podstawa składek na ubezp. przy działalności gosp.
Podstawa zmienia się co kwartał - w tej chwili jest to ok. 1350 zł ( nie
pamiętam dokładnie).
Oczywiście mowa o najniższej możliwej dla przedsiębiorcy podstawie. Po
zsumowaniu kosztów na ubezpieczenie społeczne, FP oraz ubezpieczenie zdowotne
wychodzi ok. 660 zł.
Podobno absolwenci mają mozliwość opłacania połowy składki na ub. społeczne.

     

  Z prawem na lewo
W ostatniej chwili, bez uzgodnienia z Komisją Trójstronną, w planie Hausnera
znalazł się projekt zmiany zasad opłacania ZUS przez przedsiębiorców.

Zgodnie z nim podstawa wymiaru składek dla osób, które w poprzednim roku
zapłaciły co najmniej 4,75 tys. zł podatku od przychodu, wzrastałaby do 90
proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. W przypadku osób, które
zapłaciły co najmniej 6,19 tys. zł podatku, ta podstawa rosłaby do 120%.

W tej chwili podstawa wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne stanowi 60
proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. W styczniu i lutym 2004 r.
daje to kwotę 1296,01 zł. To podstawa wymiaru składek, same składki są jednak
niższe. O ile wzrośnie podstawa wymiaru składki dla firm z większymi
dochodami? Jaki będzie mechanizm ustalania podstawy wymiaru składki? Tych
zamiarów jeszcze nie ujawniono.

A więc szykuje się nam chyba jesień bankrutów.

Na osłodę Ministerstwo Gospodarki i Pracy chce obniżyć nawet o trzy czwarte
składkę na ubezpieczenie społeczne dla przedsiębiorców, którzy rozpoczną
działalność gospodarczą. Składka byłaby niższa, bo liczono by ją od niższej
podstawy - 400 lub 450 zł (obecnie jest to 60 proc. przeciętnego
wynagrodzenia, a więc 1366,10 zł).

Czy te reformatoły dadzą żyć małym?

  Sejm przeciw dołączeniu środków antykoncepcyjny...
KOŚCIÓŁ NIE SZUKA DLA SIEBIE ŻADNYCH....
"Kościół nie szuka dla siebie żadnych przywilejów" - głosi komunikat biskupów,
który ma zostać w niedzielę odczytany z kościelnych ambon w całej Polsce.

Za osoby bezrobotne i bezdomne budżet płaci składkę na ubezpieczenie zdrowotne.
Podstawą wymiaru składki jest 40 proc. wysokości świadczenia pielęgnacyjnego,
które wynosi obecnie 420 zł. W przypadku duchownych, którzy nie płacą podatku
dochodowego bądź zryczałtowanego podatku od dochodów osób duchownych, z
Funduszu Kościelnego, czyli również z budżetu państwa opłaca się składkę,
której podstawą wymiaru jest 100 proc. wysokości świadczenia pielęgnacyjnego.
Czyli za bezrobotnego bez prawa do zasiłku państwo płaci miesięcznie 13,86 zł,
a za zakonnika zakonu kontemplacyjnego 34,65 zł.
Tegoroczna dotacja budżetu na Fundusz Kościelny wynosi 78 milionów złotych.
Oprócz składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane są z niego również inne
ubezpieczenia społeczne duchownych - państwo opłaca m.in. 80 proc. składki
emerytalnej, rentowej i wypadkowej duchownym (członkom zakonów kontemplacyjnych
klauzurowych i misjonarzy będących na misjach FK opłaca 100 proc. składek).
Wydatki na ten cel pochłaniają 95 proc. środków funduszu.

  Sejm przeciw dołączeniu środków antykoncepcyjny...
Gość portalu: & napisał(a):

> "Kościół nie szuka dla siebie żadnych przywilejów" - głosi komunikat
biskupów,
> który ma zostać w niedzielę odczytany z kościelnych ambon w całej Polsce.
>
> Za osoby bezrobotne i bezdomne budżet płaci składkę na ubezpieczenie
zdrowotne.
>
> Podstawą wymiaru składki jest 40 proc. wysokości świadczenia pielęgnacyjnego,
> które wynosi obecnie 420 zł. W przypadku duchownych, którzy nie płacą podatku
> dochodowego bądź zryczałtowanego podatku od dochodów osób duchownych, z
> Funduszu Kościelnego, czyli również z budżetu państwa opłaca się składkę,
> której podstawą wymiaru jest 100 proc. wysokości świadczenia pielęgnacyjnego.
> Czyli za bezrobotnego bez prawa do zasiłku państwo płaci miesięcznie 13,86
zł,
> a za zakonnika zakonu kontemplacyjnego 34,65 zł.
> Tegoroczna dotacja budżetu na Fundusz Kościelny wynosi 78 milionów złotych.
> Oprócz składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane są z niego również inne
> ubezpieczenia społeczne duchownych - państwo opłaca m.in. 80 proc. składki
> emerytalnej, rentowej i wypadkowej duchownym (członkom zakonów
kontemplacyjnych
>
> klauzurowych i misjonarzy będących na misjach FK opłaca 100 proc. składek).
> Wydatki na ten cel pochłaniają 95 proc. środków funduszu.

     

  Ubezpieczenie zdrowotne
www.e-prawnik.pl/ep.php3/bD1wbCZwPTM3OA==
W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych opłaca się 4 rodzaje składek na
ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe) oraz
składkę zdrowotną, na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych.
W przypadku pracowników, których stosunki pracy wynikają z umów o pracę
sytuacja jest jasna. Natomiast w przypadku zleceniobiorców, menedżerów i osób
wykonujących dzieło zachodzą spore róznice.

Osoba wykonująca dzieło

W przypadku, gdy umowa taka ma charakter samoistny, nie jest ona podstawą do
jakichkolwiek ubezpieczeń, bez względu na to, czy rozpatrujemy ubezpieczenia
obowiązkowe, czy dobrowolne.
Sytuacja kształtuje się inaczej, gdy umowę o dzieło zawiera pracodawca z
własnym pracownikiem.

  Bulwesrujace i "obrazliwe"!
I o to mi wlasnie chodzi. Bez pieniedzy nie ma leczenia -
ubezpieczenie to podstawa, a przy ciezkiej chorobie najlepiej miec
worek pieniedzy.
W kazdym razie mam nadzieje, ze nowy prezydent bedzie sie staral
przepchnac ubezpieczenia spoleczne. Poki co, ci co placa - robia to
za siebie i za tych nieubezpieczonych.

  Co jest podstawą wymiaru składki na ubezp. zdrow.?
prudencja napisała:

> Co jest podstawą wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, przychód czy
> dochód po odliczeniu kosztów uzyskania przychodu?
Podstawą jest przychód po odliczeniu ewentualnych skłądek na ubezpieczenie
społeczne.

> W picie wychodzą mi cuda, tzn. jeśli odliczę składkę na ubezp. zdrowotne
> wychodzi mi ujemny podatek. Czy to jest normalne?:)
Skłądkę możesz odliczyć tylko do wysokości podatku. W takim przypadku Twój
podatek wyniesie 0,00 zł a część skłądki przepadnie

  dochód w niemczech a składki
grezki napisał:

> Witam
>
> W zeszłym roku uzyskałem dochody jedynie z pracy w Niemczech. Z tego co wiem
> to muszę rozliczyć się na Pit 36. Mam pytanie odnośnie składek. Czy mogę
> odliczyć składki społeczne i zdrowotne?
>
> Pozdrawiam
> Grezki

Jeżeli ma Pan rzeczywiście wyłącznie dochody z pracy w Niemczech to w PIT
wykazuje się je na ogół jedynie statystycznie - podatek wyniesie zero.
Skądinąd składek na ubezp. zdrowotne nie odlicza się, jeżeli podstawą ich
wymiaru jest dochód wolny od opodatkowania w Polsce.
Ubezpieczenie społeczne zaś podlega odliczeniu od dochodu, którego -
prawdopodobnie - u Pana nie będzie.

Radosław Gumułka

  Płacą za godziny. Jak to jest?
Kodeks pracy daje pracownikowi gwarancję otrzymania co najmniej minimalnego
wynagrodzenia, które obecnie wynosi 824 zł brutto. Zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr
200 poz. 1679) pod pojęciem minimalnego wynagrodzenia będziemy rozumieć nie
tylko wynagrodzenie zasadnicze, ale również inne składniki, między innymi
premię. Inaczej - premia może wchodzić w skład wynagrodzenia minimalnego tj.
kwoty 824 zł brutto.

Oczywiście, od premii jak i od wynagrodzenia zasadniczego pracodawca ma
obowiązek odprowadzenia składki na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczki na
podatek.

W przypadku korzystania ze zwolnienia lekarskiego, wysokość zasiłku chorobowego
będzie obliczona od sumy kwot wypłaconych pracownikowi, czyli od wynagrodzenia
zasadniczego oraz premii (podstawa prawna: art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 25
czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie
choroby i macierzyństwa (Dz. U. Nr 60 poz. 636 z późn. zm.)

Pozdrawiam.
Paulina

  m-cne nagrody pieniezne a zasilek chorobowy
Podstawa wymiaru

Podstawę wymiaru zasiłku dla pracownika stanowi przeciętne miesięczne
wynagrodzenie wypłacone za okres 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających
powstanie niezdolności do pracy. Dla pracowników, których wynagrodzenie ulega
znacznym wahaniom, podstawa wymiaru ustalana jest z okresu 12 miesięcy
kalendarzowych.

Do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku przysługującego z ubezpieczenia
chorobowego przyjmuje się przychód stanowiący podstawę wymiaru składki na
ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu potrąconych przez pracodawcę składek na
ubezpieczenia społeczne. Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego z
ubezpieczenia wypadkowego uwzględnia się podstawę wymiaru składek na
ubezpieczenie wypadkowe. Oprócz składników przysługujących za okresy
miesięczne, w podstawie wymiaru zasiłku uwzględnia się składniki wynagrodzenia
przysługujące za okresy dłuższe. W podstawie wymiaru nie uwzględnia się
składników, które nie są pomniejszane za okres pobierania zasiłku. Dla
pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy podstawa wymiaru nie
może być niższa od odpowiedniej do stażu pracy kwoty minimalnego wynagrodzenia,
po odliczeniu kwoty odpowiadającej 18,71% tego wynagrodzenia.

www.zus.pl/swiadcze/zas008.htm

Pzdr

  POLSKA - OGROMNE KOSZTY UTRZYMANIA KK PRZEZ BUDŻET
"Kościół nie szuka dla siebie żadnych przywilejów" - głosi komunikat biskupów,
który ma zostać w niedzielę (29.09.2004) odczytany z kościelnych ambon w całej
Polsce.

Za osoby bezrobotne i bezdomne budżet płaci składkę na ubezpieczenie zdrowotne.
Podstawą wymiaru składki jest 40 proc. wysokości świadczenia pielęgnacyjnego,
które wynosi obecnie 420 zł. W przypadku duchownych, którzy nie płacą podatku
dochodowego bądź zryczałtowanego podatku od dochodów osób duchownych, z
Funduszu Kościelnego, czyli również z budżetu państwa opłaca się składkę,
której podstawą wymiaru jest 100 proc. wysokości świadczenia pielęgnacyjnego.
Czyli za bezrobotnego bez prawa do zasiłku państwo płaci miesięcznie 13,86 zł,
a za zakonnika zakonu kontemplacyjnego 34,65 zł.
Tegoroczna dotacja budżetu na Fundusz Kościelny wynosi 78 milionów złotych.
Oprócz składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane są z niego również inne
ubezpieczenia społeczne duchownych - państwo opłaca m.in. 80 proc. składki
emerytalnej, rentowej i wypadkowej duchownym (członkom zakonów kontemplacyjnych
klauzurowych i misjonarzy będących na misjach FK opłaca 100 proc. składek).
Wydatki na ten cel pochłaniają 95 proc. środków funduszu.

  urlop wychowawczy a otworzenie DG
1.nie nie musisz informować pracodawcy
2 jakie składki? składki takie jakie odprowadzają prowadzący działalność
gospoarczą:

Zadeklarowana podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla osób
prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących nie może
być niższa od kwoty:

Okres
Kwota 1.06.2005 r. - 31.08.2005 r.
60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (zł) 1.449,27

Dlatego też, składki na ubezpieczenia społeczne tych osób nie mogą być niższe
od kwot:

Rodzaj ubezpieczenia Stawka % 1.06.2005 r. - 31.08.2005 r.
(zł)
emerytalne 19,52 % - 282,90
rentowe 13,00%- 188,41
chorobowe 2,45 % - 35,51
wypadkowe -o d 1 stycznia 2003 r. stopę procentową składki na ubezpieczenie
wypadkowe płatnik składek ustala zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia
MPiPS z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz. U. nr 200, poz. 1692 ze zm.).

Zadeklarowana podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób
prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących oraz
wyliczone od niej składki nie mogą być niższe od kwot:

Okres
1.06.2005 r. - 31.08.2005 r.
75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (zł) 1.818,93
Stawka % 8,5
Kwota (zł) 154,61
Stawka % do odliczenia od podatku 7,75
Kwota (zł) 140,97

Składka na Fundusz Pracy dla wymienionych wyżej grup ubezpieczonych nie może
być niższa za czerwiec, lipiec i sierpień 2005 r. od kwoty 35,51 zł (tj. 2,45%
z kwoty 1.449,27 zł).
Chorobowe jest dobrowolne.

