RATUNKU! GDZIE ZNAJDĘ PROGRAM NAUCZANIA DLA...
Życzę Ci powodzenia i napewno dasz sobie radę.
Jeśli chodzi o córkę to powiedz pracodawcy,że masz prawie roczne dziecko i
masz doskonałą opiekę dla niego, dlatego w razie choroby dziecka będziesz też
dyspozycyjna.Nie przyznawajh się do żadnych problemów,chorób itp.
W zerówce opierasz się na "Podstawie programowej wychowania przedszkolnego
dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych" Znajdziesz
ją w internecie". Testów dojrzałości jako takich nie znajdziesz -są
zarezerwowane dla poradni pedag.-psych. Wszystko zależy od tego jaki program
wybierzesz. Teraz razem z książeczkami-ćwiczeniami dla dzieci dostaniesz
program, a nawet scenariusze zajęć z kasetami lub CD. Fajne pakiety
sześciolatka mają wydawnictwa Nowa Era, WSiP, MAC Kielce -polecam.W zerówce
przygotowujesz dzieci do szkoły- dużo ćw. grafomotorycznych- kształtujących
sprawność motoryczną, ćw.kształtujących spostrzegawczość, rozwijających analizę
i syntezę wzrokowo-słuchową i mnóstwo innych. A dzieci i tak uwielbiają te
zajęcia,a pierwsza pani jest dla nich bardzo ważna. Przepadają za nowymi grami
i zabawami szczególnie ruchowymi, lubią kiedy czyta im się bajki, baśnie i
bardzo dumne są kiedy mogą pochwalić się swoją pracą plastyczną swoim rodzicom.
A podczas rozmowy ważniejsze jest to jak bardzo kochasz dzieci i chcesz z nimi
pracować niż program i książki, które można sobie wybrać w księgarni i w
intrnecie.
Trzymam kciuki i myślę,że się pochwalisz jak Ci się uda.

     

  Które przedszkola przyjmują na podstawę prog.?
Dziękuję Aniu

Rozdział 2
Wychowanie przedszkolne, obowiązek szkolny i obowiązek nauki

2. Przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego określoną
przez ministra właściwego do spraw oświaty
i wychowania.
3. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne
w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej.

I to by było wszystko w tym rozdziale.

Tak naprawdę to nadal nie są to moim zdaniem wystarczające argumenty, bo
dyrekcja przedszkola zawsze może stwierdzić, że najzwyczajniej w świecie brakuje
miejsc (i to dla dzieci, które mają w przedszkolu spędzić cały dzień). Z drugiej
zaś strony po wygraniu takiej batalii i umieszczeniu dziecka w przedszkolu można
pewnie liczyć na rewanż w postaci szykan i plucia do zupy...

pozdr
J

  Przedszkole na Radogoszczu
podstawa programowa
UCHWAŁA Nr LVII/1105/05
RADY MIEJSKIEJ w ŁODZI
z dnia 23 listopada 2005 r.
w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli publicznych
prowadzonych przez Miasto Łódź.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr
80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,
Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1141, Nr 175, poz. 1457) oraz art. 14
ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr
256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz.
141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400),

Rada Miejska w Łodzi uchwala, co następuje:

§ 1.1. Usługi świadczone przez przedszkola miejskie w zakresie podstawy
programowej rozumianej jako obowiązkowy na danym etapie kształcenia zestaw
treści nauczania, są bezpłatne.
2. Bezpłatna podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest
w ciągu 5 godzin, rano lub popołudniu, w zależności od potrzeb rodziców
w tym zakresie.
3. Dziecko uprawnione jest do korzystania z usług określonych w ust. 1 i 2
wyłącznie w jednym przedszkolu.

www.uml.lodz.pl/uchwaly/rm/04_1105.DOC
w pozniejszych ustawach nic na ten temat juz nie ma
wiec jak sadze nic sie nie zmienilo

  uprawnienia do nauczania w 2006
Kształcenie nauczycieli na studiach podyplomowych w specjalizacji
nauczycielskiej może być prowadzone w zakresie:
1) przygotowania merytorycznego do nauczania przedmiotu (prowadzenia
zajęć), jeżeli:
a) program studiów zapewnia przygotowanie merytoryczne absolwentów studiów
wyższych zawodowych lub studiów magisterskich do nauczania przedmiotu
(prowadzenia zajęć) zgodnie z zakresem podstawy programowej wychowania
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół,
określonej w odrębnych przepisach, a ponadto został opracowany z
uwzględnieniem posiadanego przez uczestników studiów podyplomowych
przygotowania, tak aby studia umożliwiały uzyskanie wiedzy i umiejętności
odpowiednich do nauczania przedmiotu (prowadzenia zajęć),
b) w trakcie studiów są realizowane zajęcia z zakresu dydaktyki
przedmiotowej (zajęć),
c) studia są prowadzone w wymiarze co najmniej 350 godzin i trwają co
najmniej trzy semestry

Taka informacja znajduje się na stronie MENiS, czyli studia podyplomowe dają
kwalifikacje.

     

  !!! FRANCUSKI dla przedszkolakow !!! poznan
!!! FRANCUSKI dla przedszkolakow !!! poznan
Serdecznie zapraszam na Spotkania z Jezykiem i Kultura FRANCUSKA dla
przedszkolakow!

Pilotazowy program laczacy uwrazliwianie na jezyk francuski, poprzez zabawe,
z zapoznaniem sie z zyciem dzieci w krajach francuskojezycznych.

Program realizujacy podstawe programowa do wychowania przedszkolnego.

wiecej informacji - prosze pisac na : jezyk_kultura_francuska@yahoo.fr

(mozliwy dojazd do ucznia - poznan, ewentualnie wroclaw lub gdansk)

  Francuski dla dzieci - grupowo i indywidualnie:)
Francuski dla dzieci - grupowo i indywidualnie:)
Dzien dobry,

Zapraszam na "Spotkania z Jezykiem i Kultura FRANCUSKA" dla przedszkolakow
, czyli nauke francuskiego wg specjalnie opracowanego dla tej grupy wiekowej
programu.

Realizuje on podstawe programowa wychowania przedszkolnego oraz wskazania Rady
Europy odnosnie nauki jezykow obcych.

"Spotkania..." realizowane sa w Warszawie 4 rok.

W tym roku zapraszamy na zajecia:

-grupowe w Domu Kultury Stoklosy, na Ursynowie (grupy poczatkujace i kontynuujace)

-indywidualne z dojazdem do ucznia.

Informacje i zapisy na BEZPLATNE LEKCJE PROBNE:

Natalia Wajda, jezyk_kultura_francuska@yahoo.fr,
887-153-639, www.spotkania.edu.pl

Zapraszam !

  nowe przedszkole - czy potrzebne
Ok, ale dziecko nie jest w stanie uczęszczać na wszystkie zajęcia dodatkowe,
zazwyczaj rodzice wybierają dwa lub trzy dodatkowe aktywności (cena wyniesie
powiedzmy 100zł).

Podstawowe opłaty ustala natomiast miasto:
"Opłaty za świadczenia prowadzonych przez Miasto Koszalin przedszkoli
publicznych obejmują:

1. Stawkę dzienną za wyżywienie dziecka w wysokości 4,50 zł,
2. Opłatę za koszty powstałe w związku z prowadzeniem przez przedszkole
nauczania i wychowania w zakresie przekraczającym podstawy programowe wychowania
przedszkolnego wysokości 140 zł.

Wysokość opłaty, o której mowa w § 1 pkt.2 oraz w § 2 ust.1 ulega obniżeniu:

* O 25% na każde dziecko w przypadku, gdy do przedszkola publicznego
uczęszcza dwoje dzieci z rodziny
* O 50 % w przypadku, gdy do przedszkola publicznego uczęszcza dziecko
niepełnosprawne ( zgodnie z orzeczeniem specjalistycznej poradni)

Żródło:Uchwała Rady Miejskiej,Nr XVI/314/2000,z dnia 16 czerwca 2000 roku

  odpowiem na pytania o przedszkolach - dyrektor
W każdym przedszkolu realizuje się podstawę programową wychowania
przedszkolnego opublikowaną jako zarządzenie MEN. Dodatkowo można wybrać jakiś
program wychowania przedszkolnego, który rozszerza podstawę, Program ABC jest
dobry same na tym pracujemy. Placowka obiera tez dodatkowe tematy, działania,
opracowuje plany i programy. W dobrym przedszkolu dzieje się naprawdę dużo.
Jeśli chodzi o metodę to dzieci w wieku przedszkolnym uczą się głównie przez
zabawę. W przedszkolu dzieci rozwijaja umiejętności posługiwania się językiem
ojczystym, więdzę matematyczną, przyrodniczą i środowiskową, mają zajęcia
plastyczno - techniczne, ruchowe i umuzykalniające. To naprawdę dużo. Pozdrawiam

  odpowiem na pytania o przedszkolach - dyrektor
Pytanie Pani to temat na obszerną pracę. Proponuje lekturę przepisów na stronach
ministerstwa edukacji. CO do kwalifikacji to zapewne nauczyciel pracujący z
dziećmi przedszkolnymi musi mieć ukończone wychowanie przedszkolne, kwalifikacje
o których Pani piszę są wystaraczające do nauczania języka obcego w przedszkolu
ale nie do realizacji podstawy programowej, która musi mieć miejsce w każdym
przedszkolu - nawet prywatnym. Jeśli chodzi o warunki dotyczące kuchni to
obecnie otwierane przedszkola muszą spełniać wymogi unijne, a to naprawdę
niełatwa rzecz, począwszy od kolorowych desek do krojenia, odpowiednich lodówek
i zamrażarek po magazyny z miernikami temperatury, wilgotności ... oraz drogami
"czystymi" i "brudnymi" i osobnym miejscem na obieranie warzyw........... (!!!).
Oczywiście musi Pani mieć lub być wykwalifikowanym dyrektorem od spraw nadzoru
pedagogicznego. Natomiast wszytko co Pani zakupuje do przedszkola musi mieć
atesty. Proponuje udać się do kuratorium i porozmawiać z wizytatorem, który ma
"pod sobą" właśnie przedszkola prywatne. CO do nauczycieli w grupie to już Pani
ustala ilu będzie i na ilu Pania stać, przypominam, że w zatrudnieniu musi brać
Pani pod uwagę kodeks pracy i niektóre przpisy Karty Nauczyciela. Jednak nigdy
nie zgłębiałam tematu prywatnych placówek więc nie wiele moge pomóc. Życzę
powodzenia bo ogrom pracy przed Panią.

  czy ktoś się może orientuje
Art. 6 ustawy o systemie oświaty:
Przedszkolem publicznym jest przedszkole, które:
1) prowadzi _bezpłatne_ nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy
programowej wychowania przedszkolnego;
2) przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;

Podstawa programowa obejmuje 5 godzin zajęć dziennie.

Sz.

  Opinia psycjologa - prosze o przetłumaczenie
Jeśli chodzi o to, co dziecko powinno umieć - to jest "podstawa programowa
wychowania przedszkolnego" - dość ogólnikowa, jak to podstawa.
www.przed.webd.pl/podstawa.php
Natomiast dojrzałość szkolną (nie tylko wiedzę, ale zdolność skupienia uwagi,
męczliwość, koordynację ruchów) ocenia się przy pomocy testu dojrzałości
szkolnej- nieobowiązkowego. I rodzice nie muszą się kierować jego wynikami! Na
dobrą sprawę, gdyby w tym roku rodzice Pawełka się uparli, mogliby go posłać
wbrew opinii psychologa do pierwszej klasy.
Tu masz trochę przykładowych zadań i info o tym, "jakie ma być dojrzałe do
szkoły dziecko":
www.przed.webd.pl/publikacje/p31.php

  Jak to jest z opłatami za zerówkę w przedszkolu?
W przedszkolu płaci sie czesne za dziecko, jeżeli przebywa ono powyzej pieciu
godzin, w trakcie których realizuje się tzw. podstawę programową (np. od 8 do
13 godz.)Najlepiej zapytaj sie o to dyrektorki swojego przedszkola. Zapewne
powie Ci,że pierwszeństwo przyjecia do "0"-ki w przedszkolu mają dzieci
zapisane na 8 godzin i chyba słusznie, bo widocznie rodzice pracują i dzicko ma
wtedy opiekę w przedszkolu. Jest jednak jedno ale: jeżeli w okolicy (dzielnicy)
nie ma "zerówki" przy szkole(dziecko idzie tam na 5 godzin, nie płaci sie
czesnego) to przedszkole MUSI przyjać zerówkowicza na 5 godzin. Jest tez jeden
szkopuł: nie musi to byc "zerówka" w twoim przedszkolu, tylko w tym gdzie sa
wolne miejsca. gdyby dyrektorka miała watpliwosci to zawsze mozesz zadzwonic do
dzielnicowych wydziałów oswiaty, do inspektora d/s wych. przedszkolnegoi
zapytać sie o regulacje prawne dotyczace tej sprawy.
PS: napisałam o tej sprwie tak długo, bo sprawy finansowe sa dla wszystkich
wazne.
Pozdrawiam

  Rodzice nie chcą prywatyzacji przedszkola przy ...
Panie 'pytający',
ja również mam kilka pytań:
-jak decyzja większości (niestety) członków Rady Miasta ma się do tego co dzieci mają prawnie zagwarantowane, a czym jest przedszkole publiczne, które „prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstaw programowych wychowania przedszkolnego” (USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty)
- czy osoby te brały pod uwagę Konwencję Praw Dziecka, ratyfikowana przez Polskę 30 kwietnia 1991 roku, która mówi, że „we wszystkich decyzjach, które dotyczą dzieci, podejmowanych przez publiczne lub prywatne instytucje opieki społecznej, sądy, władze administracyjne lub organy ustawodawcze podstawową sprawą będzie zabezpieczenie nadrzędnego interesu dziecka”.
- czy decyzja o likwidacji przedszkoli publicznych jest zgodna z założeniami polityki prorodzinnej przyjętymi przez Radę Ministrów 3 listopada 1999 roku, w której w „kierunku VII” pt. „Opieka nad dzieckiem” zwrócono uwagę na konieczność zwiększenia możliwości opieki dla dzieci rodziców pracujących. W piśmie tym czytamy: „Rolę tę (zapewnienia fachowej opieki nad dziećmi) pełnią przedszkola, których liczba i lokalizacja powinny być dostosowane do lokalnych potrzeb, przy jednoczesnym stałym podnoszeniu jakości świadczonych przez nie usług” (źródło: PRZEGLĄD RZĄDOWY listopad-grudzień 1999, nr 11-12 (01).

