. lub
innym chorym członkiem rodziny. Prawo do zasiłku przysługuje na równi matce i
ojcu dziecka, a zasiłek wypłaca się tylko jednemu z rodziców, temu, który
wystąpi z wnioskiem o jego wypłatę za dany okres.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres zwolnienia od pracy z powodu
konieczności osobistego sprawowania opieki, nie dłużej jednak niż przez 60 dni
w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad dzieckiem do lat 8. i
chorym dzieckiem do lat 14., albo 14 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka
sprawowana jest nad dzieckiem w wieku ponad 14 lat lub innymi chorymi członkami
rodziny. Łączny okres wypłaty zasiłku opiekuńczego z powodu opieki nad dziećmi
i innymi członkami rodziny z różnych przyczyn i bez względu na liczbę członków
rodziny wymagających opieki, nie może przekroczyć 60. dni w roku kalendarzowym.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje pod warunkiem, że nie ma innych członków rodziny
mogących zapewnić opiekę. W przypadku sprawowania opieki nad chorym dzieckiem w
wieku do lat 2., zasiłek opiekuńczy przysługuje nawet wówczas, gdy są inni
członkowie rodziny mogący zapewnić opiekę.

Zasiłek przysługuje ubezpieczonym podlegającym obowiązkowo ubezpieczeniu
chorobowemu.

Podstawa wymiaru

Podstawę wymiaru zasiłku dla pracowników stanowi przeciętne miesięczne
wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających
powstanie niezdolności do pracy.

Do ustalenia podstawy wymiaru przyjmuje się przychód stanowiący podstawę
wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu potrąconych przez
pracodawcę składek na ubezpieczenia społeczne. Oprócz składników
przysługujących za okresy miesięczne, w podstawie wymiaru zasiłku uwzględnia
się składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy dłuższe. W podstawie
wymiaru nie uwzględnia się składników, które nie są pomniejszane za okres
pobierania zasiłku. Dla pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy
podstawa wymiaru nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia, po
odliczeniu kwoty odpowiadającej 18,71% tego wynagrodzenia.

Podstawę wymiaru zasiłku przysługującego ubezpieczonemu nie będącemu
pracownikiem stanowi przeciętny miesięczny przychód, od którego opłacana jest
składka na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 18,71%
podstawy wymiaru składek na to ubezpieczenie, z okresu 12 miesięcy
kalendarzowych poprzedzających powstanie prawa do zasiłku.

Wysokość zasiłku

Zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 80% wynagrodzenia stanowiącego
podstawę wymiaru zasiłku.

Niezbędne dokumenty

Podstawowym dokumentem stanowiącym podstawę do wypłaty zasiłku opiekuńczego z
tytułu sprawowania opieki nad chorym dzieckiem lub chorym członkiem rodziny
jest zaświadczenie lekarskie wystawione na formularzu ZUS ZLA.

Dokumentem wymaganym do wypłaty zasiłku opiekuńczego z powodu konieczności
sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do lat 8. są:

oświadczenie ubezpieczonego - w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka,
przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko,
decyzja właściwego inspektora sanitarnego zarządzającego izolację - w przypadku
izolacji dziecka z powodu podejrzenia o nosicielstwo zarazków choroby zakaźnej,
zaświadczenie lekarskie wystawione na zwykłym blankiecie - w razie porodu,
choroby lub pobytu małżonka stale opiekującego się dzieckiem w stacjonarnym
zakładzie opieki zdrowotnej.

Ubezpieczony występujący o wypłatę zasiłku składa również wniosek o uzyskanie
tego zasiłku na druku ZUS Z-15. Jeżeli zasiłek wypłacany jest przez ZUS, do
jego wypłaty niezbędne jest zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku
ZUS Z-3 - w przypadku pracowników oraz ZUS Z-3a - w przypadku pozostałych
ubezpieczonych."

Mam nadzieje, że sie przyda

  Lewe zwolnienia w ciazy
Sprawa nie jest prosta, bo zawsze trudno jest ocenić - co zresztą dziewczyny
opisywały - kiedy przekracza się granicę. Np. ciąża rozpoczyna się zagrożeniem
poronienia, krwawieniami i parotygodniowym pobytem w szpitalu. Wskazaniem jest
zwolnienie lekarskie do końca ciąży. Ale z drugiej strony człowiek po jakimś
czasie myśli sobie, że - poza typowymi ciążowymi dolegliwościami - to zdaje się
zagrożenie już minęło i co wówczas - naciąga państwo? A jeśli wróci do pracy i
przedwcześnie urodzi to do kogo ma mieć pretensje? Pewnie tylko do siebie.