  Czy dobrze oszacowałam ZUS?
Czy dobrze oszacowałam ZUS?
Zamierzam rozpocząc samodzielną dział. gosp. i skorzystać z obniżonej składki
ZUS.
Nie moge się dobić do ZUSu więc sama oszacowałam składkę, ale mam wątpliwości:
OBNIŻONA PODSTAWA do naliczania składek na ubezpieczenie = 269,73 zł.
Od tej pozycji na bank liczymy:
- ub. emerytalne 19,52% = 52,65zł
- ub. rentowe 13% = 35,06zł
- dobrowolne ub. chorobowe 2,45% = 6,61zł
Ubezpieczenia społeczne razem = 94,32zł

Teraz mam watpliwości odnośnie pozostałych składek, tj. podstawy wymiaru i
czy wszystkie są obowiązkowe:
- obowiązkowe? ub. wypadkowe 1,80% ALE CHYBA JUŻ OD PEŁNEJ PODSTAWY?, tj.
1456,26 = 26,21,
- obowiązkowy Fundusz Pracy 2,45% i też chyba od pełnej podstawy = 35,68zł,
- obwowiązkowy? Fundusz Gw. Św. Pracowniczych 0,10% od pełnej podstawy? =
1,46zł,
- obowiązkowe ub. zdrowotne 8,75% ale od innej podstawy 1936,75 = 169,47.

W sumie wszystko wyszło mi: 327,14zł
Czy możecie mi ocenić poprawność obliczeń - potrzebuje danych do biznesplanu.

  Jak jest placone za zwolnienie w ciazy?
Niestety średnią tak jak pisały moje przedmówczynie bierze się z 6 pełnych
przepracowanych miesięcy i jest to podstawa minus składki na ubezpieczenie
społeczne

Możesz o tym poczytać tutaj:
www.zus.pl/swiadcze/zas008.htm

  ..................do opiekunek,nian...............
zatrudniam nianie w firmie jako pracownika biurowego wiec moge wrzucic to w
koszty :) a jej nie przeszkadza, ze bedzie miala na przyszlym swiadectwie
pracy inne stanowisko niz niania...jest chyba zadowolona

dla pankracea wyliczenia ponizej

wynagrodzenie brutto:1125 zł
składka emerytalna: 9.76 % 109.80 zł
składka rentowa: 6.5 % 73.13 zł
składka chorobowa: 2.45 % 27.56 zł
składki na ubezpieczenia społeczne 210.49 zł
składka na ubezpieczenie zdrowotne: 8.25 % 75.45 zł
składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu: 7.75 % 70.87 zł
koszty uzyskania przychodu: 102.25 zł
podstawa obliczenia zaliczki: 812.00 zł
zaliczka na podatek: 19 % 110.11 zł
zaliczka do urzędu skarbowego: 39.20 zł
wynagrodzenie netto: 799.87 zł

tak wiec malo nie wychodzi

  ile procentowo płacą na L4?
Dostałeś ze zwolnienia 80% podstawy zasiłku z 12 m-cy poprzedzających
zachorowanie. Podstawa ta została pomniejszona o składki na ubezpieczenie
społeczne (o 18,71%). Dlatego wydaje Ci się, że dostałes dużo mniej.

Czyli: podstawa - składki na ubezpieczenie społeczne : 12 m-cy :30 x 80% =
stawka dzienna zasiłku.
Od kwoty zasiłku jest policzone 19% podatku.

  L4
Nie ma znaczenia,że pracujesz na rzecz innej firmy.Jako prowadzaca działalność
gospodarczą musisz zrobić tak:
a)podstawę wymiaru składek na ubezp. społeczne (51) dzielisz przez ilość dni
miesiąca,w którym byłaś na zwolnieniu lekarskim
b)wynik mnożysz przez ilość dni miesiąca jaka Ci zostaje po odjęciu ilości dni
zwolnienia - np. w m-cu grudniu chorowałaś 7 dni to 31 dni(bo grudzień tyle ma
dni) minus 7 dni zwolnienia = 24 i wynik z poz a) mnożysz przez 24 i wyjdzie ci
podstawa do ubezp.społ za m-c grudzień
c)od obliczonej podstawy obliczasz składki
d)musisz złożyć w ZUS deklarację DRA za ten miesiąc,którego dotyczy zwolnienie
lekarskie
e)na drugiej stronie DRA wykazujesz podstawę wymiaru składek z poz.b)
f)składka na ubezpieczenie zdrowotne jest niepodzielna tzn. płacisz ją od pełnej
podstawy czyli tak jak normalnie(tzn.tak jak gdybyś nie chorowała)

Pozdrawiam i życzę dużo zdrowia w 2005 roku

  jak jest wyliczany zasiłek macierzyński?
Tak mówi ustawa:
"Podstawę wymiaru zasiłku dla pracownika stanowi przeciętne miesięczne
wynagrodzenie wypłacone za okres 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających
powstanie niezdolności do pracy. Dla pracowników, których wynagrodzenie ulega
znacznym wahaniom, podstawa wymiaru ustalana jest z okresu 12 miesięcy
kalendarzowych.

Do ustalenia podstawy wymiaru przyjmuje się przychód stanowiący podstawę
wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu potrąconych przez
pracodawcę składek na ubezpieczenia społeczne. Oprócz składników
przysługujących za okresy miesięczne, w podstawie wymiaru zasiłku uwzględnia
się składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy dłuższe. W podstawie
wymiaru nie uwzględnia się składników, które nie są pomniejszane za okres
pobierania zasiłku. Dla pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy
podstawa wymiaru nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia, po
odliczeniu kwoty odpowiadającej 18,71% tego wynagrodzenia."
Pracodawca nie może Cię zwolnić w trakcie trwania urlopu macierzyńskiego.

  Wynagrodzenie na zwolnieniu lekarskim
Przepisy w tej kwesti się nie zmieniły. Wynagrodzenie za czas choroby
pracodawca musi ci wypłacić w wysokości 80% do 100% podstawy wymiaru ( ile
zależy od wewnętrznego regulaminu wynagrodzeń ale zwykle jest to 80%) Tylko że
podstawą wymiaru jest przychód czyli pensja brutto pomniejszona o składki na
ubezpieczenie społeczne 18,71% obliczona jako średnia z ostatnich 6-ciu
miesięcy. Nie liczyłam tego dokładnie ale jak się zastanowić to może licząc z
brutta wyjdzie te 65%. Pozdrawiam

  PIT-37 - problem - prosze o pomoc! :)
wlodekbar napisał:

> Fora pieniezne milcza, jak na razie przynajmniej.
> Mam problem.
> Dochód wyszedł mi, załóżmy, x.
> Ale nie potrafię sobie poradzić z ostatnią częścią 2. strony pit-u:
> 'E. OBLICZENIE PODATKU'.
> Bo 'podstawa obliczenia podatku' równa się dochodowi!
> Czy to możliwe???

A nie płaciłeś żadnych składek na ubezpieczenie społeczne?

  wysokość macierzyńskiego????????????????
za ZUSEM:

Podstawa wymiaru

Podstawę wymiaru zasiłku dla pracownika stanowi przeciętne miesięczne
wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających
powstanie niezdolności do pracy.

Do ustalenia podstawy wymiaru przyjmuje się przychód stanowiący podstawę wymiaru
składki na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu potrąconych przez pracodawcę
składek na ubezpieczenia społeczne. Oprócz składników przysługujących za okresy
miesięczne, w podstawie wymiaru zasiłku uwzględnia się składniki wynagrodzenia
przysługujące za okresy dłuższe. W podstawie wymiaru nie uwzględnia się
składników, które nie są pomniejszane za okres pobierania zasiłku. Dla
pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy podstawa wymiaru nie
może być niższa od minimalnego wynagrodzenia, po odliczeniu kwoty odpowiadającej
18,71% tego wynagrodzenia.
czyli że moim zdaniem wypłacane powinna być średnia zarobków od których
odprowadzane są składki czyli premie i inne 13 jak najbardziej wchodzą w tą średnią
pozdrawiam
YETI

  wysokość chorobowego
Trochę masz rację, a trochę nie masz :o)

ZUS pisze:
Do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku przysługującego z ubezpieczenia
chorobowego przyjmuje się przychód stanowiący podstawę wymiaru składki na
ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu potrąconych przez pracodawcę składek na
ubezpieczenia społeczne. Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego z
ubezpieczenia wypadkowego uwzględnia się podstawę wymiaru składek na
ubezpieczenie wypadkowe. Oprócz składników przysługujących za okresy miesięczne,
w podstawie wymiaru zasiłku uwzględnia się składniki wynagrodzenia przysługujące
za okresy dłuższe. W podstawie wymiaru nie uwzględnia się składników, które nie
są pomniejszane za okres pobierania zasiłku. Dla pracowników zatrudnionych w
pełnym wymiarze czasu pracy podstawa wymiaru nie może być niższa od odpowiedniej
do stażu pracy kwoty minimalnego wynagrodzenia, po odliczeniu kwoty
odpowiadającej 18,71% tego wynagrodzenia.

Z tego wynika, że wliczają się premie, których nie dostajesz, jeśli jesteś chora.
Jeśli dostajesz je bez względu na to,czy chorujesz, czy nie - do podstawy
zasiłku się nie wliczają.
A zasady wypłacania premii określa regulamin ich wypłacania, albo inny podobny
dokument.

  przetłumaczcie - proszę
anetina napisała:

>
> uwaga
>
> do wniosku należy dołączyć:
> - zaświadczenie z ZUS potwierdzające wysokości wynagrodzeń, które były
podstawą
>
> do naliczenia skłądek na ubezpieczenie SPOŁECZNE
> - świadectwa pracy

  Ministrowie proponują zmiany w systemie emeryta...
Przeczytaj ze zrozumieniem ustawę o s. u. s. to
się dowiesz.Problem z osobami o wysokich dochodach polega na tym,że
zgodnie z ustawą, po przekroczeniu 35-krotności średniego
wynagrodzenia brutto, składka na ubezpieczenie społeczne przestaje
być odprowadzana. Druga strona medalu: dla emeryta najwyższa
podstawa do oblicznia emerytury to 250% kwoty bazowej, więc i tak
bogaci dopłacają do systemu. A co do płacenia 850 zł na ZUS i
wysokich dochodów: za duże ryzyko,że ten przekręt zostanie wykryty a
grożą odsetki karne - całkiem spore.

  działalność gospodarcza a macierzyński
nie wiesz na co idą składki?
aktualnie są od podstawy 1456,36 co stanowi 60% przeciętnego wynagrodzenia,
oczywiście jeśli chcesz możesz płacić od podstawy takiej jaki masz dochód, tak
jak pracownik-zarobi 1000 płaci od 1000, zarobi 3000 płaci od 3000; niestety to
minimum jest ustalone na 60% średniej
jeśli płacisz od kwoty 1456,36 jest to równoznaczne z tym wszelkie świadczenia
będą zależne od tej kwoty (zasiłki, emerytura)

teraz płacisz 740,65 czyli
284,28 na ubezpieczenie emeytalne, czyli składka na emeryturę
189,33 na ubezpieczenie rentowe, czyli składka na przedemerytalną niezdolność
do pracy
35,68 na ubezpieczenie chorobowe, czyli na zasiłek w razie choroby i
macierzyństwa
26,21 na ubezpieczeie wypadkowe, czyli na zasiłek w związku z wypadkiem przy
pracy
169,47 na ubezpieczenie zdrowotne, czyli na służbę zdrowia
35,68 na Fundusz Pracy, czyli np. żeby dostać zasiłek dla bezrobotnych

Jeśli chodzi o zasiłek to jest obliczana podstawa wymiary ze średniej z
ostatnich 12 m-cy. Będzie to 1475. Od tej kwoty odejmujemy składki społeczne
(18,71%) których za czas zasiłku się nie płaci czyli 275 i mamy 1200. Za 1
dzień zasiłkowy będzie 40. Za cały miesiąc przebywania na zasiłku będzie do
wypłaty 1200 - podatek czyli 972.

  OC Zarządu Wspólnoty
OC Zarządu Wspólnoty
Jestem w Zarządzie dość dużej Wspólnoty Mieszkaniowej i stoimy przed momentem
corocznego ubezpieczenia.
Do tej pory mieliśmy albo jak osobny pakiet albo w pakiecie ubezpieczenie OC
Zarządu Wspólnoty za podejmowane decyzje. W tym roku jednak nie dostaliśmy
oferty takiego ubezpieczenia.
Pytaliśmy niektóre firmy i uzyskalismy informację, iż ponieważ są to funkcje
społeczne to nie ma czegoś takiego.

Jeżeli jest jakaś podstawa prawna, która mówi o możliwości zawarcia takiego
ubezpieczenia to proszę o podanie.

Może ktoś miał już podobny problem i zna rozwiązanie?

  praca w Anglii i firma w Polsce?
Ubezpieczenie społeczne można płacić tylko albo w Polsce albo w UK.
Przeważa w tym zakresie miejsce pracy (zatrudnienia) a nie
prowadzenia działalności (samozatrudnienie). W UK musi Pan wystąpić
o E101, które będzie podstawą do zwolnienia ze składek ubezpieczenia
społecznego.

Pozostaje kwestia stawki zdrowotnej - najlepiej to skonsultować z
ZUS.

www.zus.pl/default.asp?p=7&id=105
Staż pracy się sumuje, tzn do wyliczenia lat pracy sumuje się okresy
w którym pracowało sie w różnych krajach unii (ale praca w 2 krajach
nie liczy się podwójnie, podobnie jak praca na 2 etaty).

  LeasingTeam
rafal.9 napisał:

> Jeszcze jedno za umowę zleceni i dzieło nie odporowadza ta firma
składek
> emerytalno rentowych.

Kolego,
Od umów o dzieło i zleceń dla studentów nie odprowadza się składek
na ubezpieczenie społeczne w tym również emerytalnych i rentowych
(to wynika z przepisów). Przy w/w umowach odprowadza się tylko
zaliczkę na podatek dochodowy której podstawa pomniejszana jest o
koszty uzyskania przychodu.
Płatnik zobowiązany jest do płacania tych składek przy zatrudnieniu
pracownika na:
- umowę o pracę,
- umowę o pracę tymczasową
- umowę zlecenie z pełnym ZUS-em czyli z tzw. zgłoszeniem ZUS ZUA.