  Podręczniki dla naszych dzieci
Podręczniki dla naszych dzieci
Strona z podręcznikami dla uczniów niewidomych

MEN uruchomiło stronę internetową z podręcznikami dla uczniów
niewidomych, za pośrednictwem której mogą pobrać podręczniki szkolne
opracowane zgodnie z nową podstawą programową kształcenia ogólnego.

Http://www1.men.gov.pl/caecus - to adres strony, na której znajdują
się adaptacje podręczników szkolnych (lub ich pierwszych
części/rozdziałów) dla uczniów niewidomych. Podręczniki zostały
opracowane zgodnie z nową podstawą programową kształcenia ogólnego -
wg rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008
r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz
kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r.
Nr 4, poz. 17), przeznaczonych do I klasy szkoły podstawowej oraz I
klasy gimnazjum.

Aby pobrał podręczniki, dyrektorzy szkół i ośrodków specjalnych
oraz szkół ogólnodostępnych i integracyjnych muszą wypełnić
specjalny formularz wraz z oświadczeniem i przesłać MEN.

  przedszkole do późna
Trochę się ich boję, bo mówią że to najgorsze z przedszkoli
łomiankowskich.
Ciekawy artykuł na interii dzisiaj:
"Na prośbę rodziców przedszkola w całej Polsce organizują
tajne zajęcia z czytania i pisania dla sześciolatków uczęszczających
do zerówek - pisze "Dziennik Gazeta Prawna".
Nauka odbywa się potajemnie, bo zgodnie z nową podstawą programową
wychowania przedszkolnego sześciolatki nie mogą uczyć się czytać i
pisać, a jedynie przygotowywać się do zdobycia takich umiejętności w
szkole."

  Uff, wreszcie będzie patriotycznie ! Krzyżacy
Uff, wreszcie będzie patriotycznie ! Krzyżacy
wracają!

"Krzyżacy" i "Potop" znów lekturą

Minister edukacji Roman Giertych podpisał nowelizację rozporządzenia w sprawie
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego.
Do kanonu lektur szkolnych dla gimnazjów włączone zostaną powieści: "Krzyżacy"
oraz "Opowieści z Narnii" C.S. Lewisa (część pierwsza - "Lew, czarownica
i stara szafa"). W liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych
i technikach listę lektur wzbogacą "Potop" oraz dzieło Jana Pawła II
"Pamięć i tożsamość".

www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_061130/kraj/kraj_a_18.html

Postawa patriotyczna wraca do łask!

metzger.ovh.org/cms/images/photoalbum/109.jpg
;)

  Uff, wreszcie będzie patriotycznie ! Krzyżacy
Jędruś jam ran twoich niegodna całować!!!
No nareszcie!!!

ave.duce napisała:

>.."Potop" znów lekturą
> Minister edukacji Roman Giertych podpisał nowelizację rozporządzenia w sprawie
> podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego.
> Do kanonu lektur szkolnych dla gimnazjów włączone zostaną powieści: "Krzyżacy"
> oraz "Opowieści z Narnii" C.S. Lewisa (część pierwsza - "Lew, czarownica
> i stara szafa"). W liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych
> i technikach listę lektur wzbogacą "Potop" oraz dzieło Jana Pawła II
> "Pamięć i tożsamość".
>
> <a
href="www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_061130/kraj/kraj_a_18.html"
target="_blank">www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_061130/kraj/kraj_a_18.html</a>
>
> Postawa patriotyczna wraca do łask!
>
> metzger.ovh.org/cms/images/photoalbum/109.jpg
> ;)

  Pięć godzin matki i dziecka
Art.6 ust.1 ustawy o systemie oświaty (z dnia 7.09.1991, Dz.U. z 1996 r. nr 67,
poz. 329 ze zm., nowelizacja ustawy o systemie oświaty z dnia 27.06.2003)
przedszkole publiczne "prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co
najmniej podstaw programowych wychowania przedszkolnego" natomiast za zajęcia
dodatkowe i posiłki rodzice wnoszą opłaty. Minimum programowe wynosi 5 godzin
dziennie.

  Przedszkole niepubliczne czy Klub?Jaka to różnica?
Kontrolę merytoryczna nad przedszkolami niepublicznymi sprawuje Kuratorium
Oświaty. Przedszkole niepubliczne ma obowiązek realizować podstawę programową
wychowania przedszkonego (obecnie jest 30 programów które akceptuje KO).
Nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu muszą mieć odpowiednie wykształcenie,
dyrektorem może być tylko osoba która ukończyła Zarzadzanie Oświatą.

Jak ta kontrola wyglada dokładnie możesz spytać w Kuratorium. Z tego co mi
wiadomo kontrola jest tylko na poczatku załozenia Przedszkola. Ale oczywiście
kazdy kto zauwazy jakąś nieprawidłowość w działaniu Przedszkola może zgłosic to
do KO i konsekwencie zostaną wyciągniete.

  Dzieci na zapisane na 5 godzin
Za dziecko obięte podstawą programową(5 godzin)nie uiszcza się
opłaty stałej.Jest to wbrerew przepisom i musicie dziewczyny o to
walczyć.

orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/53FF4F46

www.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=797%3Aorganizacja-pracy-placowek-
wychowania-przedszkolnego&catid=149%3Aodpowiedzi-
przedszkolak&Itemid=192

  Program
> Mówicie o wielu sprawach, nie zauważyłam jednak żadnego
>zaniepokojenia obniżeniem poziomu tzw. "minimum programowego".

Proszę wziąć pod uwagę, że podstawa programowa wychowania
przedszkolnego została zmieniona, ponieważ treści programowe (zakres
wiedzy i umiejętności) przewidziane dotychczas dla dzieci 6-letnich
powędrowały za nimi do podstawy programowej kształcenia ogólnego i
będą/są realizowane w I klasie szkoły podstawowej.

Czyli, tak naprawdę, zakres wiedzy i umiejętności, dla
poszczególnych grup wiekowych/roczników nie zmienił się. Zmieniła
się tylko organizacja placówek oświatowych: dzieci 6-letnie
przeniosły się do szkół, a z nimi przewidziany dla nich "poziom
naukowy".

Całe zamieszanie wynika stąd, że do 2012 nie wszystkie dzieci 6-
letnie (decyzją rodziców) znajdą się w przewidzianym dla nich po
reformie oświaty miejscu, czyli w I klasie szkoły podstawowej. Jeśli
zostaną w najstarszej grupie przedszkolnej (po reformie to grupa 5-
latków) lub oddziale przedszkolnym przy szkole (to także miejsce
przewidziane dla 5-latków) będą realizować podstawę programową
wychowania przedszkolnego. A ona "kończy się" teraz po prostu na 5-
latkach...

  przedszkole i zajęcia płatne.
Obowiązkowa?
Co do obowiązkowego rozkładu zajęć ustawa mówi jedynie:

W trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i
kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym zaleca się następujące proporcje
zagospodarowania czasu przebywania w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym:
1) co najmniej jedną piątą czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie
dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela);
2) co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci - jedną
czwartą czasu), dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku
itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje
przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.);
3) najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne,
realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego;
4) pozostały czas - dwie piąte czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować
(w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe,
organizacyjne i inne).


Zalinkowany przez ciebie artykuł przedstawia oczywiście także rózne
nieprawidłowości, jednak wbrew sugestiom tam zawartym nie jest tak, że
przedszkole/ szkoła ma obowiązek zapewnienia wszelkich użytecznych zajęć
w ramach bezpłatnego minimum.
U nas (u syna znaczy) w przedszkolu rytmika jest, owszem, płatna (50 zł na
semestr, raz w tygodniu zajęcia 1h). Nie znaczy to oczywiście, że nauczycielki
nie prowadzą z dziećmi żadnych zajęć muzyczno-ruchowych w ramach realizowania
podstawy programowej, ale rytmika poza to obowiązkowe minimumwykracza.

  Kary pani przedszkolanki...
być może juz za późno na radę. Pytanie dla pani przedszkolanki: czy
to jest poszanowanie godności człowieka? Czy dziecko postawiło ją
pod tablicą i kazało się śmiać innym dzieciom?! - Zatem kara nie
jest adekwatna do przewinienia!!! Czy pani przedszkolanka jest przez
przypadek w przedszkolu? Jak uczy kompetencji społecznych (podstawa
programowa dla przedszkoli) Sama jestem nauczycielką, pracuję z
dziećmi trudnymi NIGDY W CAŁEJ KARIERZE MOJEJ PRACY NIE ZROBIŁAM
CZEGOŚ TAKIEGO!!! Zawsze rozmawiam z dzieckiem, tłumaczę mu jak się
czuję w takim momencie, pytam o motyw jego postępowania (dziecko w
wieku szkonym). POPRZEZ OŚMIESZANIE PROWADZI DO WYCOFYWANIA DZIECKA
Z ŻYCIA SPOŁECZNEGO!!!! PROPOZYCJA DLA PANI PRZEDSZKOLANKI: 1)NIECH
SIĘ WRESZCIE ZAPOZNA Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ WYCHOWANIA
PRZEDSZKOLNEGO... (ZAŁĄCZNIK NR 1 ROZPORZĄDZENIA); 2) NIECH POCZYTA
O ROZWOJU DZIECI; MOGŁABYM JESZCZE DŁUGO I DUŻO, PONIEWAŻ
ZDENERWOWAŁAM SIĘ TĄ "KARĄ". A MOŻE NIECH POMYŚLI O ZMIANIE
ZAWODU?!!! DZIECKO, KTÓRE BĘDZIE TAK TRAKTOWANE W PÓŹNIESZYM OKRESIE
ZDOBĘDZIE DOJRZAŁŚĆ SZKOLNĄ. PISZĘ TROCHĘ CHAOTYCZNIE - PRZEPRASZAM.
KTÓRY ROZWÓJ W TEN SPOSÓB PANI "P." WSPIERA?:EMOCJONALNY, SPOŁECZNY?
(PATRZ PODSTAWA PROGRAMOWA DLA PRZEDSZKOLI...) P.S. JA BYM Z TYM
POSZŁA DO DYREKTORA, ALBO NA ZEBRANIU RODZICÓW POSTAWIŁA PANIĄ POD
TABLICĄ I KAZAŁA IM SIĘ ŚMIAĆ! DLA MATKI: NIE POZWÓL ABY TWOJE
DZIECKO KRZYWDZONO, BO JEŚLI TY POZWOLISZ, INNI POZWOLĄ SONBIE NA
WIĘCEJ!! A TAK NAPRAWDĘ TO TY SKRZYWDZISZ DZIECKO...POZDRAWIAM. MAM
NADZIEJĘ, ŻE TAKIE PANIE "P." TO WYJĄTKOWE WYJĄTKI.

  wychodzenie na dwór
Podstawa programowa dla przedszkoli..."Zalecane warunki i sposób
realizacji" - "co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku dzieci
młodszych - 1/4) dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, boisku,
parku, itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia
sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porzadkowe i
ogrodnicze itd.)" - więcej - patrz podstawa programowa wychowania
przedszkolnego... Poza tym dziecko na dworze, szczególnie w
chłodniejsze dni - hartuje się. P.S.DZIECI DZIELĄ SIĘ NA BRUDNE I
NIESZCZĘSLIWE!

  Rajstopy w Przedszkolu
A może on ma te rajstopki po starszej siostrze. Jeszcze dobre,
ciepłe i wcale mu to nie przeszkadza. Tak długo, dopóki ktoś nie
zwróci na to uwagi, np. rodzic innego dziecka, a potem i to dziecko
samo...

Z podstawy programowej wychowania przedszkolnego:
"Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole
podstawowej [...] wie, się nie należy chwalić się bogactwem i
dokuczać dzieciom, które wychowują się w trudniejszych warunkach, a
także, się nie należy wyszydzać i szykanować innych [...].

  Rajstopy w Przedszkolu
Dla autorki watku - dedykacja!!!
Pozwole sobie przytoczyc slowa jednej z przdmowczyn ze specjalna dedykacja (do
przemyslenia) dla autorki watku:

> A może on ma te rajstopki po starszej siostrze. Jeszcze dobre,
> ciepłe i wcale mu to nie przeszkadza. Tak długo, dopóki ktoś nie
> zwróci na to uwagi, np. rodzic innego dziecka, a potem i to dziecko
> samo...

>
> Z podstawy programowej wychowania przedszkolnego:
> "Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole
> podstawowej [...] wie, się nie należy chwalić się bogactwem i
> dokuczać dzieciom, które wychowują się w trudniejszych warunkach, a
> także, się nie należy wyszydzać i szykanować innych [...].

  Przedszkole ABC w Piasecznie
Przedszkole ABC w Piasecznie
Zapraszam do Przedszkola ABC w Piasecznie przy ulicy Orężnej róg Waniliowej 2. Ruszyliśmy od września 2009r.