Jakiś czas temu był w Wyborczej artykuł o Szwecji i o tym, że tam pracownik ma
prawo pójść na zwolnienie z powodu np. przemęczenia. Zauważa się bowiem, że
człowiek to nie tylko fizyczność, ale także psychika, która jest równie ważna.
Sądzę, że tam nie krytykuje się tak ostro kobiet w ciaży, które często naprawdę
muszą eksploatować się ponad siły, aby dotrzeć do pracy. Może tym, co jeżdżą
własnym samochodem jest łatwiej, podróż środkami komunikacji to koszmar. A ilu
pracodawców chce się godzić na to, aby elastycznie regulować godziny pracy, by
chociaż pierwsze poranne mdłości minęły? Nie znam takich wielu. A praca w
ostrym stresie? Co do tego, że ma to wpływ na dziecko nie ma współcześnie
wątpliwości. Czy wobec tego nie może to być podstawą do zwolnienia?

Kolejna rzecz - pracodawca płaci za osobę chorą pierwszych trzydzieścikilka dni
zwolnienia. Potem płaci ZUS. Bardzo często dla pracodawcy jest wygodniej, gdy -
jeśli już wystąpią jakieś problemy - to aby pracownica pozostała na zwolnieniu
do końca. Wtedy może zatrudnić kogoś na zastępstwo na jej miejsce a nie borykać
się z tym, że raz będzie przychodzić, a - kiedy nastąpi jakiś kryzys - nie
będzie. To destabilizuje bardzo jego sytuację.

Następna sprawa - kiedy policzyłam swoje (przeciętne bardzo) składki na
ubezpieczenie chorobowe, którego nie wykorzystywałam w czasie 10 lat pracy w
ogóle chodząc do pracy nawet na ostatnich nogach - a także ubezpieczenie
zdrowotne z którego również nie korzystam, bo kiedy coś się dzieje to leczę się
prywatnie bez możliwości wybrania sobie ubezpieczyciela - wyszło mi, że
spokojnie pokrywa to koszty mojej choroby w ciąży. Nie będę więc miała żadnych
wyrzutów sumienia wobec państwa, bowiem ono nie ma ich wobec mnie, zabierając
mi co miesiąc pprzeszło połowę moich zarobków (gdy policzy się ZUS i podatek
dochodowy, podatków pośrednich nie liczę).

I ostatni problem - pytania dziewczyn o to, czy lekarz wystawia zwolnienia mogą
być spowodowane nie tylko chęcią ich "wyłudzenia". Znam sporo lekarzy -
szczególnie tych w przychodzniach - którzy z zasady nie wystawiają zwolnień
poza już dramatycznymi przypadkami. Znam też dziewczyny, które poroniły będąc
prowadzone przez takich "lekarzy". Oczywiście nikt nie prowadzi wówczas
statystyk, ile poronień występuje u danego lekarza. I nie ma w naszym systemie
skutecznych środków skarżenia się na takie sytuacje. Może więc należy pomyśleć,
ile dzieci możnaby uratować, gdyby nie posyłać matki do pracy za wszelką cenę?
Szczególnie kiedy tak krzyczy się o ochronie życia poczętego.

Na koniec powiem tylko jeszcze, że nie pochwalam takiej postawy, kiedy od razu
po powzięciu wiadomości o ciąży, czy nawet jeszcze przed nią, szuka się
lekarza, który "da zwolnieni". Też uważam to za nieuczciwe. Ale kiedy pojawiają
się dolegliwości i nie możemy sobie z nimi poradzić, albo kiedy jest nam trudno
ponad rozsądną miarę, nie sądzę, aby nadrzędnym imperatywem była praca. W końcu
najważniejsze jest nasze zdrowie - również psychiczne - a przez to zdrowie
naszego dziecka. I nie przesadzajmy - większość z nas będzie miała jedno, góra
dwoje dzieci. Należałoby się modlić o więcej, bo przy takim niskim przyroście
naturalnym czeka nas już niedługo zwiększona fala emigrantów i związane z tym
wszystkie problemy państwa wielonarodowego z przewagą być może islmu. Jaki to
będzie świat nie wiemy więc postawa obywatelska w tym momencie - także
pracodawców i ZUS-u - może powinna objawiać się ułatwianiem życia kobietom w
ciąży, bo to nasze dzieci będą płaciły ich emerytury.

Pozdrawiam i życzę więcej uśmiechu
Iza