Jeśli tego nie wiesz to uzupełnij zakres swojej wiedzy zanim coś
napiszesz :)

  okresy skladkowe i nieskladkowe
Kapitał początkowy to nic innego jak pewna posiadana przez nas
wypracowana wartość pieniężna powstała na skutek stosunku pracy oraz
tak zwanych lat nieskładkowych wynikających z urlopu
macierzyńskiego, ze studiów, szkoły itp. Podstawę wymiaru kapitału
stanowi przeciętna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie
społeczne z kolejnych 10 lat kalendarzowych. Można również wybrać
najlepszych (pod względem zarobków) 10 lat przepracowanych jednym
ciągiem.

a w niemczech pracowales oficjalnie?
bo wtedy oddział ZUS w Opolu, Wydział Realizacji Umów Polsko-
Niemieckich, ul. Wrocławska 24 - zajmuje sie dzialaniami w
odniesieniu do osób posiadających okresy ubezpieczenia w RFN po 1
stycznia 1991 r.,

na studia nie jestes za stary :) i ucz sie ucz.. niestety nie beda
sie juz one wliczaly do kapitału.

  zasiłek macierzynski-pytanie
Podejrzewam, że nie. Myśle, że ZUS specjalnie takimi przepisami
zabezpiecza się przed wyłudzaniem pieniędzy a w przepisach jasno
pisze, że "Podstawę wymiaru zasiłku dla pracownika stanowi
przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy
kalendarzowych poprzedzających powstanie niezdolności do pracy.

Do ustalenia podstawy wymiaru przyjmuje się przychód stanowiący
podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu
potrąconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenia społeczne.
Oprócz składników przysługujących za okresy miesięczne, w podstawie
wymiaru zasiłku uwzględnia się składniki wynagrodzenia przysługujące
za okresy dłuższe. W podstawie wymiaru nie uwzględnia się
składników, które nie są pomniejszane za okres pobierania zasiłku.
Dla pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy podstawa
wymiaru nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia, po
odliczeniu:

kwoty odpowiadającej 18,71% tego wynagrodzenia jeżeli zasiłek
przysługuje pracownikowi za okres do 30 czerwca 2007 r.,
kwoty odpowiadającej 15,71% tego wynagrodzenia, jeżeli zasiłek
przysługuje pracownikowi za okres od 1 lipca 2007 r. do 31 grudnia
2007 r.,
po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% tego wynagrodzenia jeżeli
zasiłek przysługuje pracownikowi za okres po dniu 31 grudnia 2007
r.".

  prośba pytanie- działalność gospodarcza
To 337,80 to nie jest to co masz zapłacić, tylko podstawa od której wyliczasz
składki, odpowiednio 19,52% z tej podstawy to składka emerytalna; 6% -rentowa,
2,45% chorobowa, 1,80% - wypadkowa - to razem to ubezpieczenie społeczne. Jeśli
chodzi o zdrowotne to teraz podstawa wynosi 2328,59zł (9% z tej podstawy to
209,59) - ta podstawa zmienia się co 3 miesiące - musisz to sprawdzać na stronie
ZUSu. Musisz zapłacić do 10 następnego miesiąca i zanieść do ZUSu druk DRA za
pierwszy pełny miesiąc ( w Twoim przypadku za maj i czerwiec - jeśli maj nie
płacisz pełny)
Pozdrawiam
ps -lepiej jednak poświęcić trochę czasu na odwiedziny w ZUSie i US.

  Lohnarten (Abkürzungen)
Lohnarten (Abkürzungen)
Witam,

czy orientuje się ktoś, co mogę w specyfikacji składników wynagrodzenia
oznaczać poniższe skróty?

DG (SV lfd DG - Sozialversicherung laufend- DG; SV SZ DG - Sozialversicherung
Sozialzuschlag DG)

DB (występuje samo lub BMG DB - czyli Bemessungsgrundlage DB)

IE (BMG IE - podstawa wymiaru IE, podana jest pełna kwota brutto)
LK (podstawa wymiaru LK, podana kwota ok. 80-90% brutto)

DN (ubezpieczenie społeczne składka bieżący DN; ubezpieczenie społeczne
składka dodatek socjalny DN)

Będę bardzo wdzięczna za pomoc
Anka

  Zwolnienie lekarskie....
za zwolnieniu lekarskim możesz przebywać w danym roku kalendarzowym
182 dni w tym pierwsze 33 dni zwolnienia otrzymujesz wynagrodzenie
chorobowe a reszta to zasiłek z ZUS-u
podstawa to średnia z 12 mięsięcy(w twoim przypadku 6 miesięcy)
minus składki na ubezpieczenie społeczne-od 80% tej sumy oblicza sie
kwotę wynagrodzenia lub zasiłku

  Zwolnienie lekarskie....
black-lenka81 napisała:

> za zwolnieniu lekarskim możesz przebywać w danym roku
kalendarzowym
> 182 dni w tym pierwsze 33 dni zwolnienia otrzymujesz wynagrodzenie
> chorobowe a reszta to zasiłek z ZUS-u
> podstawa to średnia z 12 mięsięcy(w twoim przypadku 6 miesięcy)
> minus składki na ubezpieczenie społeczne-od 80% tej sumy oblicza
sie
> kwotę wynagrodzenia lub zasiłku

(chyba) 182 dni możesz być na zwolnieniu a potem ewentualnie możesz
przejść na zasiłek rehabilitacyjny
Pozdr.

  Nie chcą pracy w Polsce
Sytuacja jest o wiele bardziej skomplikowana.

Rozbuchany system socjalny wymaga ogromnych środków, więc obniżki podatku
dochodowego od osób fizycznych oraz qusi-podatku zwanego ZUS-em to w tej chwili
mrzonka, a to jest podstawa do tego żeby pracownik dostawał wyższe
wynagrodzenie netto. Dotyczy to też podatków od przedsiębiorców i opłat
ponoszonych przez nich na ubezpieczenie społeczne.

Z drugiej strony przedsiębiorcy żyją niestety stawkami wynagrodzeń sprzed paru
lat i nie kwapią się do tego by je podnosić, mimo, że pewne zawody (zwłaszcza
techniczne) stają się w Polsce wybitnie deficytowe.

Na koniec trzeba jeszcze wspomnieć o cwaniactwie naszych rodaków, którzy wolą
800 zł zasiłku dla bezrobotnych (najlepiej podlane jakimiś kilkoma stówami z
pracy na czarno) niż 900 zł wynagrodzenia za pracę.

  ciezarna wlascicielka firmy
Aby otrzymac z ZUSu zasiłek chorobowy i macierzyński, musisz co miesiąc mieć
opłacane składki na ubezpieczenie chorobowe i społeczne (przez co najmniej 180
dni wcześniej). To podstawa.
Podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego stanowi przychód z okresu 12 miesięcy
kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym nastąpił poród.

  zasady naliczania zasilku chorobowego?
dodam jeszcze że nie chodzi o kwotę brutto, tj. tą określoną w
umowie o pracę

podstawą wymiaru zasiłku jest kwota bez składek na ub społeczne, tak
aby po odjęciu podatku wyszło do wypłaty tyle jak normalnie w czasie
pracy (pomijając fakt obliczenia średniej z 12 m-cy, i drobnego
odchylenia spowodowanego brakiem ub zdrowotnego i części nie
odliczanej od podatku)

Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w
razie choroby i macierzyństwa
Art. 3. pkt 3 wynagrodzenie - przychód pracownika stanowiący
podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu
potrąconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenie emerytalne,
rentowe oraz ubezpieczenie chorobowe,

  Pensja na macierzynskim
właśnie byłam na stronie zus'u. podstawą wymiaru jest pensja, po odliczeniu
wszystkich opłat ponoszych przez pracodawcę. czyli powinnaś dostawać 100%
cytat ze strony zus'u:
"Do ustalenia podstawy wymiaru przyjmuje się przychód stanowiący podstawę
wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu potrąconych przez
pracodawcę składek na ubezpieczenia społeczne. Oprócz składników
przysługujących za okresy miesięczne, w podstawie wymiaru zasiłku uwzględnia
się składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy dłuższe. W podstawie
wymiaru nie uwzględnia się składników, które nie są pomniejszane za okres
pobierania zasiłku. Dla pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy
podstawa wymiaru nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia, po
odliczeniu kwoty odpowiadającej 18,71% tego wynagrodzenia."

  O co wlasciwie chodzi...
... składkę zdrowotną w pełnej wysokości obowiązkowo należy oddawać nawet w
przypadku gdy pracodawcę złoży choroba. Na marginesie, te 8,75 % liczone jest
od wyższej podstawy niż wynosi podstawa od której liczona jest składka na
ubezpieczenie społeczne.

Problem w służbie zdrowia będzie zawsze istniał, bo żadna władza nie przyzna
się, że państwo po prostu nie stać by zapewnić każdemu obywatelowi w równym
stopniu dostęp do służby zdrowia. To tylko tyle ogólnikowo, bez pisania o
potrzebnym koszyku świadczeń, zróżnicowania składek ze względu na ryzyko, że
nie wspomnę o konkurencyjności i niezależności od państwa i trwonionych w
związku z tym pieniądzach, jak w każdej "własności" gdzie właścicielem jest
państwo.

  Dlaczego wszyscy płacą za rolników
Wsród osób prowadzących działalność gospodarczą są drobni rzemieślnicy czy kupcy
pracujący w ubogich regionach jak i właściciele prężnych firm, biur adwokackich
czy gabinetów lekarskich działających w dużych miastach. Dzisiaj wszyscy płacą
tej samej wysokości składki. Podobnie jest z rolnikami. A może by tak, podstawą
ustalania wysokości składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne był osiągany
dochód? A dla osób które nie chciałyby prowadzić ewidencji finansowej wprowadzić
stawki zryczałtowane, które jednak uwzględniałyby zróżnicowanie ekonomiczne kraju.

  praca na umowa zlecenia
chyba cos ci sie ,,,,
biznes.elfin.pl/index2wz.html?id=biznes/g_tematy//print.php3&id_artykulu=1212
Umowa zlecenia, o dzieło W przypadku umów zlecenia (i o dzieło), od 14 stycznia 2000 roku obowiązują zmienione zasady w odniesieniu do składek na ubezpieczenie społeczne. Obecnie dochód z umowy zlecenia traktuje się tak jak dochód ze stosunku pracy, gdzie występuje generalna zasada obowiązkowego podlegania składkom. Szczegółowe zasady wyglądają następująco: jeśli umowa zlecenia jest jedynym zatrudnieniem (tzn. zleceniobiorca nie jest zatrudniony nigdzie na podstawie umowy o pracę) - składki na ub. emerytalno-rentowe są obowiązkowe (chorobowe jest dobrowolne, wypadkowe jest obowiązkowe, gdy umowa wykonywana jest u zleceniodawcy) jeśli zleceniobiorca zawarł umowę ze swoim pracodawcą (tzn. łączy go z nim stosunek pracy) - składki są obowiązkowe jeśli zleceniobiorca zawarł umowę, ale nie ze swoim pracodawcą (tzn. jest zatrudniony u innego pracodawcy) - nie ma obowiązkowych składek. Jeśli jednak z tytułu umowy o pracę, podstawa do obliczania składek jest niższa od najniższego wynagrodzenia - wówczas umowa zlecenia podlega obowiązkowym składkom (w przypadku ub. wypadkowego - składki są obowiązkowe gdy zlecenie wykonywane jest u zleceniobiorcy). Należy podkreślić, że obecnie dla podlegania składkom

  admin- ZA CO BAN?
pan tadeusz-rozdz.1
Od 01.09.01 maleje podstawa składek na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne osób samodzielnie prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi
współpracujących. Poniewaź przeciętne wynagrodzenie w II kw. 2001r. obniżyło
się do 2006,92 zł, oznacza to spadek od 01.09.01 podstawy składek na
ubezpieczenie społeczne do kwoty 1204,15 zł. Składki wyniosą odpowiednio:

Ubezpieczenie wypadkowe 1,62% 19,51 zł;
Ubezpieczenie emerytalne 19,52 % 235,05 zł;
Ubezpieczenie rentowe 13% 156,54 zł;
Ubezpieczenie chorobowe 2,45% 29,50 zł;
Fundusz pracy 2,45% 29,50 zł;
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 93,32 zł.

  wysokość zasiłku chorobowego - jak się liczy?
trudno wytłumaczyć laikowi sposób liczenia zasiłku
z grubsza wygląda to tak:
załóżmy, że średnia dochodów z 6 miesięcy (bez premii) wyszła ci 1000
od tego trzeba odjąć 18,71% skłądek na ubezpieczenie społeczne, których od
chorobowego się nie odprowadza tj. 187,10
pozostaje więc 812,90 - i to jest podstawa zasiłku
dzieli się ją na 30 co daje 27,10 - to jest stawka dzienna
i teraz w zależności za jaki okres dostajesz zasiłek, czy za miesiąc, jeśli
placi pracodawca, czy za ileś dni wynikające ze zwolnienia
załóżmy, że za miesiac 31-dniowy
27,10 x 31 dni = 840,10 , już widzisz, że jest to więcej niż wyliczona na
poczatku podstawa
840,00 x 19% = 159,60 , to jest podatek do odliczenia, w przypadku pracodawcy
odliczy się od tego ulgę podatkową 44,17 i podatek wyniesie 115,40 do
odliczenia, jeszcze ubezpieczenie zdrowotne 8,25% co daje 69,31,z czego 7,5%
odlicza się od podatku a 0,75% od wynagrodzenia
po odliczeniu wszystkich skłądników wynagrodzenie do ręki wyniesie 718,37,
jeśli płaci pracodawca
w przypadku ZUSu będzie niższe o ulgę czyli 44,17, którą można odzyskać w
rozliczeniu rocznym
zauważyłaś pewnie, że w przypadku zasiłku chorobowego nie odlicza się również
kosztów uzyskania przychodów, przez co podstawa do opodatkowania jest wyższa, a
więc i wyższy podatek dochodowy
to też moze wpływać na niewielkie różnice pomiędzy wynagrodzeniem za pracę a
zasiłkiem, przy takiej samej podstawie

nie wiem czy to jest z grubsza zrozumiałe, ale starałam się )

  Firmy zapłacą więcej na ZUS?
nie rozumiem tego artykułu
Kogo dotyczy propozycja podwyzszenia skladek na ZUS. Dobre pytanie dla
Hausnera, Patera czy autora artykulu. Oto histora pewnego krotkiego artykulu
pelnego sprzecznosci. Kogo oni zatrudniaja w tej gazecie? To nie ma byc poezja
tylko jasna informacja dla ludzi.