W przedszkolu realizujemy podstawę programową wychowania przedszkolnego w oparciu o programy edukacyjne zatwierdzone przez MEN.
Bardzo dobre warunki lokalowe (nowo wybudowany budynek) własna kuchnia, duży zielony plac zabaw, parking.

www.przedszkoleabc.pl
Zapraszamy!

  No to teraz sie wsciekłam...
Kompletna ignorancja i brak kompetencji tych "specjalistów" którzy twierdzą, że
nauka czytania i pisania (o liczeniu już nie wspomnę) jest przekroczeniem prawa
oświatowego i grożenie wyciąganiem konsekwencji wobec nauczycieli, którzy to
robią. W komentarzu do podstawy programowej wychowania przedszkolnego, prof. E.
Gruszczyk - Kolczyńska, autorka programu wyraźnie zaznaczyła, że: (cytuję)
"Należy jeszcze raz podkreślić, że na poziomie wychowania przedszkolnego
można uczyć dzieci czytania, ponieważ programy autorskie mają rozszerzać to, co
jest zalecane w podstawie programowej. Nie może się to jednak odbywać kosztem
wykształcenia gotowości dzieci do nauki czytania w połączeniu z nauką
pisania."
Czyli każdy dobrynauczyciel sobie spokojnie z tym poradzi.
Szkoda tylko, że nauczyciele sami też nie potrafią odpowiednio zinterpretować
podstawowego dla nich dokumentu, jakim jest "Podstawa programowa" i nie wczytują
się zalecenia autorów programu. Jeśli chodzi o liczenie sprawa jest jeszcze
prostsza - pkt. 13 podstawy Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z
edukacja matematyczną
wyjaśnia wszystko. Polecam dokładnie wczytać się
komentarz na www.reformaprogramowa.men.gov.pl/images/docs/men_tom_1/1b.pdf
Pozdrawiam

  Do Pani Justyny
Rzeczywiście, ma Pani rację, nowelizacja z marca 2009 narzuca na organy
prowadzące obowiązek...zapewnienia wychowania przedszkolnego pięciolatkom.
Przy czym to wychowanie nie musi odbywac się w typowym przedszkolu, Poza
przedszkolami i oddziałami przedszkolnymi w szkołach podstawowych, wychowanie
przedszkolne może być prowadzone w innych formach wychowania przedszkolnego, czyli:

• w zespołach wychowania przedszkolnego – w których zajęcia są prowadzone w
niektóre dni tygodnia;
• w punktach przedszkolnych – w których zajęcia są prowadzone codziennie.
Ich najważniejszym zadaniem jest wyrównywanie szans edukacyjnych, a największą
zaletą to, że znajdują się blisko domu rodzinnego. W innych formach wychowania
przedszkolnego – podobnie jak w przedszkolu zajęcia realizowane są w oparciu o
całą podstawę programową wychowania przedszkolnego.

Zasady tworzenia innych form wychowania przedszkolnego określają przepisy
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie
rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i
organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. Nr 7, poz. 38 oraz Nr
104, poz. 667). Dnia 27 maja 2009 r. zostało podpisane nowe rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej w sprawie rodzajów innych form wychowania
przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich
działania, które weszło w życie 1 września 2009 r.

  I co Wy na to?
hmm, zrobił sie wielki medialny szum
wyśmiano większość pomysłów, wykpiono program itp. Bo przeciez dzieciństwo to
zabawa a na nauke przyjdzie czas... A ja sie pytam, dlaczego tego nie łączyc. W
końcu, gdy z dziećmi oglądam atlas zwierząt i zaśmiewamy sie z min koczkodana -
to jest zabawa czy nauka. A gdy chodzą z dziadkiem do lasu rozpoznają drzewa i
ptaki - to jeszcze sie bawią czy poznają przyrodę?

Program (czy raczej projekt podstawy programowej) napisany jest dosc
niefortunnie i przy odrobinie złej woli można go zrozumieć opacznie. a zlej
woli jakoś nam nie brakuje :((

PS mieszkam na wsi, tu wychowanie przedszkolne powinno byc obowiązkowe, bo to
często jedyna droga by dzieci miały kontakt ze sztuką :(

  Spacery w przedszkolu - szukam rozporządzenia
znalazłam!!!!
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 23 grudnia 2008 r.

w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia
ogólnego w poszczególnych typach szkół

Dziennik Ustaw z 2009 r. Nr 4 poz. 17

www.lex.com.pl/serwis/du/2009/0017.htm

  Nowa podstawa programowa dla 6 latków
poprawka:

podstawa programowa wychowania przedszkolnego
bip.men.gov.pl/akty_prawne/rozporzadzenie_20081223_zal_1.pdf
podstawa programowa m.in. dla I klasy szkoły podstawowej
bip.men.gov.pl/akty_prawne/rozporzadzenie_20081223_zal_2.pdf

  Rady mile widziane:)
>jaki dokument potrzeby jest żeby zatwierdzić program nauczania?
>wybrałam "wesołe przedszkole" i zastanawiam się jakie kroki jako
>dyrektor powinnam uczynić żeby wszystko było w porządku. tzn czy
>powinnam wypełniać jakiś wniosek o dopuszczenie programu nauczania?

Musisz sprawdzić, czy wybrany przez Ciebie program jest zgodny z
nową podstawą programową i spełnia warunki określone w
rozporządzeniu MEN w sprawie dopuszczania do użytku w szkole
programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz
dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. Nr 89 poz. 730)

A potem np.:
www.prawodlaszkol.pl/ksztalcenie/?print=print?split=2

  Nowa reforma - pytania
Nowa reforma - pytania
1. Czy "ABC... Program wychowania przedszkolnego XXI wieku" został dostosowany
do nowej podstawy programowej? Może jest jakiś "bliźniaczy", w duchu tamtego,
tych samych autorek itp?
2. Czy wg nowej podstawy absolwent przedszkola ma wykazywać orientację
kierunkową praw-lewo? W schemacie ciała i w ogóle?

Będę wdzięczna za odpowiedzi.

  Nowa reforma - pytania

Tu masz treść nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
Określono w niej oczekiwane umiejętności dziecka kończącego
przedszkole (cytat przekroczył dopuszczalną objetość postu, dlatego
link):

bip.men.gov.pl/men_bip/akty_prawne/rozporzadzenie_20081223_zal_1.pdf

  PUNKT PRZEDSZKOLNY jakie książki/jaki program?
>Jaki program proponujecie

W grupie mieszanej wiekowo możesz pracować wg każdego programu
wychowania przedszkolnego przygotowanego zgodnie z nową podstawą
programową, bo w każdym przewidziane są treści do realizacji na
różnych poziomach (często zaleznym od możliwości konkretnego
dziecka, a niekoniecznie od jego rocznika kalendarzowego).

Jest na rynku sporo nowych programów proponowanych głównie przez
wydawnictwa (czasem do znalezienia na stronach internetowych
wydawnictw albo u dyrektorów przedszkoli, bo wydawcy rozsyłali je do
przedszkoli).

  karty pracy, wyprawki w przyszłorocznej zerówce
nikorason napisała:
> Jak to podręczniki niezalecane? Coś musiałaś źle zrozumieć...

www.men.gov.pl/index.php?
option=com_content&view=article&id=504:pytania-i-odpowiedzi-z-dnia-
17062009-przedszkola&catid=115:przedszkola

"Zasadniczym celem wychowania przedszkolnego jest wspomaganie
rozwoju intelektualnego i kształtowanie gotowości dziecka do nauki
czytania i pisania, w szczególności poprzez różnego rodzaju zabawy i
gry dydaktyczne, zatem korzystanie z podręczników w wychowaniu
przedszkolnym jest nie tylko niekonieczne, ale wręcz niezalecane."

"Dla przywrócenia należytych proporcji zajęć edukacyjnych i
opiekuńczo-wychowawczych w pla¬cówkach wychowania przedszkolnego, w
podstawie programowej wychowania przedszkolnego zaleca się, aby
najwyżej jedną piątą czasu przeznaczyć na różnego typu zajęcia
dydaktyczne realizowane według wybranych programów, tak aby
pozostała część czasu była wykorzystana na główne formy dziecięcej
aktywności, czyli zabawę i aktywność ruchową. Ma to przeciwdziałać
wymuszaniu organizowania szkolnych form edukacyjnych i stosowania
szkolnych metod, w tym również korzystania z podręczników, zeszytów
ćwiczeń czy kart pracy w placówkach wychowania przedszkolnego. Tego
typu szkolne metody pracy mogą stanowić jedynie uzupełnienie
wielostronnego wspierania rozwoju dziecka, co oznacza ewentualne
stosowanie ich w bardzo ograniczonym zakresie, odpowiednio do wieku
dziecka."

  Jaki Program wybrałyście?
Witam. pod ponizszym linkiem znajdziesz programy zgodne z nową
podstawą programową
www.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=849%3Akonkurs-na-najlepsze-
programy-wychowania-przedszkolnego&catid=29%3Apozostae-wydarzenia-
edukacyjne&Itemid=53

  Szokująca luka-brak podstawy programowej
Programów narazie nie ma, obowiązuje tylko nowa podstawa programowa
i interpretację, realizację zostawiają inwencji twórczej
nauczycieli
Komunikat Kapituły konkursu "Konkurs na najlepsze programy
wychowania przedszkolnego"
www.men.gov.pl/component/option,com_frontpage/Itemid,1/limit,6/limitstart,0/

  podstawa programowa, program wychow.
podstawa programowa, program wychow.
witam! pracuję na wesołej szkole sześciolatka i korzystam z
programu "abc program wych. prz. XXIw". wydawnictwa WSiP. Ostatnio
pojawił się nowy program tego wydawnictwa w związku ze zmianą
podstawy programowej- :wesołe przedszkole:- czy jakoś tak. czy
trzeba zmienić program czy można zostać przy starym? Mam nadzieję ze
moje pytanie nie jest głupie ani banalne. pozdrawiam.

  Supertajne lekcje sześciolatków w przedszkolach
Supertajne lekcje sześciolatków w przedszkolach
Szanowny Panie Redaktorze, myślę, że informacje w gazecie powinny
być prawdziwe. To co napisał Pan w tym artykule mija się z prawdą. W
Przedszkolu Szenastka od czterech lat dzieci nie uczą sie z
podręczników. Trochę wyprzedziliśmy reformę. Moim zdaniem i zdaniem
Rodziców naszych Absolwentów, dzieci sobie dobrze radzą w szkole. To
nieprawda, że dzieci w przedszkolu nie mogą uczyć sie czytania i
pisania. MOGĄ !!!!! Czytanie i pisanie nie jest najważniejszą
umiejętnością potrzebną dzieciom kończącym przedszkole i
rozpoczynającym szkołę. Proszę nie mącić Rodzicom w głowach.
Podstawa programowa wychowania przedszkolnego jest bardzo dobrze
przygotowana. Mam nadzieje, że tylko nieliczne nauczycielki nie mają
wiedzy na ten temat. To rozwój dziecka i jego strefa najbliższego
rozwoju wyznacza, czego przedszkolak powinien być uczony i w jaki
sposób. Nauka w każdym wieku powinna być atrakcyjna na tyle, aby
dziecko chciało sie uczyć. Osoby związane z "Ratuj Maluchy" powinny
zadbać, aby w szkołach w pierwszej klasie dzieci miały zbliżone
warunki do przedszkola, żeby rozpocząć od dobrej diagnozy i uczenia
dzieci od tego poziomu na którym sie znajdują. Zapraszam Pana do
Przedszkola Szesnastka, bardzo chętnie wyjaśnię na czym polega
reforma i co można, a czego nie można robić w przedszkolu. Nie można
mijać się z prawdą. Pozdrawiam Jolanta Jastrzębska dyrektor
Przedszkola Szesnastka

  Zerówki tylko w podstawówkach? Są protesty
A co mówi ustawa o Oświacie?
Art. 14. 1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku 3-6
lat.

(I dalej:)
2. Przedszkole realizuje podstawę programową wychowania
przedszkolnego określoną przez ministra właściwego do spraw oświaty
i wychowania.

Wychodzi na to, że plany poznańskich władz są niezgodne z ustawą -
przynajmniej, dopóki nie zostanie ona znowelizowana!

Niezły numer :-)

Link do obowiązującego tekstu:
prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=1

  To co, że zimno.
To co, że zimno.
Trzyletnia Maja z Dąbrowy Górniczej po jednym ze spacerów, gdy temperatura na
dworze była minusowa, zaczęła kichać, miała stan podgorączkowy. Gdy jej mama
Joanna Kasprzyk zwróciła uwagę przedszkolance, usłyszała, że codzienny spacer
to obowiązkowy punkt programu, z którego przedszkola są rozliczane. Od
września obowiązuje bowiem nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego.
Zgodnie z nią każde dziecko jedną piątą czasu spędzonego w przedszkolu musi
przebywać na świeżym powietrzu. Codziennie, niezależnie od pogody.

Ministerstwo kazało wychodzić codziennie, więc iść trzeba. Czy bez względu na
pogodę przedszkolaki muszą spędzać jedną piątą czasu na świeżym powietrzu?

bielskobiala.gazeta.pl/bielskobiala/1,88025,7567505,To_co__ze_zimno__Przedszkolakow_programowe_spacerowanie.html

  Znów sukces !
Tajne komplety ! :)))
- czyli ministrzyca Hall w akcji :

wiadomosci.onet.pl/2055181,11,nielegalna_nauka_w_przedszkolach_rodzice_prosili,item.html
"Dziennik Gazeta Prawna": na prośbę rodziców przedszkola w całej
Polsce organizują tajne zajęcia z czytania i pisania dla
sześciolatków uczęszczających do zerówek - pisze "Dziennik Gazeta
Prawna".
Nauka odbywa się potajemnie, bo zgodnie z nową podstawą programową
wychowania przedszkolnego sześciolatki nie mogą uczyć się czytać i
pisać, a jedynie przygotowywać się do zdobycia takich umiejętności w
szkole.

Tajne komplety trwają już m.in. w przedszkolach w dwóch
podwarszawskich powiatach oraz we Wrocławiu. W żadnym z nich nie ma
zeszytów i tablic. Dzieci uczą się też nielegalnie z książek. W
przypadku kontroli kuratoriów oświaty byłyby to dowody na
prowadzenie zajęć niezgodnie z prawem.

Konspiracja jak za Niemca ! :)))

  "nowa podstawa programowa" - I klasa :(
w nowej podstawie programowej chodzi o wychowanie wzorowych
konsumentów - jeśli chcecie by ktoś więcej wyrósł z Waszych dzieci
to zabierzcie się za nie sami...Ktoś musi opróżniać te supermarkety
i sprzątać u bogatych...Tyle refleksji po przejrzeniu Naszej Klasy -
podręcznika na poziomie tego, które moje dziecko miało w przedszkolu
jako 4 latek...

  ile 6 latków do szkoły?
Sama zdecyduj w bardzo prosty sposób. Na stronie Min Edukacji
Narodowej zobacz sobie podstawę programową dla klasy 1 i porównaj z
podstawą nauczania przedszkolengo.
Klasa 1 dla 6 latka to nic
inngo jak kiedyś (do zeszłego roku) zerówka - szlaczki, liczenie do
10, same podstawy. Jeszcze do zeszłego roku program 1 kl był inny,
bardziej ambitny gdyż zakładano ze podstaw dziecko uczy się w
zerówce lub przedszkolu. Wychowanie przedszkolne - ostatni rok przed
1 klasa nie uczy niczego oprócz - samoobsługi, piosenek,zabawy.
Dotyczy to oczywiście przedszkoli i szkół państwowych,bo na
społeczne czy prywatne pod presją rodziców mogą robić więcej niż
wymaga program.

  Ustawa o systemie oświaty
Ustawa o systemie oświaty
Czy zgodnie z ustawą legalne jest pobieranie opłat za Przedszkola
publiczne które nie prowadzą zajęć ponad podstawę programową.

Art. 6. Przedszkolem publicznym jest przedszkole, które:

1) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej
podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
2) przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej
dostępności,
3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w
odrębnych przepisach.

Art. 7. 1. Szkołą publiczną jest szkoła, która:

1) zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów
nauczania,
2) przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej
dostępności,
3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w
odrębnych przepisach, z zastrzeżeniem ust. 1a,

W Nowej Soli WSA uchylił uchwałę miasta w sprawie opłat.
Miasto wprowadza kolejne uchwały które są zaskarżane.
A problem jest ogólnopolski. W całym kraju pobierane są OPŁATY STAŁE
zdaniem WSA nielegalne.

  Przedszkole - stała opłata. Co o tym sądzicie?
Przedszkole - stała opłata. Co o tym sądzicie?
Witam,

dzisiaj dostaliśmy umowę o świadczeniu usług z przedszkola naszego
dziecka. Jak zapewne wiecie w ostatnich miesiącach jest o tym
głośno. Generalnie NSA we Wrocławiu zakwestionował takie opłaty.
Poniżej link do tej sprawy:
finanse-publiczne.pl/artykul.php?view=748

W naszych umowach jest stwierdzenie o opłacie 130 PLN za zajęcia
opiekuńczo wychowawcze wykraczające poza podstawę programową
wychowania przedszkolnego. Czy wiecie może o jakie zajęcia chodzi?
Dodatkowo powiązane jest z tym stwierdzenie, że ta opłata dotyczy
dzieci, które przebywają w przedszkolu powyżej 5 godzin. Skąd taka
liczba? Czyżby pozostałe godziny są ponadprogramowe? Czy ktoś to
liczył i w jaki sposób to ustalono? Równie dobrze można było przyjąć
4 lub 6. Poszperałem trochę na stronach MENu (ustawy i
rozporządzenia) i nigdzie tej cyfry nie znalazłem.
A dzieci, które przebywają poniżej 5 godzin opłata nie dotyczy. To
chyba nie jest równe traktowanie obywateli.

Dodam, że taki zapis umowy wynika z uchwały rady miasta, którą można
znaleźć na stronie urzędu.
Dobrą sprawą jest możliwość mniejszej opłaty za wyżywienie i tej
stałej opłaty proporcjonalnie do ilości dni, które dziecko spędziło
w przedszkolu.

Zamierzam trochę popytać w przedszkolu w w/w kwestii, ale może Wy
już coś wiecie.

Pozdrawiam
Rafał

  Wymagające Panie Przedszkolanki.
To zależy od indywidualnego rozwoju dziecka. Jednak prawdą jest, podstawa
programowa wychowania przedszkolnego wymaga od dziecka 6-letniego opanowania
liczenia do 10 a także umiejętności odwzorowania pisowni swojego imienia. Jedna
pewnych rzeczy nie da się przeskoczyć. Są dzieci, które bardzo szybko "łapią"
wiadomości szkolne a są takie, z którymi czeka nas przysłowiowa "orka na
ugorze". Dobrze by było, gdyby Pani skorzystała z propozycji tzw. zajęć
otwartych, które na pewno prowadzi przedszkole pani syna i zobaczyła na jakim
rzeczywiście poziomie jest Pani dziecko w porównaniu z innymi w grupie.Jedno
jest pewne- że współpraca z nauczycielką jest bardzo potrzebna by uzgodnić
wspólną linię działania zarówno w przedszkolu jak i w domu. Wtedy edukacja
będzie pełniejsza i przyniesie pożądane przez obie strony efekty. Pozdrawiam. A.M

  "przedszkolanka" - czy to obraźliwe słowo?
deprim6 napisała:

Poza tym w przedszkolu
> pani czego uczy???? zeby byc nazwaną nauczycielką???? a co jest
złego w słowie
> przedszkolanka

czy ty jestes nieduczona ze takie infantylne pytania zadajesz czy
pijana?
wpisz sobie "podstawa programowa wychowania przedszkolnego"
najlepiej juz ta nowa i sie dowiedz czego uczą i dlaczego nazywana
jest nauczycielka...

brak słow...

  Co to za Przedszkole ??
W nawiązaniu do tej ambicji, o której piszesz, dzisiejszy fragment z
interii: "Na prośbę rodziców przedszkola w całej Polsce
organizują tajne zajęcia z czytania i pisania dla sześciolatków
uczęszczających do zerówek - pisze "Dziennik Gazeta Prawna".
Nauka odbywa się potajemnie, bo zgodnie z nową podstawą programową
wychowania przedszkolnego sześciolatki nie mogą uczyć się czytać i
pisać, a jedynie przygotowywać się do zdobycia takich umiejętności w
szkole."
W sumie ja chyba też będę chciała nauczyć swoje dziecko czytania.
Jakoś trudno mi uwierzyć w skuteczność tej reformy.
Justyna

  Trudny rok dla tych, co chcą do przedszkoli
Pani Ledwoń wie, co mówi, bo zna nową podstawę programową wychowania
przedszkolnego. Mówi ona m.in. że dzieci mają przestać ślęczeć nad książkami, bo
uczyć się mają przez zabawę. Poza tym mają jedną piątą czasu spędzanego w
przedszkolu - spędzić na dworze. Teoretycznie nie będzie nauki czytania i
pisania, w praktyce podejrzewam, że do czasu aż wszystkie sześciolatki nie pójdą
do szkoły, taka nauka będzie się odbywać. Jeśli ktoś chce wiedzieć więcej o
nowej podstawie, niech zajrzy na stronę MEN-u.

  Stare, tańsze podręczniki wracają do szkół
Stare, tańsze podręczniki wracają do szkół
Artykuł wprowadza w błąd. Albo Pani Redaktor nie sprawdziła, albo
urzędnicy z MEN-u kpią sobie z rodziców. Do czasu zmiany
rozporządzenia obowiązuje stare. Polecam fragment ze strony MEN-u.
Z dzisiaj. "Podręcznik wybiera nauczyciel - zgodnie z art. 22a
ustawy o systemie oświaty - spośród podręczników dopuszczonych do
użytku szkolnego. Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości,
do 15 czerwca, zestaw podręczników, które będą obowiązywać w szkole
od początku następnego roku szkolnego.

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej
wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych
typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17), w klasach I szkoły
podstawowej i klasach I gimnazjum począwszy od roku szkolnego
2009/2010 będą mogły być stosowane wyłącznie podręczniki zgodne z
nową podstawą programową i wpisane do wykazu podręczników zgodnych z
podstawą.

Wykaz podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego, zgodnych z
nową podstawą programową kształcenia ogólnego, oraz podręczników, w
przypadku których trwa procedura dopuszczenia do użytku szkolnego,
jest dostępny na tej stronie."

  Każą nam płacić opłate stałą w zerówce!!!!!!!!!!!!
"Edukacja, opieka i wychowanie w przedszkolu samorządowym są
bezpłatne w zakresie podstawy programowej – tj. do 5 godzin dziennie
bez wyżywienia.
Dziecko może korzystać z wyżywienia (śniadanie, obiad, podwieczorek
lub drugie śniadanie). Za wyżywienie dziecka w przedszkolu płaci
rodzic/prawny opiekun. Opłata składa się z dwóch części:
- opłata stała,

- stawka żywieniowa (różna w przedszkolach)."

  przedszkolne bezsensy okiem jednostki aspołecznej
to ważne!
bergosia napisała:

> Od stycznia miasto zrobiło reformę - od godziny 8 do 13 nie płaci
> się czesnego, a potem za każdą zadeklarowaną godzinę ok 30 zł
> miesięcznie.

Bergosia - to nie jest żadna reforma ani żadna nowość!
To jest zapisane w ustawie o systemie oświaty, rozdział 1 art.6.1 punkt 1, który mówi:
Art. 6. 1. Przedszkolem publicznym jest przedszkole, które:
1) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego;

podstawa programowa to jest 5 gdzin, z tego co pamiętam, więc zasadniczo pobieranie opłaty za dziecko, które spędza w przedszkolu 5 godzin i mniej jest bezprawne (nie mówię of course o opłacie za żywienie czy zaj. dodatkowe typu rytmika).
Tylko który rodzic czyta ustawę? Że nie wspomnę o podstawie programowej?
Zapraszam: www.men.gov.pl

  Rodzicu, sprawdź komu powierasz swoje dziecko!
Punkt przedszkolny różni się od działalności gospodarczej PKD "punkt opieki
dziennej nad dziećmi" - w przypadku tego drugiego nie trzeba spełniać takich
wymogów jak w przypadku punktu przedszkolnego czy zespołu wychowania
przedszkolnego - dlatego nie ma ich na liście. Wśród firm opiekujących się
dziećmi są dobre i złe. Rodzice zawsze mogą sprawdzić kto opiekuje się
dziećmi(fachowcy czy przypadkowe osoby) i po prostu wejść do pomieszczeń klubu i
ocenić samodzielnie czy chcą, by ich dzieci w takich przebywały. W przedszkolach
zmieniła się podstawa programowa - mniej "nauki" :), więc myślę, że to
sprawdzanie z listą nie jest aż tak ważne. Stawiałabym na dobrą kadrę. A
porządna firma i tak postara się o opinie, architekta, strażaka i
przedstawiciela sanepidu.
Pozdrawiam

  co z 6-latkami, które nie pójdą do szkoły ??
Ma się zmienić podstawa programowa wychowania przedszkolnego juz w
roku szkolnym 2009/10
www.reformaprogramowa.men.gov.pl/projekt_rozporzadzenia/
załacznik 1 tu można poczytać o nowej podstawie programowej
więc bedą to wytyczne co ma umieć absolwent przedszkola
Obecnie jeśli nawet 5-latek jest w grupie 6-latków nie robi tego
samego (przynajmniej tak jest u nas)- nauczycielka pracuje na dwóch
poziomach.
A tak poza tym trwaja nadal rozmowy i co bedzie dalej to zobaczymy.
www.men.gov.pl/content/view/10493/47/

  Czy przedszkola są zamknięte 10 listopada?
§ 10. 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący zgodnie z ust. 2 pkt 2.
2. Statut przedszkola określa:
1) dzienny czas pracy przedszkola ustalony przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola, w tym czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, nie krótszy niż 5 godzin dziennie,
2) terminy przerw w pracy przedszkola ustalone przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola,

czyli to organ zarządzający (gmina, miasto)decyduje o dniach wolnych w przedszkolu. Informacja taka powinna wg mnie być ujawniona już na etapie podpisywania umów a nie "w ostatnim momencie"!

  Czy przedszkola są zamknięte 10 listopada?
ib_k napisała:

> § 10. 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z
wyjątkiem przerw ust
> alonych przez organ prowadzący zgodnie z ust. 2 pkt 2.
> 2. Statut przedszkola określa:
> 1) dzienny czas pracy przedszkola ustalony przez organ
prowadzący na wniose
> k dyrektora przedszkola i rady przedszkola, w tym czas
przeznaczony na realizac
> ję podstawy programowej wychowania przedszkolnego, nie krótszy niż
5 godzin dzi
> ennie,
> 2) terminy przerw w pracy przedszkola ustalone przez organ
prowadzący na wn
> iosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola,
>
To dlaczego nie zglosilas sie do rady rodzicow?Najlatwiej narzekac
ale d....y ruszyc to nikt nie chce....

  Opłata za zerówkę w przedszkolu - 6 godzin
Nie
W Warszawie dziecko może chodzić bezpłatnie do przedszkola na pobyt skrócony ale
wnosisz opłatę za żywienie i inne opłaty (które również poniesiesz w zerówce
szkolnej).