Akapit 1
„Plan Hausnera zakłada zwiększenie składek na ZUS płaconych przez MAŁE FIRMY.”

Akapit 2
"zwiększenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne dla NIEKTÓRYCH
osób prowadzących
działalność gospodarczą".

Akapit 3
„W planie Hausnera rzeczywiście jest propozycja podwyższenia podstawy wymiaru
składek na ubezpieczenia społeczne DLA NIEKTÓRYCH MAŁYCH FIRM”

Akpit 6
„DUŻE POWINNY PŁACIĆ WIĘCEJ niż małe”

Akapit 8
O ile wzrośnie podstawa wymiaru składki dla FIRM Z WIĘKSZYMI DOCHODAMI?

  ZUS dobije małe firmy
ZUS dobije małe firmy
W ostatniej chwili, bez uzgodnienia z Komisją Trójstronną, w planie Hausnera
znalazł się projekt zmiany zasad opłacania ZUS przez przedsiębiorców.

Zgodnie z nim podstawa wymiaru składek dla osób, które w poprzednim roku
zapłaciły co najmniej 4,75 tys. zł podatku od przychodu, wzrastałaby do 90
proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. W przypadku osób, które
zapłaciły co najmniej 6,19 tys. zł podatku, ta podstawa rosłaby do 120%.

W tej chwili podstawa wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne stanowi 60
proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. W styczniu i lutym 2004 r.
daje to kwotę 1296,01 zł. To podstawa wymiaru składek, same składki są jednak
niższe. O ile wzrośnie podstawa wymiaru składki dla firm z większymi
dochodami? Jaki będzie mechanizm ustalania podstawy wymiaru składki? Tych
zamiarów jeszcze nie ujawniono.

A więc szykuje sie nam jesień bankrutów.

Na osłodę Ministerstwo Gospodarki i Pracy chce obniżyć nawet o trzy czwarte
składkę na ubezpieczenie społeczne dla przedsiębiorców, którzy rozpoczną
działalność gospodarczą. Składka byłaby niższa, bo liczono by ją od niższej
podstawy - 400 lub 450 zł (obecnie jest to 60 proc. przeciętnego
wynagrodzenia, a więc 1366,10 zł).

Czy te reformatoły dasdzą żyć małym?

  Pytanie o ZUS, własna działalność
Po raz pierwszy musisz w ZUSie złożyć deklarację DRA za tę część miesiąca,
którą przepracowałeś. Więc jeśli np. masz działalność od 15 października, to do
10 listopada należało złożyć deklarację DRA za dwa tygodnie października.
Kolejną deklarację, pełną za listopad - dla pewności - należałoby złożyć do 10
grudnia. Upewnij się, czy musisz składać kolejne deklaracje. Mnie kobieta w
ZUSie powiedziała, że jeśli nic się nie zmienia w moich danych, a mam w tym
roku złożoną choć jedną deklarację za cały miesiąc, to mogę sobie odpuścić
składanie do konca roku, a tylko płacić składki.

Mam nadzieję, że w ciągu 7 dni od rozpoczęcia działalnosci złożyłes druk
zgłoszenia do ubezpieczenia (chyba ZUA, to na pewno powiedzą Ci w ZUSie).

Płacimy trzema przelewami, bo trzeba wpłacać na trzy różne konta. Pierwsze,
tz. "pięćdziesiąt jeden" (ma "51" w numerze konta) to ubezpieczenie społeczne,
drugie konto, "52" to ubezpieczenie zdrowotne, trzecie konto, "53" to konto
składek na Fundusz Pracy. Lepiej nie wpłacaj wszystkich składek na jedno konto,
bo dopiero narobisz sobie sajgonu...

Jeśli masz konto stricte internetowe (np. w mBanku), to masz możliwość
wydrukowania potwierdzenia przelewu, które nie wymaga podpisu banku i jest tak
samo ważne, jakbyś wziął takowe od pani z okienka w banku nieinternetowym. A to
dlatego, że potwierdzenie przelewu można wydrukować dopiero, gdy przelew
wyjdzie faktycznie z konta. Nie masz więc możliwości matactwa. I to jest dla
Ciebie podstawą składania wszelkich reklamacji i załatwiania zaświadczeń o
niezaleganiu itp.

Mnie panie w ZUSie bez mruginęcia okiem przyjeły takie potwierdzenia, gdy było
mi potrzebne takowe zaświadczenie.

Pytasz, jak płacić przelewami - przy okazji wizyty w ZUSie poproś o karteczkę z
aktualnymi stawkami - gwarantuję Ci, że na karteczce znajdziesz też konta, na
które trzeba wpłacać poszczególne kwoty. Możesz też wejść na stronę internetową
ZUSu, ale uprzedzam, że połapać się jest wyjątkowo trudno.

  Co mi daje wychowawczy??
Pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę pracownikowi, który korzysta z
urlopu wychowawczego, jeżeli zachodzą przyczyny określone w przepisach o
szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn
dotyczących pracodawcy (tzw. przyczyny ekonomiczne). Podstawa prawna: § 4
Rozporządzenia Rady Ministrów z 28 maja 1996r. w sprawie urlopów i zasiłków
wychowawczych (Dz. U. Nr 60 poz. 277 z późn. zm.)

Założenie, że pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę dopiero po upływie 3
miesięcy urlopu wychowawczego, nie znajduje, moim zdaniem, podstaw prawnych.
Przepisy w obecnym kształcie nie zabraniają bowiem pracodawcy wypowiedzieć
umowy wcześniej, nawet już w pierwszym dniu urlopu wychowawczego.

W takim przypadku umowa rozwiązuje się z upływem okresu wypowiedzenia, co jest
jednoznaczne z utratą prawa do dalszej części udzielonego urlopu wychowawczego.

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień
kalendarzowy po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania się we właściwym
powiatowym urzędzie pracy, jeżeli nie ma dla niego propozycji odpowiedniego
zatrudnienia i, co najważniejsze, w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień
zarejestrowania, łącznie przez okres co najmniej 365 dni był zatrudniony z
wynagrodzeniem odpowiadającemu minimalnej płacy tj. obecnie 800 zł brutto.
(art. 23 ust 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1994r. o zatrudnieniu i
przeciwdzialaniu bezrobociu Dz. U. z 2003r. Nr 58 poz. 514).

Do tych 365 dni wlicza się nie tylko praca faktycznie wykonywana, ale również
okresy przebywania na zwolnieniu lekarskim, gdy podstawa wymiaru tego
zwolnienia była liczona od przynajmniej minimalnej płacy, okres przebywania na
urlopie wychowawczym, rencie, w wojsku, a także inne okresy za które była
odprowadzana składka na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy.

Paulina

  ile maciezynskiego przy um.o prace "artystycznej"?
Czy od pozostalej czesci wynagrodzenia byla oplacana skladka na ubezpieczenie
chorobowe???

Podstawa wymiaru

Podstawę wymiaru zasiłku dla pracownika stanowi przeciętne miesięczne
wynagrodzenie wypłacone za okres 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających
powstanie niezdolności do pracy. Dla pracowników, których wynagrodzenie ulega
znacznym wahaniom, podstawa wymiaru ustalana jest z okresu 12 miesięcy
kalendarzowych.

Do ustalenia podstawy wymiaru przyjmuje się przychód stanowiący podstawę
wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu potrąconych przez
pracodawcę składek na ubezpieczenia społeczne. Oprócz składników
przysługujących za okresy miesięczne, w podstawie wymiaru zasiłku uwzględnia
się składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy dłuższe. W podstawie
wymiaru nie uwzględnia się składników, które nie są pomniejszane za okres
pobierania zasiłku. Dla pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy
podstawa wymiaru nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia, po
odliczeniu kwoty odpowiadającej 18,71% tego wynagrodzenia.

Podstawę wymiaru zasiłku przysługującego ubezpieczonemu niebędącemu
pracownikiem stanowi przeciętny miesięczny przychód, od którego opłacana jest
składka na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 18,71%
podstawy wymiaru składek na to ubezpieczenie, z okresu 12 miesięcy
kalendarzowych poprzedzających powstanie prawa do zasiłku.

Podstawa wymiaru zasiłku nie może być niższa od najniższej podstawy wymiaru
składek na ubezpieczenie chorobowe, określonej dla danej grupy ubezpieczonych,
po odliczeniu kwoty odpowiadającej 18,71% tej podstawy.

Wysokość zasiłku

Zasiłek macierzyński wynosi 100% wynagrodzenia lub przychodu stanowiącego
podstawę jego wymiaru

Pzdr

  Do rakiji - wychowawczy a zwolnienie na ciąże?
dr77 napisała:
>Czy z dniem
> 1.01.2005 mogę dostarczyć do pracy zwolnienie lekarskie na drugą ciążę wraz z
> zaświadczeniem o ciąży
Tak.

>czy zwolnienie będzie 100% płatne?
100% podstawy, a podstawa, to srednia pomiejszony o potracone przez pracodawce
skladki na ubezpieczenie zdrowotne i spoleczne.

> Czy jest jakiś przepis, że muszę wrócić do pracy choćby na jeden dzień?
Nie, ale jezeli ktos chce aby obliczyc mu podstawe na nowo z zarobku w tym
dniu, to moze, wowczas pomnozy sie go przez 30 i wyjdzie zarobek miesieczny.
Art. 36. 1. Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu
będącemu pracownikiem stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za
okres 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała
niezdolność do pracy.
Art. 37. 1. Jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem pełnego miesiąca
kalendarzowego ubezpieczenia chorobowego, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego
stanowi wynagrodzenie, które ubezpieczony będący pracownikiem osiągnąłby, gdyby
pracował pełny miesiąc kalendarzowy.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego
stanowi:

1) wynagrodzenie miesięczne określone w umowie o pracę lub w innym akcie, na
podstawie którego powstał stosunek pracy, jeżeli wynagrodzenie przysługuje w
stałej miesięcznej wysokości,

2) wynagrodzenie miesięczne obliczone przez podzielenie wynagrodzenia
osiągniętego za przepracowane dni robocze przez liczbę dni przepracowanych i
pomnożenie przez liczbę dni, które ubezpieczony będący pracownikiem był
obowiązany przepracować w tym miesiącu, jeżeli przepracował choćby 1 dzień,

3) kwota zmiennych składników wynagrodzenia w przeciętnej miesięcznej
wysokości, wypłacona za miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy,
pracownikom zatrudnionym na takim samym lub podobnym stanowisku pracy u
pracodawcy, u którego przysługuje zasiłek chorobowy, jeżeli ubezpieczony będący
pracownikiem nie osiągnął żadnego wynagrodzenia.

  Do Rakiji!
blanch napisała:
> 1) czy mogę przynieść zwolnienie lekarskie z dniem 31.12.04r czy też przerwać
> już teraz wychowawczy?
Mozesz. Przerwac moezesz za zgoda pracodawcy w kazdym terminie lub po
uprzedzeniu go na 30 dni przed planowanym powrotem do pracy.
Swieta ida, nie przerywaj )

> 2)od kiedy będzie mi przysługiwał zasiłek chorobowy?
1 stycznia 2005

> 3)czy pracodawca płaci za mnie Zus w tym czasie czy też urlop wychowaczy jest
> ciągłością z porzednim okresem niezdolności do pracy (od 4mc do dnia porodu
> byłam na L4) i od razu zasiłek wypłaca mi Zus?,

Skladki na ubezpieczenie zdrowotne i spolecznie w czasie urlopu wychowawczego
sa oplacane z budzetu panstwa. Nie oplacano natomiast skladek na ubezpieczenie
chorobowe. (nie przysluguje zasilek chorobowy w czasie wychowawczego)
Zalicza sie poprzednie okresy oplacania skladek i w zwiazku z tym, zasilek
chorobowy przysluguje Ci od 1 dnia po urlopie wychowawczym
Nie wiem o jaka ciaglosc Ci chodzi. Urlop jest urlopem, zwolnienie zwolnieniem,
nie maja ze soba nic wspolnego.
Od 1 stycznia wracasz do pracy i skladki oplaca za Ciebie pracodawca.
Pierwsze 33 dni chorobowego w roku wyplaca pracodawca.

> 4) czy po okresie leczenia ewentualnie będę mogła wrócić na wychowawczy?,
Skladajac wniosek na min. 14 dni przed jego rozpoczeciem.

> 5) ile razy można wracać na wychowawczy?
Urlop wychowawczy mozna wykorzystac max. w 4 czesciach.

> 6) czy podstawa do zasiłku to to co napisane na umowie?
Art. 37. 1. Jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem pełnego miesiąca
kalendarzowego ubezpieczenia chorobowego, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego
stanowi wynagrodzenie, które ubezpieczony będący pracownikiem osiągnąłby, gdyby
pracował pełny miesiąc kalendarzowy.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego
stanowi:

1) wynagrodzenie miesięczne określone w umowie o pracę lub w innym akcie, na
podstawie którego powstał stosunek pracy, jeżeli wynagrodzenie przysługuje w
stałej miesięcznej wysokości,

Do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku przysługującego z ubezpieczenia
chorobowego przyjmuje się przychód stanowiący podstawę wymiaru składki na
ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu potrąconych przez pracodawcę składek na
ubezpieczenia społeczne.
Dla pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy podstawa wymiaru
nie może być niższa od odpowiedniej do stażu pracy kwoty minimalnego
wynagrodzenia, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 18,71% tego wynagrodzenia.

Pzdr

  macierzynski-jak placony
chyba coś pokręciłas - jest tak a nie jakies 600 czy 900 zł !!

Podstawę wymiaru zasiłku dla pracownika stanowi przeciętne miesięczne
wynagrodzenie wypłacone za okres 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających
powstanie niezdolności do pracy. Dla pracowników, których wynagrodzenie ulega
znacznym wahaniom, podstawa wymiaru ustalana jest z okresu 12 miesięcy
kalendarzowych.