Ustawa systemie oświaty mówi:
Art. 6. 1. Przedszkolem publicznym jest przedszkole, które:
1) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy
programowej wychowania przedszkolnego;
2. Publiczna forma wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 14a ust. 1a,
zapewnia bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej
wychowania przedszkolnego lub w zakresie wybranej części tej podstawy,
prowadzone przez nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych
przepisach. Publiczna forma wychowania przedszkolnego przeprowadza rekrutację
dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

  Przedszkole kidzcorner mokotów- opinie
Podpisuję się pod tym, co napisała marchefka. Nikt rozsądny nie pośle dziecka do
przedszkola tylko dlatego, że jest ono kolorowe i znajduje się w pachnącym
nowością budynku. Przedszkole to przede wszystkim nauczyciele, program, klimat
przyjazny dziecku, a nade wszystko szeroko rozumiane bezpieczeństwo.

Mam w związku z tym kilka pytań do rodziców tak entuzjastycznie wypowiadających
się na temat tego przedszkola:

Czy przedszkole znajduje się w ewidencji placówek niepublicznych MEN - a zatem
czy znajduje się pod kontrolą kuratorium? Szukałam, szukałam i nie znalazłam...

Czy posiada stosowne opinie SANEPID-u, Straży Pożarnej oraz architekta z Urzędu
gminy?

Czy rodzice mają konkretne informacje, wg jakiego programu realizowana jest
podstawa programowa wychowania przedszkolnego?

Jestem bardzo ciekawa, czy odpowiedzi na te pytania będą równie entuzjastyczne...

  Jakiś absurd?
Przepraszam bardzo, ale to Pani niedokładnie przeczytała.
Dokładny cytat:
Opłaty stałej nie wnoszą rodzice, których dzieci korzystają z przedszkola tylko
w czasie realizacji podstawy programowej, tj. w godz.: 8.00 – 13.00.

W przypadku, gdy dochód na jednego członka rodziny:

* nie przekracza 60% minimalnego wynagrodzenia za pracę, opłaty za pobyt
dziecka w przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację podstawy programowej
wychowania przedszkolnego nie pobiera się,
* przekracza 60%, lecz nie przekracza 75% minimalnego wynagrodzenia za
pracę, opłata za pobyt dziecka w przedszkolu ponad czas przeznaczony na
realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego wynosi 50% kwoty.

Z tego jasno wynika, że zwolnienia z powodu niskiech zarobków dotyczą opłaty
stałej ZA POBYT PONAD 5-GODZINNY!!!
A za podstawę programową w jakiejkolwiek grupie przedszkola rodzice nie powinni
płacić opłaty stałej!! Inna sprawa, że nie wszystkie przedszkola to respektują.
Ale są takie, i to nawet w Warszawie!
Pozdrawiam

  Rocznik 2003 r.
>U nas (Rybnik) w przedszkolach nie mają żadnych wytycznych i nic
> nie robią w tym kierunku by dzieci z początku 2003 przygotować do
>pierwszej klasy.

Robią. Realizują normalnie starą podstawę programową wychowania
przedszkolnego. Od września 2009 r. dzieci będą się uczyć wg nowych
podstaw programowych (wychowania przedszkolnego i I klasy szkoły
podstawowej - rozporządzenie MEN z 23 grudnia 2008 r.). Wymagania I
klasy zostały dostosowane do możliwości 6-latków. Dziecko idące od
września 2009 r. do I klasy nie będzie musiało dysponować wiedzą,
którą nabywało do tej pory w "starej zerówce".

Oczywiście jeśli nie będzie nowego rozporządzenia, zmieniającego
ostatnie rozporządzenie w sprawie podstaw programowych, bo zostało
ono wydane w związku z przewidywanym obniżeniem wieku obowiązku
szkolnego...

  Rocznik 2003 r.
> Jesteś pewna że nie będzie zerówek w tym okresie "przejściowym'?
> czyli w ciągu kolejnych trzech lat?
Dzieci 6-letnie będą miały w dalszym ciągu obowiązek realizacji
rocznego przygotowania przedszkolnego (jeśli nie skorzystają z
możliwości pójścia do I klasy), ale będą realizować NOWĄ podstawę
programową tego rocznego przygotowania. Czyli program
nauczania/wychowania przygotowany dla 5-latków (bo zgodnie z
reformą, program rocznego przygotowania przedszkolnego, to program
przygotowany dla 5-latków, które od września mają mieć do niego
prawo a potem obowiązek.). Zasób wiedzy przewidziany dotychczas dla

  Nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego
Nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego
do szerokich konsultacji społecznych:
www1.reformaprogramowa.men.gov.pl/?t=step_2&session_id=43002c17dd6276b935fa15f8696b7dda

Pierwszy projekt.
Także na inne etapy edukacyjne.

Informacje ze strony MEN:

www.men.gov.pl/content/view/10284/47/

  Nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego
Projekt nowej podstawy programowe stanowij zespół celów
szczegółowych zawartych w różnych programach wychowania
przedszkolnego >według mnie to charakterystyka absolwenta
przedszkola, który powinien znać....., rozumieć ..... potrafić.....
Taki projekt absolwenta przedszkola funkcjonuje w mojej placówce od
5 lat .

  Sześciolatki do szkół: To wina premiera
Słówko "nieobowiązkowa" jest kluczowym dla klasy przygotowawczej.
Zamiast "reformy" wolałbym upowszechnienie wychowania przedszkolnego
i zwiększanie udziału oświaty w PKB. Jak na razie tzw. reforma ma
wymiar papierowy. Łatwo jest zmienić podstawą programową i ustawę o
systemie oświaty. A czy poszły za tymi decyzjami pieniądze ?

  Superprzedszkolak 2009
Superprzedszkolak 2009
Proszę spojrzeć na poprzednie podstawy dla przedszkoli. Nic tu nie budzi
sprzeciwu. Co więc się stało? Zmieniono pojęcie podstawy programowej. Zamiast
określać - jak dotychczas - proces dydaktyczny, określa się w niej WYNIKI tego
procesu. Zamiast mówić, co ma się dziać w klasie, mówi się, co uczeń ma umieć.
Nie szkodzi, że stawianie wszystkim uczniom tych samych wymagań jest
całkowicie nierealistyczne. Tak jest wygodnie, bo wiadomo, co SPRAWDZAĆ. Nie
raziło to tak bardzo, gdy dotyczyło szkoły, która i tak zamiast uczyć i
rozwijać wedle możliwości i zainteresowań - przygotowuje do sprawdzianów, dla
wszystkich jednakowych. Ale zrobienie tego dla wychowania przedszkolnego - to
horrendum! Dziwię się, że piszącym to "ekspertom" ręka nie drgnęła.

  Rodzice nie zapłacili, dzieci wyproszono
Przedszkole oprócz płatnych świadczeń ponad podstawę programową
wychowania przedszkolnego, świadczy też bezpłatne usługi w ramach
podstawy programowej. Proponuję rodzicom skorzystanie może z takiej
formy. Nie będą musieli pamiętać o płatnościach. Dobrze, że rodzic
pamięta w ogóle, że ma dziecko! Dobrze, że nie zapomina go jeszcze
odebrać z przedszkola!

  Nie będzie religii w szkole? Bomba!
Nie będzie religii w szkole? Bomba!
MEN opublikował Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23
grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach
szkół (wersja podpisana przez Ministra Edukacji Narodowej i
kierowana do opublikowania w Dzienniku Ustaw RP).
Załącznik nr 2 - Podstawa Programowa Kstałcenia Ogólnego dla Szkół
Podstawowych, strona 3 - przedmioty realizowane w klasach IV-VI.
W spisie widnieje tylko etyka i inne przedmioty podstawowe. Nie ma
religii.
Jak dla mnie bomba!

bip.men.gov.pl/akty_projekty/projekt_rozporzadzenia_20081223_zal_2.pdf

  Szkoły na obrzeżach to nie enklawy złych wyników
Szkoły na obrzeżach to nie enklawy złych wyników
Życzę uczniom, rodzicom i nauczycielom ZS nr 11 w Szczecinie jak najlepiej. Dlatego jestem zdumiony tym, jak dyrektor szkoły może manipulować wypowiedzią radnego Macieja Kopcia. Przede wszystkim pani dyrektor jest winna rzetelną informację swoim nauczycielom, zwłaszcza tym którzy uczą w gimnazjum. Informacja powinna dotyczyć konsekwencji jakie będą wynikały z faktu podpisania przez panią minister Hall nowego rozporządzenia w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Dotyczy to zwłaszcza tych treści rozporządzenia, które odnoszą się do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Ta część rozporządzenia wymusi tworzenie oświatowych jednostek organizacyjnych w nowej strukturze. Gimnazja będą tworzone przy szkołach ponadgimnazjalnych. Czytanie ze zrozumieniem jest bardzo ważną umiejętnością. Warto myśleć o przyszłości już dzisiaj.

  potrzebuje nauczycielki/ pisze metodologie
jestem w trakcie pisania pracy mgr, o przemianach w procesie
wychowania
przedszkolnego, mecze sie z metodologia.(skupiam sie na reformie z
1991)
Zastanawiam sie nad stworzeniem problemu badawczego glownego, i
problemow szczegolowych?

Np. Problem główny
Jaka jest opinia nauczycielek wych.przedszkolnego o wproadzonej w
1991
roku reformie systemu?
#
problemy szczególowe:
np 1.
2.
czy byla potrzeba wprowadzenia reformy?

3
czy przedszkole realizuje podstawe programowa

4.,
czy obnizenie wieku obowiazku szkolnego sprzyja wyrownaniu szans
edukacyjnych?
5
czy powszechnosc edukacji przedszkolnej sprzyja powodzeniom w nauce
6.
szkolnej w przyszlosci?cz nauczycielki zostaly dobrze poinformowane
o zalozeniach reformy?

  zwolnienie z opłaty stałej w przedszkolu
Nie jestem ekspertem w zakresie edukacji przedszkolnej ale w ustawie o systemie
oswiaty znalazłem takie zapisy:

USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Art. 6. Przedszkolem publicznym jest przedszkole, które:
1) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co
najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego;

Art. 14. 1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku 3-6 lat.
5. Opłaty za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych
ustala rada gminy, a w przypadku innych przedszkoli publicznych - organy
prowadzące te przedszkola, z uwzględnieniem art. 6 pkt 1.

Wygląda zatem że to gmina ustala zasady odpłatności i ewentualnych zwolnień.

  Dla kogo są przedszkola publiczne?
Ale ja nie mówię o zajęciach dodatkowych, których wspomniane przez
anyę hipotetyczne matki o niskim wykształceniu i zmianowej pracy (a
co za tym idzie - prawdopodobnie niskich dochodach),
najprawdopodobniej nie mogłyby opłacić.
Mówię o sztandarowym produkcie przedszkolnym, tj. podstawie
programowej w wymiarze 5 godzin dziennie, która odbywa się od rana
do godziny trzynastej.
Nie widzę nigdzie w moich wypowiedziach stawiania wyższości
wychowania domowego (przez niepracującą matkę) nad przedszkolnym ani
stwierdzenia, że moim zdaniem "przechowalnia" nie jest potrzebna.
Więc proszę mnie nie atakować

  Jaka roznica miedzy p.publicznym a niepublicznym?

> Sa przedszkola prywatne, publiczne i niepubliczne. A czym rozni
>sie przedszkole publiczne od niepublicznego????

"Przedszkola dzielą się na publiczne i niepubliczne. Przedszkola
publiczne są zarządzane i finansowane przez gminy. W kosztach
utrzymania przedszkoli uczestniczą również rodzice dzieci, płacąc za
pobyt dzieci przekraczający 5 godzin dziennie oraz koszty
wyżywienia. Przedszkole jest ustawowo zobowiązane do zapewnienia
dziecku bezpłatnego co najmniej 5-godzinnego nauczania i wychowania
w ciągu dnia. Przedszkola publiczne wykorzystują w swojej pracy
programy uwzględniające podstawę programową wychowania
przedszkolnego, zatwierdzoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i
Sportu, czyli zakres podstawowych kompetencji rozwojowych dzieci tej
grupy wiekowej.

Przedszkola niepubliczne mogą być zakładane i prowadzone przez osoby
prawne i fizyczne po ich wpisaniu do ewidencji właściwego kuratora.
Kurator sprawuje też nadzór pedagogiczny. Placówki te są finansowane
głównie przez rodziców. Otrzymują także dofinansowanie z gminy (75%
kwoty, którą gmina dotuje dziecko w przedszkolu publicznym)
Przedszkole prowadzone przez osobę fizyczną może ubiegać się o
status przedszkola publicznego. Przedszkola niepubliczne są
zobowiązane do realizacji podstawy programowej zatwierdzonej przez
MEN."

Przedszkola prywatne to poprostu przedszkola niepubliczne (dawniej
dzielono przedszkola na prywatne i państwowe). Placówki, które nie
posiadają wpisu do ewidencji placówek oświatowych nie mają prawa do
używania w swojej nazwie słowa "przedszkole".

  niebecności w "zerówce"
emka13 napisała:

> Ciekawe skąd 'roman.gawron" tak dobrze wszystko wie o zerówkach i ich
> feriach?

Może stąd, że mam dzieci w przedszkolu i znam trochę prawo oświatowe?

> w-wie na szczescie duza cześc dzieci chodzi do "zerówek" czyli "starszaków" w
> przedszkolach, a tam nie ma ferii ani przerw swiatecznych.

I w ferie, w przerwach świątecznych normalnie realizujesz podstawę programową?
Kiedy wielu dzieci po prostu nie ma?

> Kazdy normalny rodzic, dbajacy o swoje dziecko idzie do nauczycielki i z nia
> ustala sposób "odrobienia" materiału

Wydaje mi się, że podstawa programowa wychowania przedszkolnego to coś więcej
niż jakieś tam "przerabianie" materiału, który można w domu "odrobić".