Do ustalenia podstawy wymiaru przyjmuje się przychód stanowiący podstawę
wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu potrąconych przez
pracodawcę składek na ubezpieczenia społeczne. Oprócz składników
przysługujących za okresy miesięczne, w podstawie wymiaru zasiłku uwzględnia
się składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy dłuższe. W podstawie
wymiaru nie uwzględnia się składników, które nie są pomniejszane za okres
pobierania zasiłku. Dla pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy
podstawa wymiaru nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia, po
odliczeniu kwoty odpowiadającej 18,71% tego wynagrodzenia.

Podstawę wymiaru zasiłku przysługującego ubezpieczonemu niebędącemu
pracownikiem stanowi przeciętny miesięczny przychód, od którego opłacana jest
składka na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 18,71%
podstawy wymiaru składek na to ubezpieczenie, z okresu 12 miesięcy
kalendarzowych poprzedzających powstanie prawa do zasiłku.

Podstawa wymiaru zasiłku nie może być niższa od najniższej podstawy wymiaru
składek na ubezpieczenie chorobowe, określonej dla danej grupy ubezpieczonych,
po odliczeniu kwoty odpowiadającej 18,71% tej podstawy.

Wysokość zasiłku

Zasiłek macierzyński wynosi 100% wynagrodzenia lub przychodu stanowiącego
podstawę jego wymiaru

  nagonka urzędu skarbowego na allegro
arnnikka napisała:

> Czy będąc studentką muszę płacić ZUS??
Nie ma czegoś takiego jak podatek ZUS, a tylko obowiązujące skladku
ubezpieczenia z tytułu..., na ktore zostało rozszerzone postepowanie podatkowe
dzieki ekipie Buzka. Jest to jednak sprawa termonologii

Podstawą wymiaru składek ZUS dla osób prowadzących działalność gospodarczą w
roku 2005 są przychody z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o
podatku dochodowym od osób fizycznych.
Minimalna deklarowana podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i
Fundusz Pracy za styczeń i luty 2005r. wynosiła 1361,96 zł.
Składki opłacane przez te osoby nie mogły być niższe niż:
- 265,85 zł (tj. 19,52%) na ubezpieczenie emerytalne
- 177,05 zł (tj. 13%) na ubezpieczenia rentowe
- 33,37 zł (tj. 2,45%) na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe
- od 0,97% do 3,86% na ubezpieczenie wypadkowe
- 33,37 zł (tj. 2,45%) na Fundusz Pracy
- 154,88 zł (tj. 8,50%) na ubezpieczenie zdrowotne
Proponuję w tym wypadku zarajestrować jako działalność dodatkową (uboczną)
objetą obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym w wus. 154,55 nzł miesięcznie (od
marca będzie już nieco wyższa).

Prawo podatkowe nie przewiduje ulg dla prowadzących działalność gospodarczą ze
względu na pobieranie nauk.
Wydaje mi się, że w tym układzie jest to najbardziej rozsądna forma wzięcia
swoich spraw w zwoje ręce zgodnie z obowiazującym prawem. Miej jednak
świadomość, że te pieniądze płacone zgodnie z prawem finansować będą tylko
tabuny umocowanych prawnie urzędników ZUS i nic więcej :)

Jako studentce w tej kwestii mogę podrzucić weryfikowalną informację, że
aktualnie w administracji państwowej zatrudnienie wzroslo prawie dzwukrotnie w
stosunku do roku 1990, a w niektórych sytuacjacj nawet prawie 4-krotnie.
Sięgając do tych spraw, myślę, że wiecz co robisz. Życzę powodzenia przede
wszystkim w zdobywaniu praktycznej wiedzy mającej zastosowanie w każdych warunkach.

  czy któraś potrafiłaby przetłumaczyć na niemiecki?
uwaga

do wniosku należy dołączyć
- zaświadzcenie z ZUS potwierdzające wysokości wynagrodzeń, które były podstawą
do naliczenia skłądek na ubezpieczenie społeczne
- świadectwa pracy

  Wydłużenie urlopu macierzyńskiego
Wydłużenie urlopu macierzyńskiego
www.rp.pl/artykul/159955.html
Wydłużenie urlopów macierzyńskich do 20 tygodni w 2009 r. oraz zwiększenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne za osoby na urlopie wychowawczym - zakłada przyjęty przez rząd projekt ustawy rodzinnej.

Jak poinformował po posiedzeniu rządu sekretarz stanu w kancelarii premiera Michał Boni, przyjęty projekt ustawy rodzinnej zakłada ponadto możliwość wykorzystywania dodatkowego urlopu macierzyńskiego.

Wymiar tego dodatkowego urlopu będzie stopniowo wydłużany od 2010 r. i w 2014 r. będzie można wykorzystać 20 tygodni urlopu obowiązkowego oraz 6 tygodni dodatkowego.

Jak przekonywał Boni, część osób chciałaby wracać z takiego urlopu już po 22 lub 24 tygodniu i dzięki znowelizowanej ustawie będzie miała taką możliwość. Ponadto ostatnie cztery tygodnie urlopu macierzyńskiego będzie mógł wykorzystać ojciec dziecka.

Projekt przewiduje także możliwość powrotu do pracy w okresie wykorzystania dodatkowego urlopu macierzyńskiego u dotychczasowego pracodawcy w wymiarze nie wyższym niż pół etatu przy zachowaniu prawa do części zasiłku macierzyńskiego.

Ponadto rząd proponuje, aby pracownik, który nie korzysta z urlopu wychowawczego, ale chce pracować w niepełnym wymiarze, ze względu na opiekę nad dzieckiem, będzie chroniony przed zwolnieniem przez okres odpowiadający okresowi urlopu wychowawczego.

Zmniejszona mają być także koszty pracy za osobę wracającą z urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego, ponieważ pracodawca będzie zwolniony ze składki na fundusz pracy.

Podniesiona zostanie także podstawa składki na ubezpieczenie rentowe i emerytalne za osoby na urlopie wychowawczym do wysokości płacy minimalnej, a z czasem do kwoty nie przekraczającej 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

- To oznacza, że zamiast obecnej składki ubezpieczeniowej płaconej za osobę na urlopie wychowawczym, około 69-70 zł, składka będzie wynosiła około 5-6 razy więcej, czyli będzie mocniej zabezpieczała przyszłe świadczenia emerytalne - podkreślił Boni.

  Ciąża, zwolnieie lekarskie a wysokość pensji
2ania-774 napisała:

Ř Właśnie wyczytałam na stronie ZUS że do ustalenia podstawy
wymiaru przyjmuję się przychód stanowiący podstawę wymiaru składek
na ubezpieczenie i chorobowe po odliczeniu potrąconych przez
pracodawcę składek na ubezpieczenie społeczne.A więc jeżeli zasiłek
przysługuję pracownikowi po okresie 31.12.2007 należy odliczyć ze
(średniej z 12 miesięcy) poprzedzającej zwolnienie kwotę 13.71% i
wtedy wychodzi ile faktycznie wynosi wysokość pensji.

2anua-774 masz trochę racji, jeśli bierze się pod uwagę podstawę od
I – VI.2008 to odlicza się składki w wysokości 13,71%, bo tyle od
2008 roku wynoszą składki, które lezą po stronie pracownika,
natomiast od VI.2007 do XII 2007 składki wynosiły 15,71% i jeśli
ktoś idzie na zwolnienie lekarskie od m-ca lipca, to bierze się
podstawę z 12 m-cy czyli od VII 2007 do VI 2008 z tym, że należy
tutaj wyliczyć tę podstawę osobno dla składek wynoszących 15,71 % i
osobno dla 13,71% i to co wyjdzie podzielić na 12 m-cy. Z tym, że
jeśli podstawa wyjdzie mniejsza niż minimalne wynagrodzenie z 2008 (
1126 ) minus składki 13,71% = 971,63 to wtedy przyjmuję się własnie
podstawę. ( dotyczy to osób pracujacych w pełnym wymiarze etatu)
Bo ustawa zasiłkowa mówi, ze podstawa do obliczenia chorobowego nie
może być niższa niż minimalne wynagrodzenie w bieżącym roku po
potrąceniu skadek ZUS.

I jeśli ustalimy już podstawę to od niej trzeba jeszcze odjąć
podatek 19% - i wtedy wychodzi netto ( - dotyczy to zasiłku,
natomiast jeśli są to pierwsze 33 dni chorobowego to jeszcze prócz
podatku potrącana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne .

  Co wziąć do Urzędu Pracy??
klejam co to co znalazlam na stronie swojego rodzinnego urzedu pracy:
Dokumenty wymagane przy rejestracji:

1. Wypełniona KARTA REJESTRACYJNA,
2. DOWÓD OSOBISTY lub inny dokument tożsamości wraz z potwierdzeniem
zameldowania,
3. Decyzja nadania numeru NIP
4. WSZYSTKIE ŚWIADECTWA PRACY (oryginały do wglądu) oraz ich kserokopie,
5. Książeczka wojskowa lub zaświadczenie z WKU (dotyczy osób, które odbywały
zasadniczą służbę wojskową)
6. DYPLOM, ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA SZKOŁY, zaświadczenia o ukończonych kursach
(oryginały do wglądu oraz ich kserokopie),
7. Inne niezbędne do ustalenia uprawnień do zasiłku dla bezrobotnych:
* osoby, które pobierały świadczenia ZUS (zasiłek chorobowy, zasiłek
rehabilitacyjny, zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku
macierzyńskiego) po ustaniu zatrudnienia, muszą dostarczyć zaświadczenie z ZUS o
okresie pobierania tego świadczenia z podstawą wymiaru lub zaświadczenie o
okresie pobierania renty,
* w przypadku osób, które prowadziły własne działalności gospodarcze
konieczne jest dostarczenie wszystkich decyzji o wykreśleniu z ewidencji tych
działalności wraz z zaświadczeniami ZUS o okresach opłacania składek na
ubezpieczenia społeczne z podstawą wymiaru,
* osoby, które pracowały w niepełnym wymiarze czasu pracy np.: 3/4 czy
1/2 etatu lub na umowę zlecenie muszą dostarczyć za każdy przepracowany miesiąc
zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości zarobków i o odprowadzonych składkach
ZUS (dot. okresów po 1 stycznia 1997r.- art.71 ust.1 ustawy),
* osoby, które były zatrudnione w ramach umowy-zlecenie, dodatkowo
muszą dostarczyć zaświadczenie o okresie wykonywania pracy wraz z
wyszczególnieniem dochodów i opłacanych składek na ubezpieczenie społeczne i
Fundusz Pracy za każdy miesiąc osobno lub rachunek umowy - zlecenia.

Osoby niepełnosprawne winny dostarczyć do rejestracji oprócz w/w dokumentów,
również orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez uprawniony organ.

a co do kasy: jesli ciebie zwo9lniono (nie dyscyplinarnie) dostajesz jakis tam
zasilek chyba cos kolo 500 zl
jesli zwolnienie bylo za porozumieniem stron to dostajesz zasilek po pol roku
zdaje sie

  Zakochałam się w Murzynie
i wtedy się obudziłaś... Ciekawa historia szkoda, że nieprawdziwa. Wykształceni
murzyni to niestety margines. Większość tworzy niziny społeczne w krajach UE,
nierzadko licząc na zasiłek. Wystarczy przytoczyć fragment z jednego z artykułów
z gazety:

"- Bezrobocie wśród dorosłych białych latem 2007 r. wynosiło 4,2 proc; wśród
czarnych - 7,7 proc. Poziom ubóstwa dla całej populacji wyniósł 11,5 proc., a
wśród Afroamerykanów - 32,2 proc. Średnie dochody na czarną rodzinę to zaledwie
61 proc. dochodów białej rodziny. Oszczędności na starość i ubezpieczenia
posiada 43 proc. białych gospodarstw domowych, a tylko 18 proc. czarnych; 40
proc. białych i zaledwie 22 proc. czarnych obywateli USA posiada ubezpieczenie
na życie - zauważa Graff."

A teraz rusz głowa i się zastanów ilu znasz wybitnych naukowców rasy czarnej?
Jeśli interesujesz się sportem pomyśl ilu trenerów jest czarnych, oraz ilu
białych trenerów trenuje czarnych sportowców? Niestety rasy różnią się również
intelektualnie, co potwierdził niegdyś odkrywca DNA i laureat Nobla James Watson.

Nic nie mam do innych ras. Naprawdę nie przeszkadzają mi (zaczną jeśli będą
działać na niekorzyść naszego społeczeństwa, czego w Polsce na szczęście nie
ma), ale też nie mówmy, że wszyscy są tacy sami. Równi nie znaczy tacy sami.
Rasy się różnią między sobą, nie tylko fizycznie, ale również intelektualnie i
stąd takie a nie inne życie murzynów w krajach Unii czy Stanach Zjednoczonych.
Takie są fakty, niezależnie od naszej opinii, czy upodobań.
A parze życzę wszystkiego najlepszego, o ile podstawą związku jest miłość i
tylko miłość.

  Rozliczenie z dzieckiem
Definicję dochodu zawiera art. 9 ust. 2 updof. Na podstawie tego przepisu
dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 nie stanowią inaczej,
jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania
osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę
przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów. W Pani przypadku oznacza
to, że dochód syna liczony jako różnica pomiędzy przychodem a kosztami
przekroczył kwotę wolną od podatku. Pozbawia to Panią prawa do wspólnego
rozliczenia z dzieckiem.
Z tych samych powodów również urzędy skarbowe oceniając czy wysokość dochodu
przekroczyła kwotę wolną biorą pod uwagę dochód przed odjęciem składek.
Przykładem może być pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego Poznań-Śródmieście z 28
kwietnia 2006 r. (nr ZD/415-20/06). Organ podatkowy odpowiadał na pytane: „Czy
podatniczka może rozliczyć się jako osoba samotnie wychowująca dziecko, jeżeli
córka uzyskała dochód z tytułu umowy o pracę oraz umowy zlecenia w wysokości
2.934,59 zł, natomiast podstawa opodatkowania (po odliczeniu składek na
ubezpieczenie społeczne) wynosi 2.380,38 zł?”
Stan faktyczny był następujący: Dwudziestoletnia studiująca córka w 2005 r.
uzyskała wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w wysokości 3.114,59 zł oraz z
tytułu umowy zlecenia w wysokości 414,00 zł. Łącznie przychód wyniósł 3.528,59
zł. Po odliczeniu kosztów uzyskania przychodów oraz składek na ubezpieczenie
społeczne pozostała kwota 2.380,38 zł tj. kwota nie powodująca obowiązku
zapłaty podatku. Zdaniem podatniczki, ma ona prawo do rozliczenia się na
zasadach preferencyjnych przewidzianych dla osób samotnie wychowujących
dziecko. Organ podatkowy wyliczył, że dochód uzyskany w roku 2005 przez córkę
podatniczki wyniósł 2.934,59 zł (przychód minus koszty jego uzyskania przed
potrąceniem składek) a wysokość dochodu nie powodującego obowiązku zapłaty
podatku w roku 2005 wynosi 2.789,89 zł. Organ podatkowy stwierdził z związku z
tym: Biorąc pod uwagę stan faktyczny przedstawiony w zapytaniu oraz zapisy
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy stwierdzić, iż
podatniczce w 2005 r. nie przysługuje prawo do opodatkowania na zasadach
preferencyjnych przewidzianych dla osób samotnie wychowujących dziecko.

  śmierć męża
Przede wszystkim to bardzo Ci współczuję. Podstawą do uzyskania renty rodzinnej
jest złożenie wniosku w ZUS (ZUS Rp-2 i ZUS Rp-2a). Wniosek o rentę rozpatruje
Oddział ZUS właściwy dla miejsca zameldowania na pobyt stały osoby ubiegającej
się o świadczenie. Do wniosku musisz dołączyć:
— dokument stwierdzający datę urodzenia wnioskodawcy,
— dokument stwierdzający datę urodzenia i datę zgonu pracownika-ubezpieczonego,
— dokument potwierdzający stopień pokrewieństwa (powinowactwa) ze zmarłym
ubezpieczonym,
— kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych (druk ZUS Rp-
6) – w odniesieniu do osób posiadających okresy ubezpieczenia (okresy składkowe
i nieskładkowe) wyłącznie w Polsce oraz do osób posiadających okresy
ubezpieczenia (okresy składkowe i nieskładkowe) w Polsce i okresy ubezpieczenia
za granicą w państwie, z którym Polskę łączy umowa międzynarodowa w dziedzinie
ubezpieczeń społecznych,
— formularz unijny „Informacje dotyczące przebiegu ubezpieczenia osoby
ubezpieczonej” (formularz E 207 PL) – w odniesieniu do osób posiadających
okresy ubezpieczenia w Polsce oraz okresy ubezpieczenia za granicą w innych
państwach członkowskich UE/EOG lub w Szwajcarii,
— pisemne zaświadczenia pracodawców bądź inne dokumenty właściwych organów,
urzędów czy organizacji, potwierdzające okresy składkowe i nieskładkowe w
Polsce,
— dokumenty potwierdzające okresy ubezpieczenia za granicą – w państwach, z
którymi Polskę łączą umowy międzynarodowe w dziedzinie ubezpieczeń społecznych
albo w państwach członkowskich UE/EOG lub w Szwajcarii,
— zaświadczenie pracodawcy – płatnika składek o zatrudnieniu i wysokości
wynagrodzenia, z kolejnych wybranych lat kalendarzowych, które stanowiło
podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne w Polsce do ustalenia
podstawy wymiaru emerytury, renty osoby zmarłej (druk: ZUS Rp-7),
— akt ślubu, jeżeli o rentę ubiega się wdowa lub wdowiec,
— zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka albo wdowy lub wdowca wystawione przez
lekarza leczącego, jeżeli przyznanie renty uzależnione jest od ustalenia
niezdolności do pracy,
— zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły, jeżeli dziecko ukończyło 16 lat.
Środkiem dowodowym mającym wpływ na ustalenie prawa do renty oraz jej wysokość
jest także legitymacja ubezpieczeniowa zawierająca wpisy dotyczące okresów
zatrudnienia i wysokości osiąganych zarobków.
Wniosek możesz sobie wydrukować ze strony zus albo pójść do do odziału w
miejscu gdzie jesteś zameldowana i poprosić o taki, tam możesz też poprosić
kogoś o pomoc w wypełnieniu.
Pozdrawiam i trzymaj się.

  wychowawczy a umowa zlecenie
Proszę uprzejmie:

Podstawą prawną jest USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z póź. zmianami).

drobny fragment poradnika ZUS z dnia 24.09.2007r. pt. "Zasady rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób przebywających na urlopach wychowawczych lub pobierających zasiłek macierzyński" (cały poradnik ma 44 strony, wytrwałych zapraszam do lektury na stronach ZUS)

"Zgodnie z przepisami w/w ustawy obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają osoby korzystające z urlopu wychowawczego niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.
Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób przebywających na urlopach wychowawczych, podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu z tego tytułu stanowi kwota odpowiadająca wysokości świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych (tj. 420 zł).
Osoby korzystające z urlopu wychowawczego podlegają obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu z tego tytułu wówczas, gdy nie mają (niezależnie od urlopu wychowawczego) innego tytułu, z którego obowiązkowo opłacana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne.
(...)
Zgodnie z art. 82 ust. 6 i 7 ustawy, w przypadku zbiegu tytułów do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, o którym mowa w art. 66 ust. 1, składka finansowana z budżetu państwa jest opłacana tylko wtedy, gdy nie ma innej podstawy do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. W takim przypadku ubezpieczony ma obowiązek poinformować płatnika składek o opłacaniu składek z innego tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.
W przypadku zbiegu tytułów do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, o którym mowa w art. 66 ust. 1, gdy w ramach każdego z tytułów składka finansowana jest z budżetu państwa, składka jest opłacana wyłącznie z tytułu, który powstał najwcześniej. Jeżeli tytuły powstały równocześnie, składka jest opłacana z pierwszego zgłoszonego tytułu do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym.

uff.
przepraszam za być może trudno zrozumiały prawniczy żargon, ale jest to żywcem skopiowane z w/w poradnika - o tej porze nie mam weny, aby tłumaczyć to na normalny język...

  1,4 miliarda dla lekarzy
turpin napisał:
>
> Tylko jakoś nikt na poważnie i na większą skalę tego nie robi. Jak
> myślicie, dlaczego?

Wiesz, turpinie, dlaczego nikt tego nie robi na większą skalę? Bo jeśli
miesięcznie każdy obywatel tego kraju odprowadza do do NFZ ok. 8% swojego
wynagrodzenia brutto (składka wynosi 9%, ale podstawą do jej naliczania są
dochody brutto pomniejszone o składki na ubezpieczenie społeczne, które wynoszą
ok. 14% wynagrodzenia brutto po ostatniej obniżce składki rentowej), to mało
kogo stać na to, by jeszcze dodatkowo finansował prywatną składkę na
ubezpieczenie zdrowotne.

Nie oznacza to jednak, że nawet teraz nie oferuje się takich ubezpieczeń. Choćby
to: www.amplico.pl/ofertaview.php?prodId=43 .

Dlatego potrzebna jest gruntowna reforma służby zdrowia. Wtedy na pewno pojawią
się chętni do prowadzenia działalności, o której piszesz. Jak to mówią, rynek
nie znosi próżni.

Rolą państwa powinna być przede wszystkim edukacja zdrowotna i profilaktyka
zachorowań. W drugiej kolejności powinno się zająć organizowaniem służby zdrowia
z naszych składek (obniżonych!) w takim zakresie, który z różnych względów nie
mógłby być realizowany w placówkach prywatnych.

Są oczywiście różne warianty reformy służy zdrowia. Wprowadzenie dodatkowych
opłat za wizytę u lekarza też nie jest złym pomysłem, ponieważ znacząco
zmniejszyłoby liczbę wizyt u lekarzy POZ. A na to idą - wbrew pozorom - wcale
niemałe środki. I ma tę zaletę, że spowoduje, że płacić za świadczenia będą
tylko ci, którzy z nich rzeczywiście korzystają, a nie wszyscy na zasadzie
abonamentu. Oczywiste też jest chyba dla każdego, że samo wprowadzenie
dodatkowych opłat nie wystarczy.

Sam.

  Polak za pół-darmo.
Polak za pół-darmo.

Obliczenia moga byc niepelne.

Przyklad: wynagrodzenie brutto (na umowie o prace) - 2.800 PLN.

1. Skladki na ubezpieczenia spoleczne finansowane przez pracownika (odprowadzane przez pracodawce):

- emerytalne: 2800 zł × 9,76% = 273,28
- rentowe: 2800 zł × 6,5% = 182
- chorobowe: 2800 zł × 2,45% = 68,60

Lącznie: 523,88
tj. 18,71 % z 2800

2. Zaliczka na podatek dochodowy (odprowadzana przez pracodawce):

Podstawa obliczenia zaliczki na podatek dochodowy:
2800 - 523,88 = 2276,12
tj. 81,29 % z 2800

Wysokosc zaliczki na podatek dochodowy:
2276,12 x 19 % = 432,46
tj. 15,44 % z 2800

3. Wynagrodzenie netto (na reke dla pracownika):

2800 - 523,88 - 432,46 = 1843,66
tj. 65,845 % z 2800

albo: 100% - 18,71 - 15,44 = 65,85 % z 2800

4. Skladka na ubezpieczenie zdrowotne (placona przez pracodawce):

Podstawa wymiaru składki:
2800 zł - 523,88 zł = 2276,12

- zdrowotne: 2276,12 x 9 % = 204,85
- zdrowotne: 2276,12 x 7,75 % = 176,40

Lacznie:
204,85 + 176,40 = 381,25
tj. 13,62 % z 2800

5. Skladki na fundusze (placone przez pracodawce):

Składki na Fundusz Pracy:
2800 x 2,45 % = 68,60

Skladki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych:
2800 x 0,1% = 2,80

Lacznie:
68,60 + 2,80 = 71,40

6. Koszt pracy pracownika przeniesiony na produkt (tzn. domniemywana wartosc pracy pracownika):

2800 + 381,25 + 71,40 = 3252,65
tj. 116,17 % z 2800

7. Sila nabywcza pracownika:

= Przyjmujac wartosc pracy pracownika - 3252,65 - za 100 %, to:

= Ma pensje - 2800 - tj. 86,08 %

= "Na reke" dostaje - 1843,66 - tj. 56,68 %

= Zakupi sobie zVATowana prace "sobie-podobnych" za

1843,66 / 122 x 100 = 1511,20 - tj. za 46,46 % wartosci swojej wlasnej pracy.

8. Nutka optimizmu:

W powyzszym nie uwzgledniono:

- Skladka na obowiazkowe ubezpieczenie wypadkowe (placone przez pracodawce):
2800 x 2,30% = 64,40

- rozne inne podatki, akcyzy, oplaty i przerozne daniny dnia codziennego.

  Inni wiedzą lepiej
Dla większości działalność gospodarcza to przykra konieczność.

Pracując w dużej firmie, a najlepiej zagranicznej korporacji, ma się
miesięcznie od kilku do kilkanastu tysięcy zł + maksymalny od danej pensji
ZUS, czasami samochód służbowy, komórkę, korzysta się z darmowy szkoleń w kraju
i zagranicą, chodzi się na imprezki integracyjne, firma opłaca naukę języków,
dopłaca lub funduje obiad w kantynie.

Jednak małe, a czasami i duże firmy obniżają swoje koszty kosztem tzw.
samodzielnych. Pół biedy, gdy są to kontrakty menadźerskie, bo te są na ogół
obficie wynagradzane. Działalność gospodarcza ma sens, gdy ma się gwarantowane
dochody miesięczne na poziomie chociaż 10 - 20 tys. Wtedy liniowy jest super
rzeczą, stać nas na zaiwestowanie w prywatne ubezpieczenie oraz na urlop. Można
w działalność wpuszczać część domowych kosztów np. środki czystości, komputer
i wiele jeszcze rzeczy. Nie dziwią was faktury pobierane w marketach na firmę
jednosobową? Przecież jako pan Kowalski nikt takiej faktury nie potrzebuje.

Problem jest z handlowcami, a tak naprawdę ze zwykłymi przedstawicielami
handlowymi (szybko rotują, bo szybko są ścierani), sprzedawcami w sklepach,
robotnikami, kierowcami TIRów itp. Jest to grupa pracowników na ogół dosyć
skromie wynagradzana. Nie mają jednak często wyboru - albo taka praca, albo
żadna. Na pozór otrzymują większe pieniądze, niż na etacie, ale sami muszą
opłacać ubezpieczenie społeczne i płacą z reguły dopuszczalnie najniższe
składki, aby mogli utrzymać siebie i swoje rodziny. Ceną za to jest jednak
znaczące obniżenie przyszłej emerytury, ponieważ zależy ona od wielkości
wniesionych wpłat.Samodzielni nie mają też płatnego urlopu, dlatego najczęściej
go nie mają. W razie choroby zasiłek chorobowy też jest minimalny, bo podstawa
do jego naliczenia też jest możliwie niska.Pracę, a właściwie zlecenie traci
się też z dnia na dzień. Nie ma okresów wypowiedzenia, dochodzenie w sądzie
pracy nie istnieje.

  Ile kasy za chorobowe...?
Podstawę wymiaru zasiłku dla pracownika stanowi przeciętne miesięczne
wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających
powstanie niezdolności do pracy.

Do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku przysługującego z ubezpieczenia
chorobowego przyjmuje się przychód stanowiący podstawę wymiaru składki na
ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu potrąconych przez pracodawcę składek na
ubezpieczenia społeczne. Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego z
ubezpieczenia wypadkowego uwzględnia się podstawę wymiaru składek na
ubezpieczenie wypadkowe. Oprócz składników przysługujących za okresy
miesięczne, w podstawie wymiaru zasiłku uwzględnia się składniki wynagrodzenia
przysługujące za okresy dłuższe. W podstawie wymiaru nie uwzględnia się
składników, które nie są pomniejszane za okres pobierania zasiłku. Dla
pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy podstawa wymiaru nie
może być niższa od odpowiedniej do stażu pracy kwoty minimalnego wynagrodzenia,
po odliczeniu kwoty odpowiadającej 18,71% tego wynagrodzenia.