> Jezeli duza czesc dzieci wyjezdza w jednym czasie (np. maja starsze, szkolne
> rodzeństwo)to realizuję w tym czasie inny ciekawy program, ale nie zwiazany
> bezposrednio z typowymi zajeciami dydaktycznymi, tak aby połowa grupy nie
> musiała nadrabiać zaległosci.

I ten zwyczaj właśnie miałem na myśli, pisząc o feriach. Wyjazd dziecka w innym
terminie musi być według mnie spowodowany ważną przyczyną i wymaga
usprawiedliwienia nieobecności.

  Korepetycje - ogolny watek
kursy dla przedszkolakow WARSZAWA :)
"Spotkania z Jezykiem i Kultura Francuska" dla PRZEDSZKOLAKOW

TRWAJA ZAPISY NA BEZPLATNE LEKCJE PROBNE W GRUPACH POCZATKUJACYCH!

Zapraszam na nauke francuskiego dla dzieci w wieku przedszkolnym (od 3 do 6 lat)
w ramach specjalnie opracowanego dla tej grupy wiekowej programu "Spotkan z
Jezykiem i Kultura Francuska" (4ej edycji).

Program realizuje wytyczne Rady Europy odnosnie nauki jezykow obcych i podstawe
programowa wychowania przedszkolnego.

Proponujemy:
- zajecia w godzinach popoludniowych w Domu Kultury Stoklosy (srody i czwartki)
- zajecia indywidualne u uczniow

INFORMACJE I ZAPISY:

Natalia Wajda, jezyk_kultura_francuska@yahoo,fr, 887-153-639

www.spotkania.edu.pl

  Metody pracy z dziećmi w przedszkolach.
Hmm, ale przecież KAŻDE przedszkole realizuje podstawę programową MEN, zwykle
oznacza to, że realizuje program edukacyjny jakiegoś wydawnictwa lub autorski. W
naszym przedszkolu jest wieszana kartka z planem wynikowym na dany tydzień:
wiem, jaki jest temat tygodnia, jakie będą wykonywane prace plastyczne, jakie
wierszyki, piosenki, czego się moje dziecko nauczy o sobie i świecie, jakie
ćwiczenia będą wykonywane na gimnastyce i po co, jakie słówka z angielskiego
"obowiązują", jakie umiejętności będą kształtowane na rytmice. Do planu
wynikowego na cały rok można zajrzeć u kierowniczki.

Nie może być inaczej, bo przedszkole jest placówką edukacyjną i podlega MEN i
kuratorium oświaty i wychowania.

  Rozmowa z Teresą Ogrodzińską o segregacji w prz...
Nauka religi w przedszkolach jest zajęciem dodatkowym ale płatnym przez
wszystkich podatników, a nie wszystkie dzieci uczęsczają z powodu innego
światopoglądu ich rodziców. I co robi Adaś,albo co czuje Adaś, który nie chodzi
na religię a wszystkie dzieci poszły? - to Panią redaktor nie martwi i nie
oburza że jest to segregacja.
Przykro, że Pani redaktor pisze nieprawdę. Dzieci, które nie biorą udziału w
płatnych zajęciach są pod opieką swojej Pani, która nie chodzi na zajęcia
dodatkowe tylko w tym czasie z nimi pracuje. Przedszkola realizują podstawę
programową wychowania przedszkolnego 5 godzin dziennie najczęściej od 8 -13 i
edukacja w ramach podstawy jest bezpłatna.Rodzice płacą za pobyt dziecka w
przedszkolu w godzinach 13-17 i to jst opłata stała, którą zabiera miasto. Pani
redaktor powinna zapytać dyrektorów przedszkoli ile dzieci korzysta z zajęć
dodatkowych bezpłatnie jeżeli tylko chcą w nich uczestniczyć lub wykazują
predyspozycje, a ich rodziców nie stać na wnoszenie opłat. Moje dziecko chętnie
chodzi na angielski i rytmikę. Na inne zajęcia nie chce i nie ma żalu, że Jaś
gra na keyboardzie, a Staś chodzi na plastykę bo w tym czasie świetnie sie bawi
z pozostałymi dziećmi i swoją Panią. To dorośli stwarzają problemy i dopatują
się zjawiska segregacji, a może Pani redaktor zajmie się organizacją "
studniówek", które zamiast w szkole odbywają się w ekskluzywnych lokalach
gastronomicznych stolicy za 600 i więcej złotych od pary, a rodzice zapożyczają
się by dziecko nie czuło się segregowane.

  wszystkiemu są winne nasze dzieci
może coś się ruszy, parę lat temu było głośno o takich domowych
przedszkolach. Rozbily się o wymogi sanitarno higieniczne. W
zasadzie nie dąło się tego zorganizaować np w mieszkaniu.

Tu tez jest taki ogolny punkt.

§ 4. Zajęcia w ramach zespołu lub punktu mogą być prowadzone w
lokalu zapewniającym:
1) bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci;
2) wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do
realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego lub
wybranych części tej podstawy

ciekawe jak na to bedą sie zaopatrywać rożne komisje :)))

  Które przedszkola przyjmują na podstawę prog.?
Asiu, Podstawą prawną funkcjonowania przedszkola jest:

ustawa z dnia 7 września 1991r. o Systemie Oświaty (Dz.U. z 1996r,
Nr 67 poz.329 z póź. zm.);

i ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)
z dnia 23 grudnia 2008 r.
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz
kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

oraz statut przedszkola (każe musi go mieć).

To dokumenty, na które można się powoływać.
Oprócz oczywiście Konstytucji RP

Organem prowadzącym przedszkoli publicznych są gminy, jesli to
łódzkie przedszkole - organem prowadzącym jest m.Łódź.
To organ "odwoławczy".

Myślę, że jeśli zależy Ci na takim rozwiązaniu, o którym pisałaś,
należY:
- przygtować pisemko do Pani dyr. wybranego przedszkola; powołując
się na zapisy "ustawy o systemie oświaty":
Art. 6. 1. Przedszkolem publicznym jest przedszkole, które:

1) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej
podstawy programowej wychowania przedszkolnego;
2) przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej
dostępności;
3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w
odrębnych przepisach.

2. Publiczna forma wychowania przedszkolnego, o której mowa w
art. 14a ust. 1a, zapewnia bezpłatne nauczanie i wychowanie w
zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, prowadzone
przez nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych
przepisach. Publiczna forma wychowania przedszkolnego przeprowadza
rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.


i w tym kontekście:
Rozdział 1
Przepisy ogólne

Art. 1. System oświaty zapewnia w szczególności:

1) realizację prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do
kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i
opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju;


Trzeba też przestudiować Rozdział 2
Wychowanie przedszkolne, obowiązek szkolny i obowiązek nauki


Kopię pisemnka należy przesłać do organu prowadzącego, czyli UM
Łodzi - Wydział Edukacji.
I czekać co Ci odpowiedzą... A później się odwoływać...

Tyle mogę od siebie, na gorąco

  Przedszkole Bez Przemocy-Pierwsze w Polsce
Przedszkole Bez Przemocy-Pierwsze w Polsce
drodzy rodzice,
pragnę podzielić się z wami informacją dotyczącą otwarcia nowego
przedszkola, w Józefosławiu pod Warszawą.

przedszkole "przyjaciele żyrafy", o którym chcę napisać jest to
pierwsze w polsce przedszkole, w którym praca z dziećmi będzie w
pełni oparta na programie NVC, tj. wg "porozumienia bez przemocy". a
mówiąc nieco szerzej: na sposobie postępowania wykluczającym wszelką
przemoc i wywieranie presji. metaforycznie zaś ujmując, na
metodzie "języka serca". będzie to miejsce, w którym na pierwszym
miejscu ma być dialog, komunikacja i chęć zrozumienia potrzeb
drugiego, małego człowieka.
to tak w skrócie, więcej inf. nt NVC można znaleźć np. na:
www.cnvc.org lub www.nvc.info.pl

ps. dyrektorką przedszkola jest aleksandra żuczkowska, między innymi
autorka: "wychowanie bez klapsa" /porozumienie bez przemocy

serdecznie pozdr.
milena kornacka

poniżej wklejam info, którym dysponuję:

________________________________________

Przedszkole NVC „Przyjaciele Żyrafy”

Józefosław, ul. Osiedlowa 1F.

(Dojazd autobusem 709, 739 oraz 727 – 20 min. od pętli autobusowej
przy stacji Metro Wilanowska)

Rekrutacja trwa.

To pierwsze przedszkole w pełni realizujące zasady metody Nonviolent
Communication.

Wszyscy pracownicy przedszkola ukończyli warsztaty NVC prowadzone
przez certyfikowanych trenerów NVC i sami starają się stosować tę
metodę nie tylko w pracy, ale w codziennym życiu.

Współpracujemy z trenerami NVC ze Skandynawii, a program przedszkola
(oparty na aktualnej podstawie programowej MEN), opracowany jest w
konsultacji z trenerką ze Szwecji Marianne Goethlin, założycielką
Free School, czyli „szkoły radosnego uczenia się” w Sztokholmie.

Dzień otwarty w przedszkolu: 14 lutego od godziny 11 – 15.

Regularne zajęcia z dziećmi rozpoczynamy w drugiej połowie lutego.

Grupa dzieci będzie mieszana wiekowo (od 3 do 5lat).
Żywienie: w oparciu o zasady kuchni pięciu przemian.

Nie pobieramy wpisowego.

Za pobyt i zajęcia od godziny 8-14 czesne 500 zł.

Za zajęcia i pobyt dziecka od 7.30 – 17.30 czesne 870 zł.

Bliższe informacje pod numerem tel.: 512 54 86 54

Projekt przedszkola, a także warsztaty „Akademia Empatii dla
rodziców i wychowawców” dofinansowane są przez Europejski Fundusz
Społeczny, Kapitał Ludzki.

www.przedszkole.most.org.pl/
________________________________________

  założyłam przedszkole
POdstawa programowa w naszym przedszkolu to "abc...wychowanie przedszkolne
XXIwieku" oraz "Matematyka dziecięca" prof. E.Gruszczyk- Kolczyńskiej.
Korektywa to inaczej zajecia korekcyjno-kompensacyjne mające m.in. na celu
niwelowanie i zapobieganie wad postawy. Czas na swobodną zabawę- jest go wbrew
pozorom bardzo dużo- dzieci uczestniczą przecież w zajęciach dotąd dokąd same
chcą; nie ma tu żadnego przymusu, to dzieci wyznaczają czas trwania zajęć.
Jeżeli widzimy, że to co im proponujemy znudziło je to natychmiast kończymy.
Moje przedszkole to nie uniwerytet ale miejsce gdzie dzieci poprzez zabawę
zupełnie podświadomie pochłaniają wiedzę jak gąbka. Dlaczego nie wykorzystać
faktu że dziecko do 6 lat ma najbardziej chłonny umysł i jest najbardziej
twórcze. Dlaczego nie zaoszczędzić mu już chociaż części problemów z jakimi
mógłby spotkać się już na poziomie okresu szkolnego. Dlaczego nie zaszczepiać w
nim od zarodka ciekawości świata. Czy to coś złego?. Nasze przedszkole daje
dziecku taką możliwość a jest tylko jego dobra wolą czy ma ochotę z tego
skorzystać czy też nie. Dlaczego tak drogo? Po pierwsze uważam, że nie jest to
kosmiczna suma w relacji do kwot jakie żądają inne przedszkola np. "Zielona
Ciuchcia"- z zajęciami dodatkowymi takimi jak u mnie- 1100 PLN +800 PLN
wpisowe. A poza tym ludzie nie tylko z tytułem magistra ale również dużym
doświadczeniem niestety kosztują duże pieniądze, dodając koszty wynajmu
wychodzi naprawdę ogromna suma. Oczywiście jak tylko otrzymam dotację zamierzam
znacznie obniżyć kwotę czesnego nawet do 400 PLN (prawdopodobnie już od lutego)-
taką kwotę placą mamy w przedszkolu publicznym u mnie na osiedlu.

  przyjmowanie dwulatków do przedszkola
Do zazulam
Przepisów, które wyraźnie zakazywałyby przyjmowania dwulatków do publicznych
przedszkoli nie ma.

Jednakże, w ramowym statucie przedszkola publicznego określonego
Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r.
w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.
U. Nr 61 poz. 624 z późn. zm.), konkretnie w § 5 tegoż czytamy, że oddział
przedszkolny ma obejmować dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich
potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, rodzaju i stopnia niepełnosprawności. Bez
wątpliwości dziecko dwuletnie ma inne potrzeby, zainteresowania i uzdolnienia ,
niż dziecko trzyletnie.

W ramowym statucie w § 6 jest również mowa o tym, że zajęcia dla dzieci muszą
być prowadzone z uwzględnieniem podziału na wiek: trzy i czterolatki oraz
pięcio i sześciolatki. W tym wypadku też powstałby problem, co zrobić z
dwulatkiem.

Ponadto w publicznych przedszkolach obowiązuje podstawa programowa wychowania
przedszkolnego. Została ona określona w Rozporządzeniu Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej
wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach
szkół (Dz.U. Nr 51 poz.458). Już z pierwszego zdania owej podstawy możemy
dowiedzieć się, że wychowanie przedszkolne obejmuje wspomaganie rozwoju i
wczesną edukację dzieci od trzeciego roku życia do rozpoczęcia nauki w klasie
pierwszej szkoły podstawowej.

Wobec powyższego chyba uzasadnione wydaje się nieprzyjmowanie dwulatków do
przedszkoli publicznych. Natomiast w przedszkolach prywatnych, do których
zacytowane przepisy nie mają zastosowania, przyjmowanie dzieci może odbywać się
według dowolnie określonych kryteriów.