Tak to oficjalnie określa ZUS, ja prowadzę działalność wysokość podstawy
zmienia się prawie co kwartał, nawet mi się nie chce liczyć tej średniej, na
odcinku z poczty jest dokładny okres za jaki ci wypłacają świadczenie u mnie
jest tak:
- 11.12 - 24.01 1452,13 netto po odliczeniu podatku
- 25.01 - 14.02 681,47 netto
- 15.02 - 02.03 519.12 netto
- 03.03 - 23.03 681,47 netto

trochę więcej jak u Ciebie, ale przy działalności podstawa jest wyższa niż 1000
zł, sprawdź za ile faktycznie dni Ci policzyli bo widzę że liczą w cały świat.
Dobrze by było sprawdzić sobie od jakiej kwoty pracodawca odprowadza Ci
składki, bo z własnego doświadczenia wiem, że z tym to różnie bywa, sprawdzisz
to na pasku z zakładu pracy lub karcie wynagrodzeń, bo z umową może być różnie.

Mój synek !!!

  Mniej ogłoszeń o pracy
To wszystko na co Cie stac?
Wyslales moj post do skasowania, bo ukazywal jakim skonczonym
niedojda jestes? Zacietrzewionym krzykaczem, ktory nie ma bladego
pojecia o rzeczach, o ktorych sie wypowiada?

Coz, biedactwo, tego postu juz nie skasujesz, a ja i tak napisze to
samo:

Kwoty ktore podajesz sa bledne - podana przez Ciebie kwota 337,80 to
PODSTAWA DO WYLICZENIA SKLADKI, a nie skladka. Kazdy, kogo IQ
przekracza 50 bylby w stanie to zrozumiec. Najwyrazniej Ciebie to
nie dotyczy... Sama skladka jest wyliczana z czterech skladowych,
ktore sa wyliczane jako pewien procent (np. emerytalne 19,52%) od
tej kwoty, czyli 65,94 PLN. Jesli uwzglednisz 1,80% skladki
wypadkowej (tyle ona wynosi dla mnie) i przeliczysz to wszystko to
wyjdzie Ci dokladnie 100,57 PLN skladki na ubezpieczenie spoleczne.

Kwota 168,04 to kwota, ktora mozna wrzucic w koszty, a nie wysokosc
skladki - i to tez jest opisane w tej tabelce. Rzeczywista wysokosc
skladki to 195,15 - dokladnie tak jak napisalem. Przykro mi, ze to
dla Ciebie takie trudne :) Nie martw sie, nie kazdy moze byc na tyle
inteligentny, zeby umiec przeczytac tabelke 3x5...

W sumie 295,72 PLN. Mniej niz 300 PLN.

Nie dziwie sie, ze skasowales mojego posta. O poziomie Twojej
inteligencji swiadcza Twoje wlasne wypociny, przekonanie o
slusznosci swojej racji, chociaz nie masz pojecia o czym piszesz,
czego moj post wyraznie dowodzil. To nie ja Cie obrazam, tylko Twoje
wlasne zacietrzewienie, ociezalosc umyslowa i nieumiejetnosc
czytania ze zrozumieniem. Podany przeze mnie link na stronie gofin'u
jest bardzo czytelny i kazdy czlowiek inteligentniejszy od nogi od
stolu dalby rade go zrozumiec.

Przykro mi, ze poczules sie obrazony, ale im szybciej pogodzisz sie
ze swoimi niewatpliwymi ulomnosciami (zwlaszcza intelektualnymi),
tym szybciej bedziesz szczesliwym czlowiekiem. Trollowanie nic Ci
nie pomoze, tylko bedzie wzmagac chorobe...

Na marginesie - nie trudz sie z wysylaniem posta do moderacji. Mam
go zapisanego na dysku, i bede go wysylal tyle razy ile bedzie
trzeba. W koncu trzeba pomagac kalekom i uzmyslawiac im ich
niedorozwoj, zeby mogly zaczac nad soba pracowac :)

  Podatek dochodowy - jak placic (pierwsza praca)
Najlepiej zapytaj na tym forum, tam są osoby lepiej zorientowane:
forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=23515
Z tego co mi wiadomo jeśli chodzi o ZUS działalność w tej instytucji zgłaszasz
i składki opłacasz od daty faktycznej ropoczęcia działalności, jeśli z różnych
powodów nie rozpoczęłabyś jej z dniem zarejestrowania. Nie wchodziłam nigdy w
szczegóły ale wydaje mi się, że rozpoczęcie działalności dla celów ZUS nie musi
oznaczać osiągania przychodów ale musiałabyś popytać o szczegóły w ZUS.
Składki opłacasz od dnia zgłoszenia działalności w ZUS (składasz druk ZFA i
bodajże ZUA) oczywiście mowa tu o indywidualnej działalności gospodarczej a nie
działalności w formie np. spółki (bo tu jest inaczej). Masz na to 7 dni od dnia
rozpoczęcia działalności. Potem rozliczasz składki na druku DRA. Jeśli osoba
prowadząca działalność nie zatrudnia pracowników została zwolniona przez ZUS z
obowiązku składania tego dokumentu za kolejne m-ce w przypadku gdy nic się nie
zmienia w stosunku do danych wykazanych w ostatnim złożonym dokumencie. Składki
opłacasz na specjalnych drukach wpłaty/przelewu, na stronie ZUS znajdziesz
poradnik "Zasady wypełniania dokumentu polecenie przelewu/wpłaty gotówkowej
należności ZUS z tytułu składek" tutaj: www.zus.pl/ref_99/reforma.htm ,
poza tym są tam inne poradniki z którymi powinnaś się zapoznać
np."Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących
pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących" i "Zasady wypełniania
dokumentów ubezpieczeniowych" i inne.
Opłacasz wszystkie składki bo dla studentów jak również absolwentów nie ma
żadnych ulg. Osoby rozpoczynające działalność po 24.08.2005 (jeśli to ich
pierwsza działalność) opłacają znacznie niższe składki gdyż podstawa ich
naliczenia jest znacznie niższa, nie wiem czy Ty się załapiesz na to bo
zarejestrowałaś działalność wcześniej, nie wiem czy tu chodzi o faktyczne
rozpoczęcie działalności czy zarejestrowanie działalności, wydaje się że to
pierwsze (bo wtedy zgłaszasz działalność do ZUS) ale najlepiej uzgodnić to z
ZUS.
A podatki... najpierw trzeba wybrać formę opodatkowania: może to być ryczałt,
karta podatkowa albo na zasadach ogólnych (książka przychodów i rozchodów). Co
wybrać to zależy jaki rodzaj działalności, jaka duża działalność itp.
Najlepiej uzgodnić z US w którym będziesz się rozliczać.

  Byly Burmistrz Andrzej Kobel wciaz na zwolnieniu
na zwolnieniu
Gość portalu: zawad napisał(a):

...
> 2/ Zgodnie z prawem osoba będąca na zwolnieniu pobiera z Zus maxa dwie
> średnie .W przypadku Kobla to ok 2000 złotych na rękę. daleko do 10.000...

Podstawa wymiaru

Podstawę wymiaru zasiłku dla pracownika stanowi przeciętne miesięczne
wynagrodzenie wypłacone za okres 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających
powstanie niezdolności do pracy. Dla pracowników, których wynagrodzenie ulega
znacznym wahaniom, podstawa wymiaru ustalana jest z okresu 12 miesięcy
kalendarzowych.

Do ustalenia podstawy wymiaru przyjmuje się przychód stanowiący podstawę wymiaru
składki na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu potrąconych przez pracodawcę
składek na ubezpieczenia społeczne. Oprócz składników przysługujących za okresy
miesięczne, w podstawie wymiaru zasiłku uwzględnia się składniki wynagrodzenia
przysługujące za okresy dłuższe. W podstawie wymiaru nie uwzględnia się
składników, które nie są pomniejszane za okres pobierania zasiłku. Dla
pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy podstawa wymiaru nie może
być niższa od minimalnego wynagrodzenia, po odliczeniu kwoty odpowiadającej
18,71% tego wynagrodzenia.

Podstawę wymiaru zasiłku przysługującego ubezpieczonemu nie będącemu pracownikiem
stanowi przeciętny miesięczny przychód, od którego opłacana jest składka na
ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 18,71% podstawy
wymiaru składek na to ubezpieczenie, z okresu 12 miesięcy kalendarzowych
poprzedzających powstanie prawa do zasiłku.

Podstawa wymiaru zasiłku nie może być niższa od najniższej podstawy wymiaru
składek na ubezpieczenie chorobowe, określonej dla danej grupy ubezpieczonych, po
odliczeniu kwoty odpowiadającej 18,71% tej podstawy.

  Niski ZUS nadal legalnie
Mam opinię prawnika z portalu "twoja-firma", która jest taka, że opinia pani
asibasi jest pod znakiem zapytania, tzn. czy nie jest naciągana. Opinia ta
wkrótne będzie ogólnodostępna na portalu twojej-firmy.

Witam Panią,

oto odpowiedź Eksperta. Jednocześnie informuję, że porada zostanie zamieszczona
w ciagu najblizszych dni na łamach serwisu www.twoja-firma.pl

Niestety nie ma możliwości, aby Pani zmniejszyła składki na ZUS, nawet w
sytuacji bardzo małych dochodów. Jedynym słusznym rozwiązaniem w takiej
sytuacji jest wyrejestrowanie się z działalności gospodarczej i przejęcie tej
działalności przez kogoś innego. Działalność taka była by już oparta na nowych
zasadach, (czyli o niższe składki ZUS). Podstawę wymiaru składek na
ubezpieczenia społeczne w październiku i listopadzie 2005 r. stanowi
zadeklarowana kwota, nie niższa niż 254,70 zł (30 proc. minimalnego
wynagrodzenia). W związku z tym składki dla tych osób za ten okres nie mogą być
niższe od kwot:
- 49,72 zł - na ubezpieczenie emerytalne,
- 33,11 - na ubezpieczenie rentowe,
- 6,24 zł na ubezpieczenie chorobowe.

Przepisy ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
(Dz.U. nr 137, poz. 887 z późn. zm.) nie przewidują możliwości zawieszenia
prowadzenia działalności gospodarczej. Natomiast z pisma ZUS z 4 marca 2005 r.
(sygn. Fun 400-307) wynika, że brak przychodów z działalności gospodarczej nie
stanowi przesłanki do wyłączenia z ubezpieczeń społecznych.

Osoba, która czasowo zaprzestaje prowadzenia działalności, na formularzu ZUS
ZWUA jako kod przyczyny wyrejestrowania z ubezpieczeń podaje kod przyczyny
wyrejestrowania 100 (ustanie tytułu do ubezpieczeń), a na formularzu ZUS ZWPA
kod przyczyny wyrejestrowania płatnika 111 (zaprzestanie prowadzenia
działalności).

Jeżeli przedsiębiorca prowadzi firmę jednoosobową, to obu tych zgłoszeń
związanych z wyrejestrowaniem dokonuje wyłącznie za siebie. Jeżeli oprócz niego
w firmie są również osoby współpracujące przy prowadzeniu działalności
gospodarczej, to wówczas – aby uniknąć opłacania za nie składek w okresie
wakacji – powinien je również wyrejestrować z ZUS na ten czas, a następnie
zarejestrować, gdy firma ponownie rozpocznie działalność.

Jeżeli przedsiębiorca nie dopełni tych formalności, to nie tylko będzie musiał
uiścić za ten okres zaległe składki z odsetkami za zwłokę (liczonymi w ten
sposób jak od zaległości podatkowych), lecz również może zostać ukarany przez
ZUS.

W sprawach spornych i budzących wątpliwości ZUS ma prawo przeprowadzić
postępowanie wyjaśniające, a nawet kontrolę, aby stwierdzić, czy okresy
prowadzenia działalności wynikające ze składanych przez przedsiębiorcę
dokumentów ubezpieczeniowych są zgodne z okresami faktycznego prowadzenia tej
działalności. Na przykład może sprawdzić w urzędzie skarbowym, czy te okresy
zostały zgłoszone i uznane tam jako przerwy dla celów podatkowych w urzędzie
skarbowym.

Przedsiębiorca powinien ostrożnie korzystać z możliwości okresowego
wyrejestrowywania swojej działalności z ZUS. ZUS kwestionuje przypadki
wyrejestrowywania z ubezpieczeń wówczas, gdy jako główną przyczynę płatnik
wskazuje brak dostatecznych przychodów umożliwiających opłacenie należnych
składek. ZUS przyznaje wprawdzie, że okoliczność ta jest istotna dla osoby
prowadzącej działalność, lecz nie może być jedyną przyczyną wyrejestrowania z
ubezpieczeń społecznych z powodu zaprzestania prowadzenia działalności. ZUS
natomiast nie kwestionuje wyrejestrowywania z ubezpieczeń społecznych
przypadków, które nie są zgłaszane nagminnie, a wynikają z okresowego
faktycznego zaprzestania prowadzenia działalności, związanego np. z
sezonowością prowadzonej działalności, wyjazdem, zdarzeniami losowymi. Jednakże
powinien zostać przy tym spełniony warunek, że w tym czasie przedsiębiorca
rzeczywiście nie prowadzi działalności.

Wyrejestrowanie się z ubezpieczeń społecznych, a następnie po przerwie ponowne
zarejestrowanie się, ma wpływ na uzyskanie w przyszłości zasiłku chorobowego
przez przedsiębiorcę, który do ubezpieczenia chorobowego przystąpił
dobrowolnie. Aby móc otrzymać zasiłek w razie choroby, przedsiębiorca powinien
mieć 180-dniowy okres wyczekiwania, podczas którego opłaca składkę na to
ubezpieczenie w terminie i w niezaniżonej wysokości. Wyrejestrowanie się z ZUS
powoduje przerwę w okresie regularnego opłacania składek.

Podstawa prawna: Przepisy ustawy z 13 października 1998 r. o systemie
ubezpieczeń społecznych (Dz.U. nr 137, poz. 887 z późn. zm.)

pozdrawiam i życzę sukcesów

  Milion firm do odstrzału?
Milion firm do odstrzału?
Milion firm do odstrzału?
06.09.2004 06:11 (aktualizacja 12:00)

Wyższe składki ZUS spowodują iz wielu firmom grozi upadek! / AFP
Rząd szykuje niemiłą niespodziankę dla tzw. prywaciarzy. Nie dość, że
jesteśmy nękani drapieżnym fiskalizmem, to obecnie postanowiono ratować
finanse publiczne kosztem składek ubezpieczeniowych przedsiębiorców.