Pozdrawiam.
Paulina

  odpowiem na pytania o przedszkolach - dyrektor
Myślę, że ma Pani jeszcze duuuużo czasu na martwienie się programem
przedszkolnym. Najlepiej teraz zająć się pracą z własnym dzieckiem na jego
obecnym poziomie. Dostarczać mu dużo doświadczeń, rozmawiać, czytać, opowiadać,
bawić się konstrukcyjnie i plastycznie, dać możliwość rozwoju i doskonalenia
ruchowego. Napewno to wszystko będzie w obecnej chwili najlepszą formą
przygotowania dziecka. W Polsce przeciętne dziecko, idące do zerówki, wcale nie
umie czytać ( bo nie musi ), a tym bardziej pisać. Pisanie zresztą pójdzie Pani
dziecku bez problemów, jeśli będzie miało sprawną rączkę dzieki wielu zabawom
plastycznym, technicznym i ruchowym. Pisanie nie jest obowiązkowe w zerówce.
Zerówka ma dziecko przygotować do pisania. Pisanie to ostatni etap po
różnorodnych ćwiczeniach grafomotorycznych usprawniającyh motorykę małą.
Program wychowania przedszkolnego dostosowany jest do możliwości rozwojowych
dzieci w poszczególnych latach. Ma zadanie pobudzać i inspirować, a to wszystko
można osiągnąć wcale nie znając go, tylko obserwując dziecko i podsuwając mu
różnorodne zabawy , zadania. Rodzic regularnie i z intuicją, pasją i
zaangażowaniem, pracujący z dzieckiem we własnym domu, może świetnie
przygotować je do zerówki. Najwiekszym dobrodziejstwem przedszkola
rówieśnicy, a dzięki temu społeczny i emocjonalny rozwój dziecka. Jednak jeśli
się Pani upiera, to podstawa programowa wychowania przedszkolnego, opublikowana
jest na stronach Ministrestwa Edukacji Narodowej i Sportu w formie
rozporządzenie. Nie wiem jednak czy coś ona Pani powie. Jest też wiele
róznorodnych programów wychowania przedszkolnego ( jednak podstawę każde
przedszkole musi realizować ) - można na nie natrafić przez wyszukiwarkę
internetową. Proponuje jednak odnieśc się do psychologii rozwojowej dziecka,
zorientować się co jest w normie rozwojowej danego wieku, proponować zabawy na
jego poziomie i tuż ponad poziomem dziecka, czyli w tzw. najbliższej swerze
rozwoju. Życzę powodzenia.

  Nowe Przedszkole w Radzyminie
Witam Panią!

Rozumiem Pani niepokój, w związku z powyższym wyjaśniam wątpliwości.
Nasze Przedszkole będzie realizować cele i zadania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstaw programowych wychowania przedszkolnego. Wszystkie placówki Niepubliczne podlegają temu rozporządzeniu. No chyba , że nie są to Przedszkola Niepubliczne (mowa tu o tzw. kącikach, klubach itp.) Istnieją określone przepisy odnośnie zatrudniania nauczycieli i nadzoru pedagogicznego ze strony kuratorium w Przedszkolach Niepublicznych.
Miejsce o którym Pani pisze z pewnością nie było Przedszkolem Niepublicznym (brak nadzoru, niewykształcone nauczycielki, brak określonych programów).

W Naszym Przedszkolu zajęcia będą prowadzone w oparciu o programy i metody takie jak:

„ABC… Program Wychowania Przedszkolnego XXI w ” A. Ł. Grodzińskiej

Glottodydaktyka wg prof. Bronisława Rocławskiego

Dziecięca Matematyka wg prof. Edyty Gruszczyk - Kolczyńskiej

Metoda Ruchu rozwijającego wg Weroniki Sherborne
Program rozwijający percepcję wzrokową M. Frostig i D.Horne,

Jeśli chodzi o kadrę z pewnością będą to osoby z wyższym wykształceniem, praktyką i pełnymi kwalifikacjami do pracy z dziećmi, a przede wszystkim z pasją.(nie może być inaczej) Sama mam pełne kwalifikacje i obejmę grupę trzylatków, bo wiem jak istotny jest start dziecka w przedszkolu. Dobrze rozpoczęty rokuje na przyszłość. W odniesieniu do Pani niemiłych doświadczeń z poprzednimi placówkami napiszę tylko tyle: w tworzeniu tego przedszkola postawiłyśmy na jakość. Przedszkole będzie przygotowane dla 55 osób. Nie zależy nam na stworzeniu „przechowalni dzieci”, a naprawdę kameralnej placówki oświatowej. Miejsca, w którym dzieci będą się bawiły i uczyły, a nam będzie się miło pracowało. A jeśli my się tam dobrze poczujemy poczują to z pewnością maluchy.
Chętnie udzielę Pani pełnych informacji na temat moich kwalifikacji, przebytych kursów i szkoleń - na spotkaniu.

Pozdrawiam
Dominika Boryna
Kontakt 723 864 929

  Bezpłatne przedszkole
Bezpłatne przedszkole
Jezeli chcesz zostawiać dziecko w przedszkolu tylko na kilka godzin
dziennie,możesz zminimalizować opłaty.Przepisy mówią bowiem wyraźnie:dziecko
w wieku od 3 -6 latma prawo do bezpłatnej opieki w przedszkolu przez 5 godzin
dziennie.To prawo rzysługuje każdemu malcowi,bez względu na wysokośc dochodów
jego rodziców!Niestety większośc rodziców nie zna tych przepisów a dyrekcje
przedszkoli często o nim zapominają.Tymczasem mają obowiązek go
przestrzegać.Nie mogą zasłaniać się regulaminem placówki lub innymi
wewnętrznymi przepisami.Jeżeli dyrektor przedszkola odmawia Twojemu dziecku
bezpłatnej pięciogodzinnej opieki ,powołuj się na przepisy prawa...
art.6ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemieoświaty(DzU nr67
96,poz.329,zmiana zU nr 106,poz496) który,mówi,że"przedszkolem publicznym
jest przedszkole,które prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie
co najmniej podstawy programowej wychowania pezedszkolnego" art,14 tej samej
ustawy,w którym stwierdz się'wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku
3-6 lat" rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 21 maja 2001 w sprawie
ramowych statusów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół(DzU nr
61,poz 624) Z parafrafu 10 tego dokumentu można się bowiem dowiedzieć,że czas
przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego nie
może być krótszy niż 5 godzin dziennie. Jeżeli chcesz ubiegać się o
pięciogodzinną bezpłatną opiekę,powinnaś wystąpić o nią do dyrektora
placówki.Jeżeli odmówi interweniuj w gminnym wydziale edukacji,gdy to nie
zadziała odwołaj się do Rzecznika Praw Dziecka dzwoniąc pod numer (22)696-55-
50(w dni powszechne od 8-20) lub wysyłając e-meil na adres
rzecznik@brpd.gov.pl lub listownie RZECZNIK PRAW DZIECKA UL ŚNIADECKA 10 00-
656 WARSZAWA. Mam nadzieję ,że komuś się przyda.Jeżeli za ubiegły rok
przedszkolny wniosłaś opłaty,chociaż twojemu dziecku przysługiwał darmowy
pobyt możesz ządać zwrotu pieniędzy od przedszkola.

  Przedszkole za darmo!
To chyba dobry pomysł - zainteresować sprawą rzecznika do spraw dziecka. Może
wreszcie KTOŚ samorządy (gminy) zmusi, do otwierania a nie zamykania przedszkoli
publicznych. Przecież pieniądze (czesne) wpłacane przez rodziców za pobyt
dziecka ponad czas realizacji podstawy programowej wpływają do kasy samorządu -
ani grosz nie zostaje w przedszkolu!!!!
Dyrektorzy przedszkoli nie mają wpływu na wysokość wpłacanego przez rodziców
czesnego i ma mają żadnego interesu w tym by przyjmować tylko dzieci na pobyt
ponad 5-cio godzinny. Bo to nie ma żadnego wpływu na przyznaną przez samorząd
dotację dla przedszkola, ani wynagrodzenie dyrektora.
Ustawa o systemie oświaty (obowiązująca od 1991 r.) art.6 mówi, że
"...Przedszkolem publicznym jest przedszkole, które: 1. prowadzi bezpłatne
nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy programowej wychowania
przedszkolnego..." Natomiast art. 14a mówi "Rada gminy ustala sieć prowadzonych
przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych (...) Sieć
publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych powinna być ustalona tak, aby
wszystkie dzieci sześcioletnie zamieszkałe na obszarze gminy miały możliwość
spełniania obowiązku (szkolnego) (...)". Tak więc ustawa nakłada na samorządy
obowiązek zapewnienia miejsc tylko dla sześciolatków - dla pozostałych dzieci
może wcale nie być miejsc. Prowadzenie przedszkoli to dla samorządów kosztowna
"zabawa" i jak mogą wykręcają się z tego zadania. Jeżeli byłaby wystarczajaca
liczba przedzkoli to wszystkie dzieci (i te 5-cio godzinne) znalazłyby w nich
miejsce. Proszę mi wierzyć, takie decyzje nie zależą od dyrektorów przedszkoli.
W Warszawie miasto ustaliło minimalną liczbę dzieci w grupie na 24 - więc nie ma
wolnych miejsc, które czekają na jeszcze niezgłoszone dzieci- bo w interesie
dyrektora jest zapełnić wszystkie wolne miejsca i wszystko jedno czy na 5
godzin, czy na więcej. Natomiast w interesie samorządu jest by były to dzieci,
których rodzice zapłacą czesne - to jest chyba jasne. Pozdrawiam

  Architektura w przedszkolu
Architektura w przedszkolu
"Odrobinę zdumiewające wytyczne programowe dla przedszkoli wystosowało
Ministerstwo Edukacji Narodowej. Katarzyna Hall stawia przedszkolakom
poprzeczkę wysoko. Wyżej, niż... dorosłym.

Od września wejdzie w życie nowa podstawa programowa "Wychowanie
przedszkolne", opracowana przez zespół prof. Edyty Gruszczyk-Koczyńskiej. Jak
powiedziała "Gazecie Wyborczej" wicedyrektor wydziału wychowania
przedszkolnego kuratorium w Kielcach Urszula Wojsław-Kozłowska,

Nowa podstawa dla przedszkoli ma wyśrubowane wymagania wychowawcze.

Jest to powiedziane delikatnie, gdyż przedszkolanki mówią wprost - niewielu
dorosłych sprostałoby wymaganiom, jakie przed maluchami pragnie postawić MEN.
Oprócz standardowych umiejętności, jakie człowiek ma posiąść w przedszkolu,
typu mycie ząbków kółeczkami i odróżnianie strony prawej od prawej, krasnale i
starszaki wkroczą w obszar kultury wysokiej. Oraz... Cepelii.

8. Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew/różne formy plastyczne
Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole:
8.1. Śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe;
(...)
8.4. w skupieniu słucha muzyki, także poważnej. (...)
9.2. zna sztukę ludową, na miarę swoich możliwości (np. swojego regionu):
stroje, obrzędy i tradycje ludowe, przedmioty artystyczne, itp.;
9.3. przejawia zainteresowanie malarstwem, rzeźbą i architekturą (także
architekturą zieloną i architekturą wnętrz).

To chyba tak bardzo wystraszyło panie przedszkolanki. Zresztą - czy naprawdę
nie ma ważniejszych rzeczy niż stroje ludowe? Co w ogóle jest z tą ludomanią?
A "zainteresowanie architekturą zieloną" jak ma przedszkolak przejawiać?
Siedząc sobie na trawniczku?" - to cytat z
www.pardon.pl/artykul/7515/panika_w_przedszkolach_men_kaze_sluchac_bacha
no ale w opolu do akcji wkroczył opolski sarp i panie przedszkolanki są
uratowani, a i niektóre architektki (tak, tak, to słowo z "wysokich obcasów
GazWybu) mają w dobie kryzysu co robic..

  do przedszkolanek i właściwie do rodziców również
Tak to wygląda w teorii prosto cytowane z MEN
wg najnowszej podstawy programowej:

"ZALECANE WARUNKI I SPOSÓB REALIZACJI
W trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania
i kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym zaleca się następujące
proporcje
zagospodarowania czasu przeby wania w przedszkolu w rozliczeniu
tygodniowym:
1) co najmniej jedną piątą czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym
czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale
nauczyciela);
2) co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci –
jedną
czwartą czasu), dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku,
w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia
sportowe,
obser wacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze
itd.);
3) najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia
dydaktyczne, realizowane
według wybranego programu wychowania przed szkol nego;
4) pozostały czas – dwie piąte czasu nauczyciel może dowolnie
zagospodarować
(w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze,
samoobsługowe,
organizacyjne i inne)"
haha jak widzisz "legalnie" 1/5 czasu zabaw dzieci nauczyciel moze
niewiele się udzielać

Jeśli chcesz pogłębić wiedzę na temat spraw związanych z
przedszkolem, oświatą itp itd zajrzyj na www.men.gov.pl/

Teoria teorią a praktyka ............z tym bywa różnie.
Ja ci mogę napisać ze u nas jest świetnie a w tym przedszkolu za
rogiem to panie nic nie robią jednak w czym ci to pomoże.
Jak każdy pracownik realizuje swoje zadania zawodowe to już zależy
od niego. Jedni są aktywni inni leniwi. Cóż w każdym zawodzie tak
jest wszystko zależy od człowieka.
A tak przy okazji dyrektor powinien trzymać rękę na pulsie i nie
dopuszczać do sytuacji "nicnierobienia" przez pracowników.

  Pierwszaki Nie chcą już szlaczków
No właśnie o tym pisałam. Potwierdzasz tylko moje słowa. O tym jak
rodzice zajmują się dziećmi.
Twoje dzieci bez problemu oglądją bajki na kanałach
obcojęzycznych..... No comments... I tym się cieszysz, że dzieciak
siedzi przed telewizorem i ogląda ogłupiające bajki i to w obcym
języku???!!!
A po polsku chociaż umieją się wypowiadać?
A szkoła w czasach moich dzieci zapewniała te zajęcia za darmo -
teraz są też ale tak samo jak w przedszkolu - płatne.
W omawianym temacie nie masz niestey żadnej wiedzy - ponieważ nie
wiesz nawet jaka jest podstawa programowa dla edukacji
przedszkolnej - i co dziecko na tym etapie powinno w przedszkolu
robić.
Dobre samopoczucie to masz raczej Ty - twierdząc z zadowoleniem, że
na tajnych kompeltach w przedszkolu dziecko robi to - czego nie
powinno, i przez co w szkole będzie się cofało zamaist rowijać. I
wówczas na takich forach będziesz wyzwiska pisała pod kierunkiem
nauczycieli w szkołach, że robią to co Twoje cudowne dziecko robiło
już w przedszkolu. A oni po prostu będą robili to co powinni na tym
etapie procesu dydaktyczno-wychowawczego robić, ale oczywiście TY o
tym pojęcia żadnego niestety nie masz. A przedszkola, żeby
przyciągnąć dzieci i dostać pieniądze od rodziców zorganizują dla
Twojego dziecka wszystko - nawet podróż na Marsa - jeśli tylko
zechcesz - bo z tego żyją. Nie patrząc niekiedy zupełnie na to - co
jest najważneijsze - na stadia rozwoju dziecka. Poczytaj tochę
psychologii rozwojowej, trochę biomedycznych podstaw rozwoju, trochę
pedagoiki, teorii i podstaw wychowania - gwarantyuję - zrobisz to z
korzyścią dla własnego dziecka i tego rodzaju głupot wypisywać nie
będziesz.

  Dzisiejszy artykuł w Gaz. Wyborczej "Zerówka =..."
Dzisiejszy artykuł w Gaz. Wyborczej "Zerówka =..."
Artykuł właściwie opisuje aktualną sytuację rodziców dzieci rocznia 2004
(i2005) którzy mogą "przespać" dostosowanie się do bieżącej sytuacji czyli
szykowanej nowej "PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO"

Wyjściem z sytuacji jest n/w autorski program nauczania "0" rozłożony na dwa
lata bez żadnego pośpiechu. Tak więc I klasę S.P.można rozpocząć w wieku 7 lat
czyli tradycyjnie bo ten rocznik /2004/ jeszcze może.

Moje pytanie (gorąco zachęcam) dotyczy naboru do klasy "0" od września 2009.
Jestem po rozmowie z Panią Dyrektor Szkoły Podstawowej "FILOMATA" dotyczącej
stworzenia drugiej grupy WYŁĄCZNIE dla 5-cio latków.
Warunkiem jest zorganizowanie minimalnej 10-cio osobowej grupy dzieci w/w tj.
5-cio latków. Ze względu na, że od września 2009 S.P. "FILOMATA" przenosi się
do budynku przy ulicy Pszczyńskiej 22 będzie możliwośc stworzenia właśnie
dodatkowej grupy "0".
Jest zgoda aby te dzieci pozostały w "0" rok dłużej czyli mogłyby powtarzać
"0" z tą samą Panią od nauczania początkowego.
Inicjatywa pt. "ZERÓWKA DLA 5-cio LATKÓW" ma na celu przede wzsystkim
elastycznie program "0" rozłożyć na dwa lata bez żadnego pośpiechu a pierwszą
klasę S.P. rozpocząć w wieku 7 lat czyli tradycyjnie bo ten rocznik jeszcze może.
Na dzień dzisiejszy mamy 8 maluchów czyli brakuje nam 2 dzieci z rocznika
urodzeniowego 2004. Pani Dyrektor S.P. "FILOMATA" dała nam czas do 30 czerwca
na zebranie 10 osób.

Dodatkowe informacje można uzyskać:
-Telefonicznie - 032 270 78 58
-Osobiście - w sekretariacie szkoły – S.P. FILOMATA Gliwice ul. Wiejska 49

  Nadzór pedagogiczny w przedszkolu - konferencja
Nadzór pedagogiczny w przedszkolu - konferencja
Jak powinna wyglądać dokumentacja przedszkola?
Na czym polega ewaluacja, kontrola, wspomaganie?
Kiedy i jakimi narzędziami przeprowadzać diagnozę w przedszkolu?
Jak napisać dobry program wychowania przedszkolnego?

Konferencja dla dyrektorów i nauczycieli wychowania przedszkolnego


14 stycznia 2010, godz.10.00 – 15.30
Orange IMAX Kraków
Kraków Plaza, Al. Pokoju 44, 31-564 Kraków

Organizatorzy:
Miesięcznik BLIŻEJ PRZEDSZKOLA oraz Akademia Edukacji - niepubliczna placówka doskonalenia nauczycieli„NADZÓR PEDAGOGICZNY – PODSTAWA PROGRAMOWA – DIAGNOZA – PROGRAMY”


Program konferencji

10:00 Rozpoczęcie konferencji - Robert Halik

10:20 - 11:20
Łączność teorii i praktyki jako podstawa osiągania efektów w edukacji dzieci.
dr hab. Danuta Waloszek - prof. UP w Krakowie

11:20 - 12:20
O podstawie programowej, diagnozie gotowości szkolnej i zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych - rozsądnie i konkretnie.
prof. dr hab. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska – ekspert MEN ds. nowych podstaw programowych

12:20 – 13:00 Przerwa kawowa, prezentacja stoisk edukacyjnych

13:00 - 14:00
Program wychowania przedszkolnego i diagnoza gotowości szkolnej w praktyce.
Elżbieta Tokarska, Jolanta Kopała – autorki programu „Zanim będę uczniem”, który zdobył I miejsce w ogólnopolskim konkursie na najlepszy program wychowania przedszkolnego organizowanym przez Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

14:00 - 15:00
Zmodernizowany nadzór pedagogiczny.
Joanna Berdzik - koordynator projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły”

15:00 Niespodzianki od BLIŻEJ PRZEDSZKOLA – losowanie atrakcyjnych nagród.

15:30 Zakończenie konferencji

ZAPISY I SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

  Nauczyciel z niedosluchem
> nie wiem właśnie,szczerze mówiąc widziałyśmy sie raz w lecie
>obiecalam ze sie dowiem

No to tutaj możemy TYLKO gdybać.

Nie znamy stopnia niedosłuchu, nie wiemy czy "nie umie śpiewać", bo
uniemożliwia Jej to wada słuchu czy po prostu tak siebie ocenia/nie
próbowała/nie lubi tego robić.

Jedno jest pewne: słuch muzyczny/umiejętność śpiewania jest w pracy
nauczyciela przedszkola (także edukacji wczesnoszkolnej) właściwie
konieczna. Nie chodzi tylko o podniesienie atrakcyjności zajęć (czy
realizację podstawy programowej), ale także powinność nauczyciela
wobec dbałości o prawidłowy/równomierny rozwój wszytkich sfer
funkcjonowania dzieci.

Śpiew, zabawy ze śpiewem, zabawy rytmizacyjne, ćwiczenie
umiejętności rozpoznawania różnych dźwięków czy wychwytywania,
czasem bardzo subtelnych, różnic między nimi oddziaływuje na tak
różne sfery rozwojowe dzieci, że nie sposób je tu wszystkie
wymienić. I nie sposób przecenić wagę muzyki, rytmu, śpiewu dla
prawidłowego rozwoju dziecka.

I dlatego nauczyciel musi słyszeć melodię i rytm. I dlatego musi
umieć ją odtworzyć. I dlatego szanujące sie uczelnie prowadzą przy
naborze na studia kierunkowe tzw. egzamin predyspozycyjny (badający
m.in. uzdolnienia muzyczne i plastyczne). A w programie studiów jest
m.in. wychowanie muzyczne, gdzie czasem trzeba zaśpiewać. A czasem
zaśpiewać, żeby przedmiot zaliczyć.

Wydaje mi się, że Twoja koleżanka nie powinna wybierać zawodu, w
którego wykonywaniu może napotkać przeszkody, których nie będzie
mogła pokonać (być może problem z zaliczeniem studiów, być może
lekarz, który w trakcie badań dopuszczających do pracy lub
okresowych uzna, że nie jest zdolna do wykonywania zawodu, być może
dyrektor placówki, który uzna, że brak umiejętności śpiewania daje
Jej ostatnie miejsce wśród kandydatów do pracy).

Od nas możesz się tylko dowiedzieć, że umiejętność śpiewania/dobry
słuch muzyczny jest nauczycielowi przedszkola czy edukacji
wczsnoszkolnej własciwie niezbędny.

  III OGÓLNOPOLSKI KONGRES DYREKTORÓW PRZEDSZKOLI
III OGÓLNOPOLSKI KONGRES DYREKTORÓW PRZEDSZKOLI
III OGÓLNOPOLSKI KONGRES DYREKTORÓW PRZEDSZKOLI

Przygotowanie projektów ewaluacyjnych w ramach wymagań MEN oraz kontrole w placówce w oparciu o arkusze kontroli

WARSZAWA 12 kwietnia 2010


Więcej na stronie: www.centrumkompetencji.pl/szczegoly_szkolenia_349.html?a=470/10&f=forum.gazeta.pl/Nauczycieliprzedszkola

Prelegenci:

* prof. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska – wybitny polski pedagog i psycholog, kierownik Katedry Wspomagania Rozwoju i Edukacji Dzieci w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, współautorka nowej podstawy programowej
* dr hab. Henryk Mizerek – specjalizuje się w ewaluacji programów edukacyjnych, kształceniu nauczycieli, metodologii nauk społecznych, pedeutologii oraz teoriach wychowania
* Izabela Suckiel – konsultant ds. kadry kierowniczej i ewaluacji w CEN w Koszalinie
* Wiesława Mądrowska – redaktor prowadzący czasopisma „Doradca Dyrektora Przedszkola

Program szkolenia:

I Procedura opracowania i wdrożenia projektów ewaluacyjnych

* Elementy składowe projektu – m.in. przedmiot, pytania, strategia, harmonogram
* Dokumentacja procesu ewaluacji: procedury, analizy, zestawienia
* Dodatkowe, poza ankietami, narzędzia badawcze, które zgodnie z zaleceniami warto wykorzystać w projekcie
* Wykorzystanie wyników ewaluacji do poprawy jakości pracy przedszkola - sprawozdania i raporty z działań

II Kontrole w placówce oparciu o arkusze kontroli


* Procedura kontroli dla dyrektora przedszkola
* Analiza przykładowych arkuszy kontroli
* Przygotowanie przedszkola do kontroli w wybranych obszarach

III Ewaluacja i ocena pracy nauczyciela

* Ewaluacja i autoewaluacja pracy nauczyciela w kontekście nowego rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym
* Ocena pracy nauczyciela na bazie informacji gromadzonych w wyniku sprawowanego nadzoru pedagogicznego

UWAGA! Po zakończeniu I części konferencji nasi prelegenci dokonają krytycznej analizy mocnych i słabych stron 2 projektów ewaluacyjnych, które zostały zrealizowane w wybranych placówkach.

Więcej informacji na stronie: www.centrumkompetencji.pl/szczegoly_szkolenia_349.html?a=470/10&f=forum.gazeta.pl/Nauczycieliprzedszkola

  Punkt Przedszkolny dla dzieci z autyzmem
Punkt Przedszkolny dla dzieci z autyzmem

Szanowni Państwo,

Centrum Terapii SOTIS zaprasza od września do Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego MAGICZNA BUSOLA ( www.magicznabusola.pl).

Jest to miejsce stworzone z myślą o dzieciach ze spektrum autyzmu i ich rodzinach. Tworząc je korzystaliśmy z naszych wieloletnich doświadczeń zdobytych w pracy z dziećmi autystycznymi w Centrum Terapii SOTIS (www.sotis.pl). Program dydaktyczno-wychowawczy i terapeutyczny został opracowany przy współpracy terapeutów CT SOTIS oraz konsultantów systemu AutismPro (www.autismpro.pl) w oparciu o najnowszą Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego.

Oferujemy opiekę nad dziećmi autystycznymi oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu przez 5 godzin dziennie 5 dni w tygodniu. Program realizujemy podczas zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz grupowych zajęć terapeutycznych. Oprócz tego oferujemy każdemu dziecku terapię indywidualną w ramach systemu AutismPro stworzonego przez wybitnych światowych specjalistów w dziedzinie autyzmu.

System AutismPro umożliwia:

Wybór metody terapii (behawioralna, rozwojowa, społeczna)

Współpracę wszystkich specjalistów pracujących z dzieckiem

Codzienne monitorowanie postępów dziecka

Ciągłą aktualizację programu, według którego pracuje dziecko

Dostęp do materiałów e-learningowych dla rodziców

Nieograniczoną liczbę godzin terapii na terenie domu

Prowadzenie terapii w każdym miejscu w Polsce

Punkt Przedszkolny „Magiczna Busola” mieści się na warszawskim Żoliborzu w okolicach stacji metra pl. Wilsona przy ul. Czarnieckiego 27b w budynku CT SOTIS. Od początku 2010 roku planujemy znaczne zmniejszenie opłat dla rodziców, w związku z dofinansowaniem terapii w naszym punkcie przedszkolnym z budżetu gminy.

Chętnie odpowiem na wszystkie pytania:

Tel.:0 782 016 237

karolina.kuncewicz@magicznabusola.pl

Zapraszam również do odwiedzenia naszej strony internetowej www.magicznabusola.pl.

Z poważaniem,

Karolina Kuncewicz

Kierownik Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego MAGICZNA BUSOLA