Propozycje rządu, zamieszczone w pakiecie, mają przynieść 1,8 mld zł wpływów
do FUS w 2005 roku, w 2006 roku ma to być około 1,9 mld zł, w 2007 roku 2,1
mld zł, a w 2008 roku 2,2 mld zł.

Rządowy projekt zakłada, że właściciele małych firm zostaną podzieleni na 9
grup. W zależności od dochodu, osoby takie będą płacić składki od podstawy
wynoszącej od 60 do 180 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (w 2003
r. 2201,47 zł). Rząd chce, aby składki na ZUS wzrosły - w zależności od
podatku, jaki odprowadza przedsiębiorca. Dziś wszyscy płacą tyle samo, tj.
ponad 600 zł miesięcznie.

Prysznic dla średnich

Z analiz Rady Przedsiębiorczości wynika, że podwyższenie podstawy wymiaru
składki spowoduje wzrost kosztów działania 37 proc. przedsiębiorców,
osiągających miesięczny dochód rzędu 2200 - 4000 zł. Wzrost ten będzie się
wahał od 137 do 1100 zł miesięcznie! Według doradców podatkowych, propozycja
ta stanowi zagrożenie dla około miliona polskich firm. Dlatego należy się
spodziewać gwałtownej ich reakcji, polegającej na obniżaniu dochodów poniżej
wymaganej granicy ok. 4200 zł.

Uzasadnienie

Rząd twierdzi, że dla ok. 2/3 prowadzących działalność gospodarczą żadna
składka nie była podwyższana. 63 proc. z nich będzie płaciło składkę na
dotychczasowym poziomie. Dla kolejnych 20 proc. składka nie wzrośnie więcej
niż o 50 proc. Obecnie osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą
deklarować podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości
nie niższej niż 60 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Obecnie
jest to 1369 zł 30 groszy.

Według ministra pracy Krzysztofa Patera, należy zrobić wszystko, by osoby,
które stać na płacenie wysokich składek, czyniły to. Według szacunków,
średnia podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne tej grupy osób po
zmianach proponowanych przez rząd wyniosłaby 76,7 proc. przeciętnego
wynagrodzenia.

Dla porównania Pater dodał, że ponad połowa pracujących zarabia powyżej 82
proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Rząd chce wyeliminować
sytuacje, w których osoby prowadzące działalność gospodarczą będą uchylały
się od płacenia składek tylko dlatego, że wykonały jakieś drobne zlecenia.

Ulga dla nowych

Na otarcie łez rząd proponuje ulgi dla przedsiębiorców , którzy po raz
pierwszy rozpoczynają działalność gospodarczą. Każdy, kto po raz pierwszy od
60 miesięcy rozpoczyna działalność gospodarczą, będzie mógł płacić 50-proc.
składkę na ubezpieczenie społeczne. Gdyby ta propozycja weszła w życie,
rozpoczynający działalność gospodarczą płaciliby 412 zł miesięcznej składki
podstawowej, a obecnie jest to minimum 1369,30 zł.

Jerzy Hausner, minister gospodarki Podnosimy składkę w przypadku osób, które
mają wyższe dochody niż przeciętna. Pole do kompromisu polega na tym, od
którego momentu i przy jakim poziomie dochodów tę składkę podwyższyć i o ile
ją podwyższyć.

Ryszard Petru, główny ekonomista Banku BPH Uważam, że ustawa podnosząca
składki od przedsiębiorców powinna zostać odrzucona. Oszczędności, jakie ma
spowodować, zostały zbyt optymistyczne oszacowane. Nowe rozwiązania mogą
spowodować, że zwiększy się szara strefa, gdyż firmy będą robiły wszystko,
aby nie płacić wyższych składek.

Mirosław Grabowski, przewodniczący Rady Przedsiębiorczości Zmiany proponowane
przez rząd są nie do zaakceptowania, ponieważ nie prowadzą do naprawy systemu
ubezpieczeń społecznych, lecz jedynie do wzrostu fiskalizmu. "Te zmiany to
czysty fiskalizm, sięganie do kieszeni podatników" - powiedział Sławomir
Majman ze Stowarzyszenia Menedżerów w Polsce. "Państwo chce przejąć
pieniądze, które nigdy nie zostaną tak efektywnie wykorzystane, jak w
wypadku, gdy zostałyby w przedsiębiorstwach" - wtórował mu Jeremi Mordasewicz
z Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych.

Zdaniem przedsiębiorców, składkę na ubezpieczenia społeczne powinni zacząć
płacić wszyscy prowadzący działalność gospodarczą emeryci, renciści oraz
rolnicy. Wszyscy przedsiębiorcy powinni konkurować na tych samych zasadach -
twierdzi Mordasewicz.

Reasumując, proponowane zmiany uderzą w średniaków, a więc tych, którzy radzą
sobie najlepiej i są podstawą walki z bezrobociem. Ale kto o tym pamięta?

  Milion firm do odstrzału?
ZUS: Cios w polskie firmy!
ZUS: Cios w polskie firmy!
24.08.2004 17:48 (aktualizacja 02.09.2004 17:21)

Trzeba zrobić wszystko, by osoby które stać na płacenie wysokich składek to
czyniły!

Proponowane przez rząd podwyżki składek na ubezpieczenie społeczne nie dotyczą
najuboższych, również około 2/3 prowadzących działalność gospodarczą nie
odczuje podwyżek, a kolejne 20 proc. odczuje wzrost składek o połowę -
poinformował minister pracy Krzysztof Pater.

Podczas debaty sejmowej nad projektami ustaw zmieniających system emerytalny. W
skład pakietu składającego się na plan oszczędnościowy rządu wchodzą projekty
nowelizacji ustaw: o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i
chorób zawodowych, o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
oraz projektu o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie
choroby i macierzyństwa.

Propozycje powodujące wzrost składek ubezpieczeniowych zamieszczone w pakiecie
mają przynieść 1,8 mld zł wpływów do FUS w 2005 roku, w 2006 roku ma to być
około 1,9 mld zł, w 2007 roku 2,1 mld zł, a w 2008 roku 2,2 mld zł. Pakiet
przewiduje m.in. zmiany dotyczące przedsiębiorców. "Rząd proponuje, by dla
około 2/3 prowadzących działalność gospodarczą żadna składka nie była
podwyższana. 63 proc. z nich będzie płaciło składkę na dotychczasowym poziomie.

Dla kolejnych 20 proc. składka nie wzrośnie więcej niż o 50 proc." - powiedział
Pater. Dodał, że obecnie osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą
deklarować podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości nie
niższej niż 60 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Obecnie jest to
1399 zł 30 groszy. "Trzeba więc zrobić wszystko, by osoby, które stać na
płacenie wysokich składek, czyniły to. Według szacunków średnia podstawa
wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne tej grupy osób po zmianach
proponowanych przez rząd wyniosłaby 76,7 proc. przeciętnego wynagrodzenia" -
mówił Pater.

Dla porównania dodał, że ponad połowa pracujących zarabia ponad 82 proc.
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Pater zapowiedział również, że rząd
chce wyeliminować sytuacje, w których osoby prowadzące działalność gospodarczą
będą uchylały się od płacenia składek tylko dlatego, że wykonały jakieś drobne
zlecenia. Podkreślił, że rząd proponuje ulgi dla przedsiębiorców po raz
pierwszy rozpoczynających działalność gospodarczą. "Proponujemy, by każdy, kto
po raz pierwszy od 60 miesięcy rozpoczyna działalność gospodarczą, będzie mógł
płacić 50-proc. składkę na ubezpieczenie społeczne" - wyjaśniał Pater. Gdyby ta
propozycja weszła w życie, rozpoczynający działalność gospodarczą płaciliby 412
zł miesięcznej składki podstawowej, a obecnie jest to minimum 1369 zł 30
groszy.

Rząd skorygował także propozycje ograniczające możliwości dodatkowego
zarobkowania przez emerytów i rencistów. Dodatni wpływ tych zmian na budżet to
w przyszłym roku ok. 500 mln złotych. W kolejnych latach oszczędności mają być
jednak mniejsze. Rząd proponuje, aby ograniczyć możliwości zarobkowania
emerytów i rencistów, gdy ich średni miesięczny dochód przekroczy 50 proc.
przeciętnego wynagrodzenia. Według obowiązujących przepisów próg wynosi 70
proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Rząd chce także, aby osoby, które uzyskały renty z tytułu całkowitej
niezdolności do pracy, przed pobraniem renty lub emerytury musiały rozwiązać
swoje dotychczasowe umowy o pracę. Osoby pobierające renty wdowie, miałyby o 25
proc. obniżane świadczenia, jeżeli byłyby poniżej ustawowego wieku
emerytalnego, pracowałyby zarobkowo i ich poziom dochodów przekraczałby 50
proc. minimalnego wynagrodzenia. Podczas dyskusji w Sejmie za odrzuceniem w
pierwszym czytaniu wszystkich trzech projektów opowiedziały się PiS, PSL, LPR,
Samoobrona i koło RKN. PO popiera kontynuowanie prac jedynie nad ustawą o
świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i
macierzyństwa. Pozostałe kluby nie zajęły stanowiska. Głosowanie wniosków o
odrzucenie projektów zaplanowano na piątek.

(PAP)

  poród a zwolnienie męża
Podstawa prawna
Basha twój ginekolog nie miał racji. Zawsze możesz poprosić o zwolnienie dla
męża od lekarza szpitalnego przy wypisie lub od rejonowego internisty. Jedyna
sytuacja kiedy mąż nie może dostać takiego zwolnienia jest wtedy gdy w jednym
gospodarstwie domowym znajduje się trzecia osoba dorosła, która może opiekę
zapewnić (np. niepracująca babcia).

A oto podstawa prawna

"Art. 189 kP - prawo do zasiłku za czas nieobecności w pracy z powodu
konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem rguluja odrębne
przepisy.

A to jest to co znalazłam na stronie ZUS;

Prawo do zasiłku

Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu, który jest zwolniony od
wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad
zdrowym dzieckiem w wieku do lat 8., chorym dzieckiem w wieku do lat 14. lub
innym chorym członkiem rodziny. Prawo do zasiłku przysługuje na równi matce i
ojcu dziecka, a zasiłek wypłaca się tylko jednemu z rodziców, temu, który
wystąpi z wnioskiem o jego wypłatę za dany okres.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres zwolnienia od pracy z powodu
konieczności osobistego sprawowania opieki, nie dłużej jednak niż przez 60 dni
w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad dzieckiem do lat 8. i
chorym dzieckiem do lat 14., albo 14 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka
sprawowana jest nad dzieckiem w wieku ponad 14 lat lub innymi chorymi członkami
rodziny. Łączny okres wypłaty zasiłku opiekuńczego z powodu opieki nad dziećmi
i innymi członkami rodziny z różnych przyczyn i bez względu na liczbę członków
rodziny wymagających opieki, nie może przekroczyć 60. dni w roku kalendarzowym.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje pod warunkiem, że nie ma innych członków rodziny
mogących zapewnić opiekę. W przypadku sprawowania opieki nad chorym dzieckiem w
wieku do lat 2., zasiłek opiekuńczy przysługuje nawet wówczas, gdy są inni
członkowie rodziny mogący zapewnić opiekę.

Zasiłek przysługuje ubezpieczonym podlegającym obowiązkowo ubezpieczeniu
chorobowemu.

Podstawa wymiaru

Podstawę wymiaru zasiłku dla pracowników stanowi przeciętne miesięczne
wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających
powstanie niezdolności do pracy.

Do ustalenia podstawy wymiaru przyjmuje się przychód stanowiący podstawę
wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu potrąconych przez
pracodawcę składek na ubezpieczenia społeczne. Oprócz składników
przysługujących za okresy miesięczne, w podstawie wymiaru zasiłku uwzględnia
się składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy dłuższe. W podstawie
wymiaru nie uwzględnia się składników, które nie są pomniejszane za okres
pobierania zasiłku. Dla pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy
podstawa wymiaru nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia, po
odliczeniu kwoty odpowiadającej 18,71% tego wynagrodzenia.

Podstawę wymiaru zasiłku przysługującego ubezpieczonemu nie będącemu
pracownikiem stanowi przeciętny miesięczny przychód, od którego opłacana jest
składka na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 18,71%
podstawy wymiaru składek na to ubezpieczenie, z okresu 12 miesięcy
kalendarzowych poprzedzających powstanie prawa do zasiłku.

Wysokość zasiłku

Zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 80% wynagrodzenia stanowiącego
podstawę wymiaru zasiłku.

Niezbędne dokumenty

Podstawowym dokumentem stanowiącym podstawę do wypłaty zasiłku opiekuńczego z
tytułu sprawowania opieki nad chorym dzieckiem lub chorym członkiem rodziny
jest zaświadczenie lekarskie wystawione na formularzu ZUS ZLA.

Dokumentem wymaganym do wypłaty zasiłku opiekuńczego z powodu konieczności
sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do lat 8. są:

oświadczenie ubezpieczonego - w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka,
przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko,
decyzja właściwego inspektora sanitarnego zarządzającego izolację - w przypadku
izolacji dziecka z powodu podejrzenia o nosicielstwo zarazków choroby zakaźnej,
zaświadczenie lekarskie wystawione na zwykłym blankiecie - w razie porodu,
choroby lub pobytu małżonka stale opiekującego się dzieckiem w stacjonarnym
zakładzie opieki zdrowotnej.

Ubezpieczony występujący o wypłatę zasiłku składa również wniosek o uzyskanie
tego zasiłku na druku ZUS Z-15. Jeżeli zasiłek wypłacany jest przez ZUS, do
jego wypłaty niezbędne jest zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku
ZUS Z-3 - w przypadku pracowników oraz ZUS Z-3a - w przypadku pozostałych
ubezpieczonych."